Ajankohtaista

Väitös: 20.12.2016 Verkkosurffailu työpaikalla ei olekaan välttämättä haitaksi työsuoritukselle (Jiang)

Alkamisaika: tiistai 20. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: tiistai 20. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora Aud 2

Hemin JiangM.Sc. Hemin Jiangin tietojärjestelmätieteen väitöskirjan "Employee Personal Internet Usage in the Workplace" tarkastustilaisuus.. Vastaväittäjänä Dr. Greta L. Polites (Kent State University, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Mikko Siponen (Jyväskylän yliopisto).

Hemin Jiang tarkasteli väitöstutkimuksessaan työntekijöiden henkilökohtaista internetin käyttöä työaikana. Tämä viittaa työntekijöiden tapoihin käyttää verkkoa muihin kuin työtarkoituksiin kuten työhön liittymättömien sähköpostien lukemiseen, uutissivustoilla surffailuun, sosiaalisen median palvelujen tai verkkopankin käyttöön, osakekauppaan, verkko-ostoksiin, chat-keskusteluihin tai pelaamiseen. Väitöskirjassa tutkittiin, missä olosuhteissa henkilökohtainen internetin käyttö haittaa tai hyödyttää työsuoritusta. Jiang pyrki myös selvittämään, miten organisaatioiden monissa maissa yleisesti harjoittama internetin käytön valvonta vaikuttaa työntekijöiden toimintaan ja näkemyksiin.

Tutkimus lähti siitä alkuoletuksesta, että työntekijöiden työsuoritus todennäköisesti heikkenee työntekijöiden paetessa internetin henkilökohtaisen käytön avulla työperäisten stressitekijöiden aiheuttamia negatiivisia tuntemuksia. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että työsuoritus saattaa, päinvastoin, parantua työntekijöiden käyttäessä internetiä henkisenä taukona tai tasapainottamaan työtä ja muuta elämää.

Jiang havaitsi tutkimuksessaan myös, ettei internetin käytön valvonta toiminut henkilökohtaista käyttöä rajoittavana tekijänä. Sen sijaan valvonta johti työntekijöiden tyytymättömyyteen. Tyytymättömyyden ilmauksena työntekijät vähensivät organisaatioille hyödyllistä työntekijöiden vapaaehtoista toimintaa eli organisaatiokansalaisuutta. Toisin sanoen pyrkimys internetin käytön rajoittamiseen valvonnan avulla voi etenkin tietotyöläisten kohdalla olla hyödytöntä, jopa haitallista.

Jiangin väitöskirja auttaa työntekijöitä ymmärtämään, miten heidän internetin käyttötapansa saattavat vaikuttaa työsuoritukseen. Väitös voi myös auttaa organisaatioita tunnistamaan olosuhteet, joissa henkilökohtaista internetin käyttöä tulisi sallia tai hillitä. Näin organisaatiot voivat tehokkaammin hyötyä henkilökohtaisen internetin käytön positiivisista puolista ja samalla välttää sen haittoja.

 

Lisätietoja:

Hemin Jiang, hemin.jiang@jyu.fi, 040 805 3721
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä studies in computing 257; ISSN 1456-5390, ISBN 978-951-39-6901-1 Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6901-1

 

Abstract

Information technology (IT) devices connected to the Internet, such as computers, tablets, and smartphones, have become pervasive in the workplace. These IT devices have greatly facilitated the performance of job tasks for employees. At the same time, employees are increasingly using these technologies for non-work-related purposes during office hours, which is called personal Internet usage in the workplace (PIU). Examples of PIU include, but are not limited to, checking and sending non-work-related emails, surfing news sites, visiting social network sites, e-banking, stock trading, and online shopping, chatting, and gaming. Previous studies on PIU present two schools of thought on PIU outcomes. Negative PIU studies see PIU as decreasing employees’ job performance by stealing their work time. In contrast, positive PIU studies see PIU as enhancing employees’ productivity, social capital, learning ability, and creative performance, which may eventually improve their job performance as well. However, it is unknown from previous studies the conditions under which PIU is likely to result in a positive or negative impact on employees’ job performance. Further, although Internet monitoring has been widely adopted by organizations to regulate employees’ PIU, it is not known from previous studies the impact of Internet monitoring on employees’ various behaviors and perceptions. This dissertation, consisting of two studies, attempts to address the two issues above. In study 1, we conducted a literature review of PIU and examined the state-of-the-art research on PIU as well as research gaps in existing PIU literature; next, we developed a theoretical model to understand the conditions under which PIU is likely to positively or negatively affect employees’ job performance. In study 2, we conducted a field experiment to examine how Internet monitoring, a PIU policy which has been widely adopted by organizations, affects employees’ PIU behaviors, policy satisfaction, and organizational citizenship behavior (OCB). This dissertation has important implications for employees with respect to understanding the impact of PIU on their job performance, and for organizations in terms of developing and implementing better policies to avoid the disadvantages of PIU without sacrificing its benefits.

Keywords: Personal Internet Usage in the workplace (PIU), Job Performance, Internet Monitoring, Policy Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Lisätietoja

M.Sc. Hemin Jiang
hemin.jiang@jyu.fi
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,