Ajankohtaista

Kirsi Leskiselle soveltavan kielitieteen pro gradu -palkinto

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry.) palkitsee vuosittain yhden ansiokkaan maisterintutkielman sekä kolmen vuoden välein yhden ansiokkaan väitöskirjan. Vuonna 2016 Afinlandia-palkinto jaettiin molemmissa sarjoissa. Palkinnonsaajat julkistettiin Tampereen yliopistossa järjestetyssä AFinLAn syyssymposiumissa 11.11.2016.

Tämän vuoden Afinlandia-palkinnot saivat Heini Lehtonen (Helsingin yliopisto, suomen kieli, 2015) väitöskirjastaan Tyylitellen: Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä ja Kirsi Leskinen (Jyväskylän yliopisto, suomen kieli, 2016) tutkielmastaan Vapaaehtoiset suomen kielen oppimista tukemassa. Lehtosen väitöskirja on saatavilla osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155659 ja Leskisen pro gradu –tutkielma löytyy osoitteesta https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50658.  

Kirsi Leskisen palkittu maisterintutkielma käsittelee kolmannen sektorin merkitystä kotouttamistyössä ja erityisesti vapaaehtoisten roolia suomen kielen oppimisen tukena. Vapaaehtoisten toimintaa on kansainvälisestikin tutkittu vasta vähän kielentutkimuksen piirissä.

Arvioinneissa todettiin tutkielman olevan hyödyllinen esimerkiksi turvapaikanhakijoiden parissa tehtävän vapaaehtoistyön ja vapaaehtoisille tarjottavan ohjauksen kannalta. Työllä on merkitystä myös maahanmuuttajien kielenoppimista tukevien vapaaehtoistyöntekijöiden voimaannuttamisen kannalta. Samalla se tekee näkyväksi ns. kaksisuuntaisen kotoutumisen: myös vastaanottavan yhteisön jäsenet arvioivat uudelleen ja muuttavat käytänteitään maahanmuuton myötä.

Palkittujen tutkimusten abstraktit ovat saatavilla osoitteessa http://www.afinla.fi/fi/afinlandia-palkinnot.

Lisätietoja: Signe-Anita Lindgrén, AFinLA ry. signe-anita.lindgren@abo.fi
AFinLA ry.: http://www.afinla.fi/
Heini Lehtonen heini.lehtonen@helsinki.fi
Kirsi Leskinen leskinen.kirsi@gmail.com

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,