Ajankohtaista

Väitös: 26.11.2016 Sekularismi, kulttuuri ja identiteetti kiistanalaisia käsitteitä nyky-Ranskassa (Sommier)

Alkamisaika: lauantai 26. marraskuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 26. marraskuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212 / Old festival hall

Mélodine SommierFM Mélodine Sommierin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan "Constructing the secular imagined community: A critical intercultural analysis of discourses of laïcité from Le Monde” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori João Caetano (Albertan yliopisto) ja kustoksena professori Stephen M. Croucher (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Mélodine Sommier tutki väitöksessään kulttuurin, uskonnon ja identiteetin risteyskohtia tarkastelemalla sekularismiin liittyvää diskurssia ranskalaisessa Le Monde -lehdessä. Hän analysoi, miten sekularismi on konstruoitu mediateksteissä osana kansallista tarinaa pohtien sen seuraamuksia identiteettiin, yhteenkuuluvuuden tunteeseen sekä valtasuhteisiin Ranskassa.

Sekularismilla eli uskonnosta irrottautumisella on merkittävä asema ranskalaisessa yhteiskunnassa. Se on kuitenkin ollut myös kiistelty aihe viime vuosien aikana: viimeisimpänä esimerkkinä burkinikeskustelu, jossa kiisteltiin siitä, pitäisikö burkinien käyttö kieltää julkisilla uimarannoilla. Tämä keskustelu havainnollistaa hyvin, kuinka sekularismia voidaan käyttää julkisessa keskustelussa poliittisen agendan hyödyntämisessä. Polemiikki burkinikiellon ympärillä heijastelee myös sitä, miten sekularismissa on kyse paljon laajemmasta asiasta kuin vain kirkon ja valtion separaatiosta ja kuinka vahvoja konnotaatioita käsitteeseen liittyy.

–Sekularismin tutkiminen kriittisen kulttuurienvälisen viestinnän näkökulmasta toi esiin useita muita mielenkiintoisia aiheita, kuten kulttuurin, uskonnon, yhteisöjen väliset suhteet sekä identiteetit, jotka myös ovat tämän projektin keskiössä. Kaikkien niiden huomioiminen auttoi ymmärtämään paremmin toimijuutta kulttuurin käsitteen käytössä: ketkä sitä käyttävät ja mihin tarkoitukseen, Sommier kertoo.

Kulttuurirasismin logiikan ymmärtäminen

Monet tutkijat ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, kuinka kulttuurin käsitteen käyttö voi implisiittisesti noudattaa rasismin logiikkaa. Sommierin tutkimus syventyy osaltaan tähän tematiikkaan.

–On tärkeää ymmärtää tapoja, joilla rasismia ja syrjintää voidaan toteuttaa muita käsitteitä käyttämällä. Kulttuurin käsite on relevantti tutkimuskohde ottaen huomioon, kuinka usein sen avulla luokitellaan ihmisiä. Käsitettä käytetään usein vaarattomasti, ja kulttuurierot mielletään hauskoiksi ja eksoottisiksi. Tutkimukseni osoittaa kulttuuri-termin tietynlaisella käytöllä voivan olla kuitenkin myös ongelmallisia seuraamuksia, Sommier huomauttaa.

Sommierin väitöstään varten analysoimissa Le Monde-lehden artikkeleissa kulttuuri ja uskonto esitettiin usein vastakkaisina. Kulttuuri yhdistettiin monesti valtaryhmän käytänteisiin Ranskassa, kun taas uskonto vähemmistön käytänteisiin. Ranskalaisten ja pohjoisafrikkalaisten historiallinen koloniaalinen vastakkainasettelu tuli aineistossa esiin mutta uudessa muodossa; vastakkainasettelu vaikutti olevan rakennettu kulttuurin ja uskonnon ympärille yhteiskunnassa, jossa tasavallan arvoina ovat yhdenmukaisuus ja universaalisuus. Kulttuurin käsitteen problematisoimattomalla käytöllä sekä uskonnon ­– erityisesti islamin – rodullistamisella voi olla merkittäviä seuraamuksia nyky-yhteiskunnassa.

–Kansallinen identiteetti, kulttuuri ja uskonto ovat erityisen ajankohtaisia ja huomionarvoisia asioita, kun Rankassa toivutaan viimeaikaisista terrori-iskuista ja valmistaudutaan alle vuoden kuluttua tuleviin presidentinvaaleihin. Myös Ranskan ulkopuolella kyseisten asioiden huomioiminen on tärkeää; esimerkiksi diskurssi turvapaikanhakijoiden ympärillä kaikkialla Euroopassa havainnollistaa tätä dramaattisella tavalla, Sommier kertoo.

Lisätietoja:

Mélodine Sommier, melodine.sommier@jyu.fi
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Mélodine Sommier suoritti englantilaisen filologian kandidaatin tutkinnon Bordeaux Montaignen yliopistossa 2009 ja kulttuurienvälisen viestinnän maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 2012. Vuosina 2012–2016 hän työskenteli tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Tällä hetkellä Sommier toimii apulaisprofessorina Rotterdamin Erasmus-yliopiston median ja viestinnän laitoksella.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 296, Jyväskylä 2016, ISSN: 1459-4331, ISBN: 978-951-39-6822-9 (PDF).  Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6822-9.

Abstract

The concept of secularism encompasses numerous aspects beyond the regulation of relations between the State and Churches. Using a critical intercultural communication framework, this research project explores the interplay between secularism, culture, religion, identity, and collective representations. Specifically, this study focuses on laïcité, the concept of secularism used in France. Previous studies have criticized laïcité for being biased and contributing to inequalities between communities in France. The pervasive (and false) representation of laïcité as originally and exclusively French has also been criticized. In the light of the concerns raised by previous studies, this study sets out to investigate (1) how knowledge about laïcité was constructed in a selection of articles from the newspaper Le Monde and (2) with which implications regarding power relations in France. This research project is informed by social constructionism and draws on concepts from critical intercultural communication, cultural and feminist studies, and a Foucaultian approach to discourse. This study includes four articles, one theoretical and three empirical. The first one explores how culture has been tackled in recent media studies and reflects on the use of critical intercultural communication to examine the construction of cultural realities in media texts. All three other articles use data from the newspaper Le Monde to respectively look at (i) strategic uses of the concept of culture as opposed to religion, (ii) collective memories evoked to associate laïcité with specific representations of the imagined community, and (iv) identity categories made relevant in discourses of laïcité. Results draw attention to the complexity, variety, and agency of using culture as a discursive resource. Findings reveal ways in which culture can be strategically evoked to normalize representations and emphasize differences between practices and individuals. This research project offers insights into post-racial expressions of racism and their practical implications as regards categorizations of individuals.

Keywords: critical intercultural communication, culture, laïcité, France, identity, imagined community, media representations, power

 

Lisätietoja

Mélodine Sommier
melodine.sommier@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,