Ajankohtaista

Väitös: 4.11.2016 Oikea ihminen oikealle paikalle työelämässä (Hotti)

Alkamisaika: perjantai 04. marraskuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 04. marraskuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, RUU D104 (Helena)

Seppo HottiKM Seppo Hotin kasvatustieteen väitöskirjan ”Oikealle alalle? Logistiikka-alan ammattikoulutuksen ja työelämän osaamisen todellisuuksien kohtaamisesta” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori emerita Marja-Leena Stenström (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Aini-Kristiina Jäppinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Seppo Hotti tutki väitöksessään ammattitillisen koulutuksen ja työelämän kohtaantoa logistiikan alalla. Tarkoituksena oli selvittää, miten ammattikoulutuksen logistiikka-alan opiskelijoiden ja työelämän todellisuudet kohtaavat, kun on kysymys oikealle alalle hakeutumisesta, koulutuksesta ja työelämästä.

Tutkimustulokset osoittavat, että työelämän osaamisvaatimukset ja opiskelijoiden ammatilliset odotukset linkittyvät vain osittain, jopa heikosti. Opiskelijoiden odotukset koulutukselta olivat pääasiassa ajamiseen ja kuljettamiseen liittyvää fyysisistä tekemistä. Opiskelijat ”määrittelevät” ammatillista osaamista kapea-alaisesti; lähes pelkästään fyysisenä osaamisena. Työelämä puolestaan edellyttää fyysisen osaamisen lisäksi sosiaalista osaamista sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuosaamista. Työelämän vaatimusten ja opiskelijoiden ammatillisten odotusten kohtaamattomuus heijastavat yhteiskunnan ja työelämän radikaalia muutosta. Hotin tutkimuksen mukaan logistiikka-alan ammatillisen koulutuksen keskeisimmät kehittämisalueet ovat digitaalisen oppimis- ja opetusympäristön, vuorovaikutteisen osaamisen sekä sosiaalisen osaamisen kehittäminen yhteistyössä työelämän eri toimijoiden kanssa.

Hotin tutkimus tuotti ammatilliseen koulutukseen sovellettavat kaksi teoreettista mallia: pedagogisen yhteisohjauksen teoreettisen toimintamallin ja opiskelijarekrytoinnin teoreettisen mallin. Käytännön tasolla näitä kahta teoreettista mallia voidaan hyödyntää opiskelijarekrytoinnissa ja käytännön opetustyössä, mikä puolestaan mahdollistaa työelämän ja ammatillisen koulutuksen aiempaa tiiviimmän linkittymisen ja yhteistyön ammatillisen osaamisen näkökulmasta katsottuna. Käytännön yhteistyötä pitäisi lisätä kaikilla pedagogisen toiminnan tahoilla ja tasoilla koulutuksen ja työelämän välillä. Lisäksi opettajien ja työssäoppimisen ohjaajien tulisi lukuvuosittain aiempaa enemmän yhdessä suunnitella ja toteuttaa työssäoppimisen ja opiskelijarekrytoinnin käytäntöjä ja toimintaa.

Lisätietoja:

Seppo Hotti, seppo.k.hotti@student.jyu.fi, puh. 045 195 4770
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638 

Seppo Hotti valmistui auto- ja kuljetusalan insinööriksi Jyväskylän teknillisestä opistosta ja kasvatustieteiden maisteriksi Turun yliopistosta. Hän on toiminut maansiirto- ja turvealan opettajana, logistiikka-alan lehtorina ja kuntayhtymän johtajana.  Hän aloitti Jyväskylän yliopiston rehtori-instituutissa kasvatustieteen jatko-opinnot vuonna 2005.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research Jyväskylä, ISSN 0075-4625; 563, ISBN 978-951-39-6787-1 (nid.), ISBN 978-951-39-6788-8 (PDF). Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6788-8.

Abstract

A case study of how vocational education and training students' professional expectations in logistics field encounter with the working life realities

The aim of this doctoral thesis was to study how vocational education and training (VET) and working life encounter each other. Naturally the research topic chosen was selected from the researcher’s own professional field, i.e., logistics education. The research task was to examine, how VET-students' professional expectations in the study field of logistics encounter with the working life realities.

The main research question was “How do the logistics (driver training) students’ vocational expectations encounter with the requirements of dynamically changing working life from the point of the vocational competence, the time span of 2001-2025?” The two sub-questions were 1) “How do the logistics students’ expectations encounter to the working life in their answers when being interviewed by the teachers from the point of view the vocational competence and 2) How do the changing requirements of dynamically changing working life encounter to the vocational education according to the on-the-job-learning trainers from the point of view of the vocational competence in the interview material. The theoretical framework was constructed on the basis of Super’s and Holland’s career theories.

The study is an inductive, qualitative case study. The data consist of student applicants’ (N=335, 2007―2014) and on-the-job-learning trainers´ (N=10, 2014) interviews.  The data were analysed through qualitative content analyses by means of theoretical framework (Holland 1959, 1973 and 1985; Super 1957).

The research results indicates that the working life competence requirements and the logistics students´ professional expectations only partially encounter to, even weakly. The inability of encounter of working life’s requirements and students’ vocational expectations reflect a radical change in society and working life. According to the research results the key development areas in vocational education and training in the logistics sector is the development of digital learning and teaching environment and interactive and social skills as well, in cooperation with various actors (stakeholders) in working life.

This study produced two theoretical models applied to vocational education and training: 1) A theoretical approach to cooperative pedagogical counselling and 2) The theoretical model of VET-students recruitment. These two theoretical models can be utilized in student recruitment and practical teaching, which in turn enables the view of the working life and a more enhanced linkage and cooperation in vocational education and training (VET) from the perspective of professional competence.

Keywords:  career theory, student selection, vocational curriculum, vocational education and training, vocational skills, workplace learning, cooperation

Lisätietoja

Seppo Hotti
seppo.k.hotti@student.jyu.fi
0451954770
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,