Ajankohtaista

Väitös: 3.12.2016 Asenteet esteenä vammaisten tansanialaisnaisten korkeakouluopinnoille (Matonya)

Alkamisaika: lauantai 03. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 03. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, RUU D101 (Juho)

Magreth MatonyaMA Magreth Matonyan aikuiskasvatustieteen väitöskirjan "Accessibility and Participation in Tanzanian Higher Education from the Perspectives of Women with Disabilities” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Serge Ebersold (Conservatoire National des Arts et Métiers, Pariisi) ja kustoksena dosentti, yliopistotutkija Elina Lehtomäki (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Magreth Matonyan väitöskirja käsittelee korkeakoulutuksen saavutettavuutta Tansaniassa vammaisten naisten näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten vammaiset naiset osallistuvat korkeakoulutukseen ja miten he selvittävät opinnoissa kohtaamiaan vaikeuksia. Vammaisten naisten haasteena maailmanlaajuisesti on paitsi sukupuolisyrjintä myös lamauttavat ja köyhyyden tuottamat esteet (WHO, 2011), joiden johdosta vain harvat vammaiset naiset ovat onnistuneet pääsemään yliopistoon ja osallistumaan aktiivisesti opiskeluun. 

Väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että koulutuksen merkityksen oivaltaminen motivoi vammaisia naisia opiskelemaan korkeakoulutasolla. Itsensä hyväksyminen, motivaatio ja kannustava kotiympäristö osoittautuivat onnistuneen korkeakouluopiskelun avaintekijöiksi. Asenteisiin, ympäristöön ja korkeakouluun instituutiona liittyvät esteet sen sijaan asettivat merkittäviä haasteita naisten opiskelulle. Selviytyäkseen näistä haasteista ja saadakseen tukea naiset osallistuivat opiskelijoiden epävirallisiin ryhmiin.  

Matonyan tutkimuksen tuottamaa ymmärrystä voidaan käyttää vammaisten naisten tulevaisuudennäkymien parantamiseksi. Opiskelun aloittamisen ja opinnoissa edistymisen varmistamiseksi tarvitaan tukipalvelujen kehittämistä sekä tietoisuuden lisäämistä perheissä, yhteiskunnassa ja koulutusinstituutioissa. Koulutuksella on vammaisille naisille suuri merkitys, ja sen edistämiseksi niin Tansaniassa kuin muuallakin Afrikassa kaivataan sosiaalisia – eritoten asenteisiin liittyviä – muutoksia.

Lisätietoja:

Magreth Matonya, matonya2007@yahoo.com
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Magreth Matonya on suorittanut kasvatustieteen maisterintutkinnon 2008 ja aikuiskasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 2006, molemmat Dar es Salaamin yliopistossa. Hänellä on myös opettajakoulutuksen diplomi. Magreth Matonya on toiminut maantiedon ja swahilin kielen opettajana. Nykyisin hän on yliopistonopettajana kasvatustieteiden tiedekunnassa Dar es Salaamin yliopistossa Tansaniassa.

Väitöstutkimus on saanut rahoitusta Suomen Akatemialta, Kansainvälisen liikkuvuuden keskukselta (CIMO) Jyväskylän yliopiston kautta ja Maailmanpankilta Dar es Salaamin yliopiston kautta. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä tutkimushankkeen ”Koulutetut tytöt ja naiset Tansaniassa: Sosiokulttuuriset tulkinnat koulutuksen merkityksestä” (Suomen Akatemia 2007-2011) kanssa. 

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Science, number 568, 261p., Jyväskylä 2016, ISSN 0075-4625; 568,  ISBN:978-951-39-6844. Julkaisu on saatavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, p. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6844-1

 

Abstract

The study investigated how women with disabilities participate in higher education and what enables them to succeed in their studies. The social model of disability guided the study emphasizing the removal of barriers which continue to exclude and marginalize women with disabilities from social, cultural and economic opportunities, including education. This study was conducted at the University of Dar es Salaam in Tanzania to identify the challenges and the enabling factors that contributed to enrolment and participation of women with disabilities at the university. The study involved 22 women with disabilities, the few who had managed to obtain a place at the university despite many challenges. The study employed qualitative methodology using semi-structured interviews. Thematic analysis was used to analyze the interview data. The findings of the study showed that women with disabilities who succeeded in getting a university placement were highly motivated to participate in higher education and believed that education was important for their social mobility and empowerment. The positive attitudes of their family and community members encouraged the women to participate in higher education. The most disappointing issue or challenge experienced by these women was social marginalization. At the university the women encountered inaccessible learning and physical environments. The majority of the women participated in informal group discussions as the key strategy for overcoming the challenges associated with the learning environment at the university. The study concludes that accessibility and participation of women with disabilities in education depend on social and attitudinal changes. An enabling and encouraging university environment and family support are important factors for successful participation and learning.

Keywords: Accessibility, Participation, Gender, Higher Education, Disability, Inclusive Education, Tanzania

Lisätietoja

Magreth Matonya
matonya2007@yahoo.com
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,