Ajankohtaista

Väitös: 16.12.2016 Koettu arvo ja mukavuus saavat kuluttajan käyttämään mobiilipankkipalveluja (Shaikh)

Alkamisaika: perjantai 16. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 16. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Lea Pulkkisen sali

Aijaz ShaikhKTM Aijaz A. Shaikhin markkinoinnin väitöskirjan “Examining consumers’ intention, behavior and beliefs in mobile banking adoption and continuous usage” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Tommi Laukkanen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Heikki Karjaluoto (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Muuttuvalla kuluttajakäyttäytymisellä on edelleenkin perustavanlaatuinen vaikutus digitaalisten pankkipalveluiden käytön omaksumiseen ja pitkäaikaiseen käyttöön kehittyneillä ja kasvavilla markkinoilla. Useat tekijät vaikuttavat kuluttajan päätöksentekoon, kun he ovat valitsemassa jotakin tiettyä digitaalista kanavaa tai eri asiointikanavien yhdistelmää.

Useista mahdollisista digitaalisista pankkikanavista Aijaz A. Shaikhin väitöskirja keskittyy kuluttajakäyttäytymiseen mobiilipankkipalveluissa ja teknologian (mobiilisovellus) omaksumiseen ja jatkuvaan käyttöön pyrkien täten edistämään mobiilipankkikirjallisuutta. Shaikh analysoi ja tiivistää väitöskirjassaan suuren määrän informaatioteknologiaan ja mobiilipankkipalveluihin liittyvää kirjallisuutta, joka koskettaa sekä kehittyneitä että kasvavia markkinoita. Tutkimus on ajankohtainen, sillä useat finanssi-instituutiot ovat siirtyneet aikaan, jolloin mobiilipalveluiden tarjoaminen ei ole enää uutuus vaan välttämättömyys.

Keskeisimmät tulokset viittaavat siihen, että mobiilipankkipalveluiden omaksumiseen ja käyttöön liittyvä kirjallisuus on pirstaloitunut eikä sillä ole selkeitä suuntaviivoja. Olemassa oleva kirjallisuus on toistaiseksi pääosin keskittynyt tekstiviesti-välitteisiin pankkipalveluihin kehittyvissä maissa. Nykyiset tutkimukset eivät kuitenkaan huomioi mobiilipankkisovelluksien käyttöä älypuhelimilla tai tableteilla tai ota kantaa sen vaikutuksiin.

Shaikh selvitti väitöstutkimuksessaan, missä määrin erilaiset tekijät selittävät erityisesti mobiilipankkipalveluiden jatkuvaa käyttöä. Tutkimustulokset osoittavat, että yhteneväisyys kuluttajan oman ja brändin identiteetin välillä on yhteydessä koettuun arvoon. Aikaisempi tutkimus ei ole huomioinut identiteettien yhteneväisyyden vaikutusta mobiilipankkipalveluiden jatkuvaan käyttöön.

Kaiken kaikkiaan koettu arvo on yhteydessä lisääntyneeseen mobiilipankkipalveluiden käyttöön ja se on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa kuluttajien käyttöaikomukseen kypsillä markkinoilla. Lisäksi pääasiallinen motivaation lähde mobiilipankkipalveluiden jatkuvalle käytölle on mukavuus. Tulokset tuovat myös ilmi, että mobiilipankkipalveluiden jatkuvalla käytöllä on positiivisia vaikutuksia pankkiasiakkaiden sitoutumiseen pankkipalvelujen tarjoajaan.

Lisätietoja:

Aijaz A. Shaikh, aijaz.a.shaikh@jyu.fi, +358 46 951 6017
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Aijaz. A. Shaikh valmistui Svenska handelshögskolanista vuonna 2006. Hän liittyi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tohtoriohjelmaan vuoden 2013 alussa. Lisätietoa Shaikhin profiilissa: http://r.jyu.fi/M2pO.

 

Abstract

Changing consumer behavior continues to have a profound impact on digital banking adoption and prolonged usage in developed and emerging markets. Several factors influence the consumer decision journey when choosing any specific digital channel or combination of channels. Among a variety of digital banking channels, this dissertation research seeks to contribute to the mobile banking (m-banking) literature by examining consumer behavior in m-banking services as well as technology (application) adoption and continuous usage, especially after considering the fact that financial service institutions have entered a time when offering mobile-based services is no longer a novelty but a necessity.

This dissertation analyzes and synthesizes a plethora of literature on information systems/information technology and m-banking and their adoption and usage across various strata of populations in developed and emerging countries. The dissertation provides useful insights into the drivers of adoption and continuous usage of m-banking services and application.

The most valuable findings indicate that the m-banking adoption and usage literature is fragmented and lacks a clear road map or agenda. The extant literature appears limited by its narrow focus on SMS banking in developing countries. More surprisingly, no studies address the use of m-banking applications via smartphones or tablets or consider the consequences of such usage. Self-congruence is significantly related to perceived value and addresses a critical gap in the extant literature, which does not seem to have analyzed the effect of self-congruence on m-banking continuous usage. Overall, perceived value is significantly associated with increased m-banking usage, and perceived value is a significant antecedent of the intention to use for consumers in a mature market. On a different note, the main motivation for the continuous usage of m-banking is convenience. The results also indicate positive changes in bank customers’ relationship commitment after using m-banking services.

Lisätietoja

Aijaz Shaikh
aijaz.a.shaikh@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,