Ajankohtaista

Väitös: 9.12.2016 Intensiivinen vesivastusharjoittelu tehokasta nivelrikon hoidossa (Waller)

Alkamisaika: perjantai 09. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: perjantai 09. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212 / Old festival hall

Benjamin WallerTtM Benjamin Wallerin fysioterapian väitöskirjan “The Effect of Aquatic Exercise on Symptoms, Function, Body Composition and Cartilage in Knee Osteoarthritis” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Ewa Roos (University of Southern Denmark, Tanska) ja kustoksena professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jonka tyypillinen tunnusmerkki on nivelruston osittainen häviäminen. Vesiharjoittelun on osoitettu vähentävän kipua ja parantavan toimintakykyä polven nivelrikosta kärsivillä, ja täten se onkin suosittu harjoittelumuoto nivelrikkopotilaiden keskuudessa. Aikaisemmat tutkimukset eivät ole kuitenkaan selvittäneet vesiharjoittelun vaikutuksia nivelruston terveyteen, vaikka nivelruston terveyden ylläpito nivelrikon aikaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä nivelrikkoon liittyviä oireita ja taudinkehitystä.

Benjamin Wallerin väitöskirjatutkimuksessa kävi ilmi, että korkeaintensiteettinen vesivastusharjoittelu paransi polven nivelruston terveyttä ja laatua vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla, joilla on todettu lievä polven nivelrikko. Lisäksi vesivastusharjoittelu vähensi kehon rasvamassaa, kohotti aerobista kuntoa ja lisäsi kävelynopeutta.

Vesiharjoittelun on yleisesti ajateltu olevan liian lempeää kyetäkseen aiheuttamaan ärsykkeitä, jotka vaikuttaisivat positiivisesti nivelrustoon. Waller havaitsi väitöskirjatutkimuksessaan, että korkeaintensiteettinen vesivastusharjoittelu tuotti riittävän ärsykkeen, joka vaikutti polven nivelruston kollageenisäikeiden järjestäytymiseen sekä nivelruston nestepitoisuuteen. Kollageenisäikeiden huonontunut järjestäytyminen ja lisääntynyt nestepitoisuus ovat molemmat alkavan nivelrikon ensimerkkejä. Wallerin väitöksen mukaan intensiivinen vesivastusharjoittelu voi vaikuttaa laaja-alaisesti kaikkiin tärkeisiin nivelrikon hoitotavoitteisiin eli kehon koostumukseen, toimintakykyyn, kipuun ja polven nivelrustoon.

Tällä hetkellä vesiharjoittelua hyödynnetään pääasiassa nivelrikon kivun hoidossa, joten harjoittelu on usein matalaintensiteettistä. Vaikka kipua voidaan lievittää lyhytaikaisesti, harjoittelun vaikutus ei näy päivittäisessä fyysisessä suorituskyvyssä. Heikentynyt fyysinen suorituskyky johtaa alentuneeseen yleiskuntoon, joka puolestaan lisää riskiä sairastua paitsi nivelrikkoon myös muihin ikääntymiseen liittyviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin.

–Intensiivinen vesivastusharjoittelu on tehokasta, kivutonta ja turvallista. Vesiharjoittelussa tulisikin pelkän kivun hoidon sijaan keskittyä parantamaan fyysisen suorituskyvyn ominaisuuksia ja kohottamaan aerobista kuntoa, toteaa Benjamin Waller.

Fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen on yhteydessä ikääntymiseen. Wallerin väitöskirjatutkimuksen mukaan hyvin laaditut vesiharjoitteluohjelmat ylläpitävät tai jopa parantavat kaikki mitattuja fyysisen suorituskyvyn osa-alueita, kuten lihasvoimaa, aerobista kuntoa, kävelynopeutta ja dynaamista tasapainoa. Liikuntapalveluiden tuottajien tulisi tarjota hyvin suunniteltuja vesiharjoittelumahdollisuuksia, jotka ylläpitäisivät elämänlaatua ja alentaisivat ikääntymiseen liittyvien sairauksien riskiä.

