Ajankohtaista

Väitös: 17.12.2016 Skeemojen onnistunut käyttö edistää paikalliseen kulttuuriin sopeutumista (Baber)

Alkamisaika: lauantai 17. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 17. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora Beeta

William BaberMSc William Baberin kognitiotieteen väitöskirjan ”Acculturation of Foreign IT Workers in Japan from a Cognitive and Business Management Viewpoint” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjinä dosentti Peter Zettinig (Turun yliopisto) sekä kauppatiedelinjan johtaja Sari Savolainen (Päivölän opisto, Tarttila) ja kustoksena yliopistonlehtori Arto Ojala (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

William Baber tutki väitöskirjassaan Japanissa työskentelevien ulkomaisten IT-työntekijöiden sopeutumista paikalliseen kulttuuriin sekä näiden toimintaa työpaikalla ja liikeneuvotteluissa. Kiinnostuksenkohteena tutkimuksessa oli henkilöiden kyky muokata, hyväksyä ja hylätä liiketoimintajohtamisen tilanteisiin liittyviä skeemoja eli odotus- ja käyttäytymismalleja. Kohteeksi valittiin yksittäisiä henkilöitä, sillä he ovat tärkeimpiä yritysten taloudelliseen kohtaloon vaikuttavia tekijöitä. IT-liiketoimijoita ja heidän ajatteluaan koskevien löydösten ja johtopäätösten esittelyn lisäksi väitöskirja ehdottaa jalostettua päätöksentekomallia skeemoista ja niiden kehittymisestä toimijan kokemusten karttuessa.

Tutkimuksessa selvisi, että rajat ylittävän liiketoimintajohtamisen taitajilla ja menestyjillä on oppainaan ja tukijoinaan paitsi kulttuurisia tiedonantajia myös sujuvasti eri kulttuurien välillä luovivia henkilöitä.  Nämä taitavat ja menestyksekkäät henkilöt ovat tutustuneet hyvin isäntämaan työelämään liittyviin skeemoihin; he pystyvät näin ollen tunnistamaan skeemoja ja noudattamaan sekä soveltamaan niistä sellaisia, jotka auttavat omien tavoitteiden saavuttamisessa. 

Hybridijohtajat eli koti- ja isäntämaan kulttuurin välillä sujuvasti luovivat henkilöt voivat myös ulottaa hybridirakenteita yrityksen sisäisiin rakenteisiin, kuten hallitukseen tai johtoryhmään, ja synergisoida verkostonsa ja taitonsa. Kulttuuriin sopeutumisessa jotkut kehittyvät aiemmassa kulttuurien välisessä työssä tunnistettujen vaiheiden kautta niin pitkälle, että syntyy uusia, aiemmin tunnistamattomia ekspatriaattityyppejä.   

Neuvotteluihin, liiketoimintajohtamiseen ja työpaikan arkikäytäntöihin liittyvien skeemojen avulla eri kulttuureista tulevat johtajat voivat vertailla tietämystään, toimintatapojaan ja kykyjään.  Skeemojen ymmärtäminen ja onnistunut käyttö ovatkin hyvä keino mitata paikalliseen kulttuuriin sopeutumisen kykyä ja kehittymistä ja mahdollisesti tuottaa huomattavaa liiketoiminnallista etua. Baberin väitöskirja osoittaa, että Japanin IT-maisemassa liiketoimintaa harjoittavat toimijat voivat sopeutua japanilaiseen kulttuuriin varsin menestyksekkäästi ja oppia toimimaan liiketoimintaympäristössä, joka eroaa suuresti heidän pohjoisamerikkalaisten ja eurooppalaisten kotimaidensa ympäristöistä.

 

Lisätietoja:

William Baber, baber@gsm.kyoto-u.ac.jp, +81 75 753 3523 
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, 040 805 3638

William W. Baber valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi Washington and Lee -yliopistosta vuonna 1986 pääaineenaan saksan kieli.  Vuonna 2004 hän valmistui maisteriksi Marylandin yliopiston Baltimore County -yksiköstä opetusjärjestelmien suunnittelussa. Baber on koko uransa ajan yhdistellyt koulutusta liiketoimintaan; Hänen työhönsä on kuulunut taloudellista kehittämistä Marylandin osavaltion palveluksessa, kielipalveluja Washington DC:n alueella, Japanin markkinoille pyrkivien yritysten tukemista sekä liiketalouden opiskelijoiden opettamista Japanissa ja Euroopassa.  Baber opetti englantia liiketalouden ja kauppatieteiden laitoksilla Ritsumeikanin yliopistossa Japanin Shigassa ennen siirtymistään Kioton yliopiston Graduate School of Managementiin, jossa hän toimii apulaisprofessorina. Baber on vuonna 2015 ilmestyneen Practical Business Negotiation -oppikirjan pääkirjoittaja, ja tekee tutkimusta liikeneuvottelujen ja kulttuuriin sopeutumisen parissa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing; 248, 256 s., Jyväskylä 2016, ISSN 1456 5390, ISBN 978 951 39 6869 4. Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6870-0


Abstract

This dissertation investigates expatriate IT workers located in Japan in the contexts of their acculturation and thinking about workplace and business negotiations. Case studies of individual actors supported by surveys were chosen as the methods to gather data leading to findings about how expatriates develop in Japan, including their ability to adjust, accept, and reject schemata about business management situations. Individuals were chosen as a unit of study because they are the key figures who decide the economic fate of companies. Schemata were chosen as a study focus in the later articles because they are the cognitive location of information about home and host culture and come into play when actors decide their actions and strategies. Important findings are that individuals who are skilled and successful in cross border business management often have not only cultural informants, but interculturally fluent informants as guides and supporters. Further, hybrid managers can extend hybrid formations to internal company organizations and synergize their networks as well as their skills. Acculturation develops in some individuals moving along through stages recognized in previous intercultural work to create new types of expatriates not previously identified. Business schemata in negotiation, business management, and day to day workplace practices present a way to compare knowledge, approach and ability among managers from various cultures. Very successful actors studied in this thesis were able to activate home and host culture schemata as well as synthesize those schemata to create the results they targeted. Overall, the thesis shows that business actors in Japan’s IT landscape may have high success in acculturating to Japan and learn to manage a business environment very different from their home countries in North America and Europe. In addition to findings and implications regarding IT business actors and their thinking, the thesis proposes a refined model of decision making about schemata and the development of schemata as an actor gains experiences.

Keywords: Japan, IT, cross cultural, acculturation, schemata, hybrid manager, expatriate

Lisätietoja

William Baber
willbaber@yahoo.com
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,