Ajankohtaista

Väitös: 19.12.2016 Itseorganisoituvia verkkoja kehitettävä 5G:n yleistyessä (Asghar)

Alkamisaika: maanantai 19. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: maanantai 19. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora Aud 2

Muhammad AsgharMSc Muhammad Zeeshan Asgharin tietotekniikan väitöskirjan "Design and Evaluation of Self-Healing Solutions for Future Wireless Networks" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori TkT Jarno Niemelä (Elisa Oyj) ja kustoksena professori Timo Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Muhammad Zeeshan Asghar kehitti väitöstyössään kokonaisvaltaisia ja innovatiivisia itseorganisoituvia verkonhallintaratkaisuja tulevaisuuden langattomin verkkoihin. Erityiskohteena tutkimuksessa oli itsekorjautuvien menetelmien kehitys itseorganisoituvissa verkoissa. Asghar esittelee väitöskirjassaan useita askelia kohti 5G-verkkojen tavoitteita.

Vikatilanteiden hallinta on kriittinen osa-alue mobiiliverkkojen kokonaishallinnassa. Monimutkaisissa mobiiliverkoissa on useita toiminnallisia osa-alueita, joissa saattaa esiintyä monenlaisia vikatilanteita. Vianhallinnan kannalta yksi tärkeimmistä osa-alueista on radioverkko; kyseisen verkon elementtien vianhallinta on vaikeaa, ja se aiheuttaa lisäksi investointi- ja toimintakustannuksia.

Kokonaiskustannusten pienentämiseksi automaation kautta on syntynyt itseorganisoituvien verkkojen SON-konsepti, jonka osa itsekorjautuvat menetelmät ovat. Menetelmissä on kyse automaattisesta vikatilanteiden korjaamisesta langattomissa verkoissa. Itsekorjautuvuus parantaa verkkoliiketoimintaa vähentämällä häiriötilanteita ja varmistamalla verkkojen saatavuuden, luotettavuuden ja kannattavuuden.

5G-verkkoteknologioiden yleistyessä itseorganisoituvien verkkojen hallinta tulee yhä haastavammaksi. Perinteiset itsekorjaavat verkonhallintaratkaisut eivät riitä tulevaisuuden mobiiliverkkojen hallinnassa johtuen niiden reaktiivisista piirteistä – siitä, että ne aloittavat korjaavat toimenpiteet vasta virhetilanteen tapahduttua, kun korjaaviin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä ennakoivasti. Virhetilanteiden havainnointiviiveet ovat erityisen ongelmallisia 5G-verkoissa niiden viiveeseen liittyvän nollatoleranssi- vaatimuksen vuoksi. Viiveen nollatoleranssivaatimuksen saavuttamiseksi pitäisi olemassa olevien itseorganisoituvien verkkojen hallintaan lisätä uusia ominaisuuksia.

 

Lisätietoja:

Muhammad Asghar, muhammad.z.asghar@jyu.fi
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Asghar Muhammad suoritti filosofian maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 2010 pääaineenaan tietotekniikka. Vuodesta 2011 lähtien hän on ollut tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Asgharin viimeaikainen tutkimus on keskittynyt itseorganisoituviin verkonhallintaratkaisuihin (SON) tulevaisuuden langattomissa verkoissa.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Computing; 253, ISSN 1456-5390, ISBN 978-951-39-6884-7 (nid.), ISBN 978-951-39-6885-4 (PDF). Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Tulossa luettavaksi JYX-arkistossa.  

 

Abstract

This doctoral dissertation is aimed at the creation of comprehensive and innovative Self-Organizing Networks (SON) solutions for the Network Management of future wireless networks. More specifically, the thesis focuses on the Self-Healing (SH) part of SON. Faults can appear at several functional areas of a complex cellular network. However, the most critical domain from a fault management viewpoint is the Radio Access Network (RAN). The fault management of network elements is not only difficult but also imposes high costs both in capital investment (CAPEX) and operational expenditures (OPEX). The SON concept has emerged with the goal to foster automation and to reduce human involvement in management tasks. SH is the part of SON that refers to autonomous fault management in wireless networks, including performance monitoring, detection of faults and their causes, triggering compensation and recovery actions, and evaluating the outcome. It improves business resiliency by eliminating disruptions that are discovered, analyzed and acted upon. With the advent of 5G technologies, the management of SON becomes more challenging. The traditional SH solutions are not sufficient for the future needs of the cellular network management because of their reactive nature, i.e., they start recovering from faults after detection instead of preparing for possible faults in a preemptive manner. The detection delays are especially problematic with regard to the zero latency requirements of 5G networks. In order to address this challenge, the existing SON enabled networks need to be upgraded with additional features. This situation pushes operators to upgrade their SONs from reactive to proactive response and opens doors for further research on SON and SH. This dissertation provides several contributions to this direction.

Keywords: Self-organizing Networks, Self-healing, Faults Management, Cell Degradation Detection, Cell Outage Management, Mobile Networks

Lisätietoja

MSc Muhammad Zeeshan Asghar
Muhammad.z.asghar@jyu.fi
Tietotekniikan laitos
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,