Lisätietoja:

Benjamin Waller, ben.waller@jyu.fi, puh. 044 805 3569 
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Benjamin Waller valmistui fysioterapeutiksi Brightonin yliopistosta Isosta-Britanniasta 2001. Hän työskenteli LIKESin liikuntalääketieteen klinikalla fysioterapeuttina vuosina 2004–2011 ja Mehiläisellä vuosina 2011–2014. Waller on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon ja on kansainvälinen allasterapiakouluttaja. Terveystieteiden maisterin tutkinnon hän suoritti Jyväskylän yliopistossa 2010. Vuodesta 2012 alkaen Waller on työskennellyt Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella tohtorikoulutettavana.

Väitöskirjatutkimus on osa laajempaa Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen AquaRehab -projektia joka on suoritettu yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Väitöstutkimusta ovat tukeneet Suomen akatemia, Suomen Kulttuurirahasto, KELA, Yrjö Jahnssonin säätiö sekä Jyväskylän yliopisto.

Teos on julkaistu sarjassa Studies in Sport, Physical Education and Health; 250, Jyväskylä 2016, ISSN 0356-1070; 250, I SBN 978-951-39-6849-6 (nid.), ISBN 978-951-39-6850-2 (PDF). Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52150.

 

Abstract

Knee osteoarthritis (OA) is the most common joint disease associated with pain and loss of functional capacity. The management of knee OA is multifaceted and covers the whole OA continuum from injury prevention to the end stage of the disease. Recently, specific focus has been on preventing the progression of cartilage degeneration and avoiding loss of function in the early phase of the disease via the provision of exercise interventions. Aquatic exercise is a popular but under-researched exercise option. Therefore, the purpose of this dissertation was to investigate the role of aquatic exercise in the management of knee OA, focusing especially the effect it evokes on both function capacity and biochemical composition of knee cartilage.

Two systematic reviews with meta-analysis were performed. The first investigated the effect of therapeutic aquatic exercise on pain and functional capacity, compared to controls, in individuals with lower limb OA; it included 11 studies. The second review evaluated the effects of aquatic exercise on different aspects of functional capacity, e.g. muscle strength, agility and walking ability, compared to control and land-based exercise, in healthy older adults and included 28 studies. Data from a 4-month randomised controlled trial with a 12-months’ follow-up period was used to investigate the effect of a progressive aquatic resistance training program on walking ability, cardiovascular fitness, muscle strength, symptoms and body composition in 87 postmenopausal women with mild knee OA. Furthermore, the effect of the intervention on the biochemical composition of tibiofemoral cartilage was investigated using T2 relaxation time (T2) mapping and delayed gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging (dGEMRIC index).

The results of this dissertation revealed that therapeutic aquatic exercise produced a small sized but statistically significant decrease in pain and improvement in walking ability and joint flexibility in individuals with lower limb OA. Compared to control interventions, aquatic exercise significantly improved muscle strength, agility, flexibility, walking speed and aerobic fitness in healthy older adults. Aquatic exercise was at least as effective as land-based exercise at improving functional capacity in healthy older adults. Following 4-months of aquatic resistance training, there was a significant increase in walking speed, improved cardiovascular fitness and a decrease in fat mass. Only improvements in walking speed were maintained at the 12-months’ follow-up. Additionally, a small effect in the biochemical composition of the tibiofemoral cartilage was detected post-intervention in both T2 and dGEMRIC index. To conclude, aquatic exercise exerts a positive effect on different aspects of functional capacity in both healthy adults and individuals with knee OA. The effect of aquatic exercise on the composition of cartilage needs to be clarified.

Lisätietoja

Benjamin Waller
ben.waller@jyu.fi
044 263 1522
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,