Ajankohtaista

Tutkimusprofessori Lauri Frankille ja yrityksille suurrahoitus yhteishankkeisiin

Yliopistojen ja tutkijoiden kilpailu hankerahoituksesta on yhä kovempaa. Toisaalta yliopistoilta toivotaan yhä enemmän tuloksia, joita voidaan hyödyntää yhteiskunnassa ja yritysmaailmassa. Keskittyminen tutkimustyöhön ja yritysyhteistyön rakentamiseen tutkimusprofessorina Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä ovat kuitenkin tuottaneet hyvän tuloksen tutkimusprofessori Lauri Frankille. Hän on yrityskumppaneineen juuri saanut Tekesin päätökset kahdelle uudelle yhteistyöhankkeelle, joiden arvioidut kokonaisbudjetit nousevat yhteensä lähes 8 miljoonaan euroon. Frankin oman tutkimusryhmän kustannusarvio näissä hankkeissa on noin 1,9 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusosuus on ensimmäisessä vaiheessa yhteensä 866 000 €.

 

Tutkimustuloksista käytännön liiketoimintahyötyjä

Alkavaa Gateway to Mercury Business –hanketta rahoitetaan Research Benefit eli tutkimushyötyjen kärkihankerahasta. Rahoitusmuoto on yksi Tekesin toimenpide osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden toteuttamiseksi.

- Tässä hankkeessa tavoitteenamme on kokeilla ja ottaa käyttöön meneillään olevan yritysmaailman nopeisiin muutoksiin liittyvän Need for Speed -yhteishankkeen data-analytiikkaan liittyviä lähes valmiita tutkimustuloksia osallistujayritysten käytännön liiketoiminnassa, kertoo tutkimusprofessori Lauri Frank Jyväskylän yliopistosta.

– Olemme erittäin innostuneita tästä mahdollisuudesta luoda edellytyksiä uusien tutkimustulosten kaupallistamiselle sekä näiden pohjalta syntyvälle uudelle kansainväliselle liiketoiminnalle. Mukana olevien yritykset (Bittium Wireless Oy, Digia Oy, F-Secure Oy sekä Solita Oy) ovat valinneet tuotekehitys- ja tutkimustuloksia, joiden mahdollistamia liiketoimintahyötyjä ne vievät käytäntöön tutkimusryhmämme antamalla tuella.

 

Verkkokaupparatkaisuilla kohti kansainvälistä menestystä

Verkkokaupparatkaisujen data-analytiikkapohjaiset kansainvälistymiskonseptit eli Trip-hanke saa puolestaan rahoitusta Tekesin Fiiliksestä Fyrkkaa –ohjelmasta. Hanke on suunniteltu kolmen suomalaisen verkkokaupparatkaisuja toimittavan yrityksen ja Jyväskylän yliopiston rinnakkaishankkeeksi. Jyväskylän yliopiston tutkimushanke kestää kaksi vuotta ja kaksi kuukautta. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Edututor Oy, Pulse247 Oy (MyCashFlow) ja Suuremmoinen Oy (verkkokauppa.fi).

- Luomme hankkeessa edellytyksiä suomalaiselle pienten ja keskisuurten vähittäiskauppojen kansainväliselle liiketoiminnalle. Asiakasymmärrystä ja siten myös asiakastyytyväisyyttä ja –sitoutumista kasvattamalla voidaan luoda merkittävää kilpailuetua teknologiapainotteisille verkkokauppa-alan yrityksille suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin, toteaa tutkimusprofessori Frank.

 - Tavoitteenamme on myös tuottaa Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta relevanttia tutkimustietoa myynnin ja markkinoinnin digiliiketoimintamalleista, jotka tukevat tunteiden syntymistä ja synnyttämistä sekä täten auttavat suomalaisia yrityksiä kilpailemaan digitaalisissa ympäristöissä.

Lisätietoja: Tutkimusprofessori Lauri Frank, lauri.frank@jyu.fi, puh. 050 3761208.

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: