Ajankohtaista

Väitös: 10.12.2016 Toiminnanohjausjärjestelmien onnistuneen käyttöönoton takeina riittävä koulutus ja ohjeet (Sadiq)

Alkamisaika: lauantai 10. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 10. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora Auditorio 3

Mazhar SadiqMSc Mazhar Sadiqin tietojenkäsittelytieteen väitöskirjan ”Investigating the success of ERP systems in Pakistan: End-users' perspective” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjinä Associate Professor Moutaz Haddara (Westerdals- Oslo School of Arts, Communication & Technology Oslo, Norja) ja dosentti Nazmun Nahar (Jyväskylän yliopisto) kustoksena yliopistonlehtori Antti Pirhonen (Jyväskylän yliopisto). 

Maailmanlaajuinen liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti. Kehittyvissä maissa, kuten Pakistanissa, organisaatioiden tulee muuttaa toimintatapojaan vastatakseen kiristyvän kilpailun ja asiakkaiden kovenevien vaatimusten haasteeseen.

Mazhar Sadiq tutki väitöskirjatyössään toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon liittyviä haasteita Pakistanissa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että läntisten teollisuusmaiden sisällä kehitetyt mallit ja toimintatavat eivät välttämättä vastaa pakistanilaisen organisaation tarpeita.

Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton onnistuminen on varsin tutkittu aihe, ja käyttöönoton kriittiset menestystekijät ovatkin siksi hyvin tiedossa. Sadiqin väitöskirja keskittyy kuitenkin järjestelmän käyttöönoton jälkeiseen vaiheeseen, jota on tutkittu vähemmän.

Työn tulokset antavat viitteitä siitä, että oleellisia tekijöitä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa ovat johdon tuki, selkeät tavoitteet ja päämäärät, huolellisuus ohjelmiston valinnassa sekä datan oikeellisuus. Pakistanilaisessa kontekstissa tärkeää on lisäksi riittävä koulutus käyttäjille. Koulutuksen tulee kuitenkin alkaa tietokoneen peruskäyttötaidoista – pelkkä uuden järjestelmän käyttöönoton koulutus ei ole riittävää.

Myös ohjeistusmateriaalin on oltava riittävää ja laadukasta. Usein käyttäjän tueksi katsotaan riittävän sovelluksen help-osio; Sadiqin tutkimuksessa käyttäjät pitivät kuitenkin systemaattisesti etenevää koulutusmateriaalia hyödyllisempänä.

Sadiq tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan lisäksi järjestelmien virheilmoituksia ja käyttöliittymän ikkunointia. Käyttäjät pitivät virheilmoituksia liian teknisinä ja vaikeaselkoisina ja kokivat myös monitasoiset ikkunoinnit käyttöliittymässä vaikeaksi hahmottaa. Virheilmoituksien suunnitteluun tulisikin panostaa enemmän ja ikkunointeihin niin ikään soveltaa yksinkertaisempaa visuaalista rakennetta.

Lisätietoja:

Mazhar Sadiq, masadiq@jyu.fi, 044 969 6378
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Mazhar Sadiq on valmistunut Master of Scienceksi Blekingen teknillisestä korkeakoulusta Ruotsista vuonna 2007. Pääaineenaan hänellä oli ohjelmistotuotanto.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä studies in computing; 252, ISSN 1456-5390, ISBN 978-951-39-6880-9. Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6880-9


Abstract
 

The global business environment is changing rapidly, and organisations from developing countries such as Pakistan have to re-engineer their business processes to meet the challenges of increased competition and rising customer expectations. Enterprise resource planning (ERP) systems intend to deliver many benefits, such as business automation, reduced operating costs, accurate demand forecasts, better decision-making and improved customer service. However, organisations adopting ERP systems encounter many types of problems that may lead to failures in processes, expectations and interactions. In order to address these failures, researchers have identified the critical success factors in the implementation of ERP systems, but there is a paucity of research on post-implementation success factors. Most studies on ERP systems are based on the context of Western countries, but there is a need to apply information system (IS) theories and identify the problems in developing countries such as Pakistan. By addressing the gap, this study investigates the success of ERP systems in the context of Pakistan. To approach this study, we have used different research methods. The results attempt to extend current knowledge from a different perspective. First, in Pakistani organisations, the most important factors for ERP system implementation are top management support, effective project management, clear goals and objectives, careful selection of ERP software and data accuracy. Second, Western countries views of users perspectives are problematic in the context of Pakistan. In Pakistani organisations, end-users need proper training in order to use ERP systems effectively. They also need computer literacy training before they receive software interface training. The other related problem is that most end-users do not have a training manual available to learn about existing or new tasks. Managers are unaware of the usability of ERP systems, and they believe that it is the will of end-users to use the software. Users from Pakistani organisations consider the end-users training materials to be more useful than online Help. Organisations that adopt ERP should invest more in training materials for end-users and rely less on online Help. The error messages generated by the software are technical and not easily understood by the end-users. Thus, software manufacturers should design error messages in a way that is more meaningful and understandable to end-users. The opening of multiple windows simultaneously is confusing for the end-users in Pakistani organisations. Software manufacturers should adopt a different strategy for tackling this problem.

Keywords: Enterprise resource planning (ERP), critical success factors, usability, context of use, computer literacy, learnability, effectiveness, efficiency, single document interface (SDI), multiple document interface (MDI), ERP application Help, end-user training material.

Lisätietoja

Mazhar Sadiq
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,