Ajankohtaista

Päätös yhteisöviestinnän koulutuksen siirtymäajan pituudesta

Yhteisöviestinnän oppiaine siirtyy humanistisesta tiedekunnasta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun 1.1.2017 alkaen. Rehtorin 2.11.2016 tekemän päätöksen mukaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisöviestinnän opiskelijat voivat suorittaa humanistisen alan kandidaatin tai maisterin tutkinnon (HuK, FM) yhteisöviestinnässä siirtymäkauden ajan 31.7.2023 asti opiskelijan henkilökohtaisen yliopistolain mukaisen opintoajan puitteissa. Humanistisen alan jatkotutkinnon (FL, FT) voi suorittaa yhteisöviestinnässä siirtymäajan päättymiseen 31.7.2023 asti.

Siirtymäkauden aikana vuoteen 2020 asti Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää vuosittain siirtohaun, jossa yhteisöviestinnän kandidaatti- ja maisteriopiskelijat voivat hakeutua kauppatieteelliselle alalle viestinnän johtamisen opintoihin. Kauppakorkeakoulu päättää siirtohaun yksityiskohtaisista valintaperusteista. Ensimmäinen siirtohaku järjestetään syksyllä 2016.

Lisätietoja:

Rehtorin päätös 2.11.2016: Yhteisöviestinnän koulutuksen siirtymäajan pituus ja siihen liittyvät järjestelyt (vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla)

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,