Ajankohtaista

Väitös: 21.11.2016 Keinoja mobiilikarttapalveluiden käyttäjien sijaintitietoisuuden tukemiseen (Kuparinen)

Alkamisaika: maanantai 21. marraskuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: maanantai 21. marraskuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Lea Pulkkisen sali

Liisa Kuparinen. Kuvaaja Vesa Muhonen / Studio Taikalaatikko
Liisa Kuparinen. Kuvaaja Vesa Muhonen / Studio Taikalaatikko
KTM Liisa Kuparisen tietojärjestelmätieteen väitöskirjan ”Lost or Not? Designing and Evaluating User Interfaces of Mobile Map Services: The Viewpoint of Supporting Users’ Location Awareness” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Kaisa Väänänen (Tampereen teknillinen yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori Antti Pirhonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen. 

Motivaationa Liisa Kuparisen väitöskirjalle on toiminut eksymisen ongelma. Ihmiset tapaavat eksyä vieraassa ympäristössä – silloinkin, kun käytössä on mobiilikarttapalvelu. Syitä tähän ovat muun muassa karttapalveluiden puutteellinen tuki käyttäjän kognitiiviselle tilan havainnoinnille, puutteet karttanäkymän ja reaalimaailman vastaavuudessa ja toisaalta se, että käyttäjä luottaa liian paljon karttapalvelun navigointiohjaukseen.

Väitöskirjassaan Kuparinen esittää useita keinoja tukea käyttäjää sijaintinsa hahmottamisessa. Keinoja ovat käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmien käyttäminen, uusien teknologioiden hyödyntäminen palveluissa, käyttäjän osallisuuden lisääminen sisällöntuotannossa sekä käytettävyysheuristiikkojen ja suunnitteluohjeiden noudattaminen käyttöliittymäsuunnittelussa.

Osana väitöskirjaansa Kuparinen on tutkinut silmänliikeseurannan käyttöä havainnoinnin tutkimiseen luonnossa navigoitaessa. Hän näkee metodin arvokkaaksi karttapalveluiden käytön tutkimuksen ja suunnittelun apuna. Toisessa väitöskirjan osatutkimuksessa Kuparinen tutki kykyä havainnoida etäisyyksiä lisätyn todellisuuden ja reaalimaailman välillä. Tätä tutkimusta motivoi oletus siitä, että lisätty todellisuus karttapalvelussa saa käyttäjän kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöön, jolloin eksymisen riski pienenee.

Kolmantena osatutkimuksena Kuparinen, osin yhdessä kollegoidensa kanssa, kehitti ja validoi uudet käytettävyysheuristiikat mobiilikarttapalveluille. Niissä Kuparinen esittää suosituksia mm. käyttöympäristön tai mobiililaitteen tuomista keskeytyksistä palautumiseen, sovelluksen tärkeimpien toimintojen esittämiseen, vuorovaikutuseleiden tukemiseen ja karttanäkymän skaalautuvuuteen. Heuristiikat ovat konkreettinen apuväline mobiilikarttapalveluiden iteratiivisessa kehittämisessä.

Lisäksi Kuparinen esittää, että tuki multimodaalille vuorovaikutukselle mobiilikarttapalvelussa auttaa käyttäjää navigoinnissa, esimerkiksi kun liikenteen melu tai kiire aiheuttavat käyttäjän näkö- tai kuuloaistien kuormittumisen tai käyttäjällä on aistivamma. Yhtenä keinona käyttäjän sijaintietoisuuden tukemiseen Kuparinen esittää käyttäjien itsensä luoman sisällön, mm. kuvien ja sosiaalisen median yhteyksien tuomista osaksi karttapalvelua, jolloin palvelun käyttäjäkokemuksesta muodostuu henkilökohtaisempi ja sijainnit ovat helpommin muistettavissa.

Väitöskirja on hyödyksi uusien mobiilikarttapalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Lisätietoja:

Liisa Kuparinen, puh. 044 3737425, liisa@liisakuparinen.fi
tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Liisa Kuparinen kirjoitti ylioppilaaksi Suolahden lukiosta vuonna 2001. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi ja ekonomiksi tietojärjestelmätiede pääaineena Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008.

Kuparinen toimi aiemmin vuosia Jyväskylän yliopistossa tutkimustehtävissä.  Hänellä on myös 11 vuoden kokemus IT-alan pienyrittäjänä. Tällä hetkellä hän työskentelee käyttäjäkokemuksen suunnittelijana ja käytettävyysasiantuntijana Qvantelilla, joka kehittää tietojärjestelmiä teleoperaattoreille Suomessa ja maailmalla.

Liisa Kuparinen tunnetaan myös muun muassa Jyväskylän vuoden 2014 asuntomessujen koiraystävällisen messutalo HauHausin konseptisuunnittelijana, rakennuttajana ja asukkaana, koirateknologian innovoijana, Äijälänrannan asukasyhdistyksen yhteyshenkilönä, kirkkovaltuutettuna ja vihreänä vaikuttajana.

Julkaisun tiedot: Lost or Not? Designing and Evaluating User Interfaces of Mobile Map Services: The Viewpoint of Supporting Users’ Location Awareness. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2016, 94 p. (+ included articles) ISSN 1456-5390, ISBN 978-951-39-6829-8, ISBN 978-951-39-6830-4. Väitös on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing numerona 246.

Väitöskirjaa myyvät yliopistokauppa Soppi, puh. 040 805 3825 tai myynti@library.jyu.fi ja yliopiston verkkokauppa. E-julkaisuna se on luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6830-4 

Abstract

”Lost or Not? Designing and Evaluating User Interfaces of Mobile Map Services: The Viewpoint of Supporting Users’ Location Awareness”

The motivation for this thesis arose from the problem of people getting lost, both with and without mobile maps. I will answer a primary research question: 1) How can we support users’ location awareness with mobile map applications? As an addition to this, I have the following sub-questions: a) Why do people get lost even when using a mobile map application? b) What are the best practices to support navigation? c) How can we research what the important objects in the natural environment are that should be emphasized in mobile maps? d) How do we prevent the user from focusing on the map service at the expense of perceiving the location in the real environment? e) What would a good mobile map application be like concerning the usability and user experience?

This thesis has four parts. In the introduction, I discuss the topic based on previous research. Second, I present the article where I studied one method of user-centric design, the eye-tracking method, and discussed its suitability for mobile map research in the wild. Third, I present articles where I compared augmented reality towards the real world in the sense of perceiving distances. Fourth, I present articles where I formulated and validated usability heuristics for evaluating mobile map applications.

As result, I state that users’ location awareness may be supported by many technical and design-based solutions as well as taking user-centred design approach as part of the development process. One good method to be used in this approach is eyetracking, which is valuable for studying users’ areas of interest while navigating and self-locating. Augmented reality is one possibility to keep users paying attention to the real world and through that, to stay aware of their location. Still, as it seems to be more difficult for the users to perceive distances when using augmented reality versus real world, special focus needs to be put on the design of presenting location information in augmented reality based maps. Other solutions to support user’s location awareness are, e.g., using multimodal interaction techniques and making use of user-generated content to make the user experience of application more personal and locations memorable. There are also numerous design recommendations presented in the previous research and in the usability heuristics I introduce in this thesis, and following these is needed to support users’ location awareness. This thesis is supposed to be usable in the development of mobile map services to better support users’ needs.

Keywords: mobile maps, map service design, location awareness, usability, user experience, spatial perception, usability heuristics, augmented reality

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,