Ajankohtaista

Väitös: 15.12.2016 Jaettua johtajuutta käytettävä harkiten koulujen johtamisessa (Tian)

Alkamisaika: torstai 15. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: torstai 15. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, RUU D104 (Helena)

Meng TianMA (KM) Meng Tianin kasvatustieteen väitöskirjan "Distributed Leadership in Finnish and Shanghai Schools” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Philip Woods (University of Hertfordshire, Iso-Britannia) ja kustoksena yliopistotutkija Kaija Collin (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Koulujen johtajuustyön muuttuessa monimuotoisemmaksi erilaisiin johtajuuden haasteisiin on yhä vaikeampaa vastata yksilöjohtajuudella. Monen tutkijan mielestä sankarijohtajuuden aika onkin ohi ja jaetun johtajuuden aikakausi alkanut. Jaetussa johtajuudessa johtajuutta ei ole vain poikkeuksellisen pätevillä ja karismaattisilla koulujen johtajilla, vaan johtajuus syntyy kouluyhteisön kaikkien jäsenten vuorovaikutuksessa.

Meng Tianin väitöksen tavoitteena oli kehittää jaetun johtajuuden teoriaa sekä tutkia jaetun johtajuuden käytäntöjä suomalaisissa ja shanghailaisissa kouluissa. Suomalaisissa kouluissa pyrittiin matalan hierarkian rakenteisiin, joissa johtajuusroolit usein kiersivät opettajalta toiselle. Shanghailaisten koulujen rakenteita puolestaan leimasi hierarkia, jossa opettajien johtajuusroolit myönnettiin kokeneille ansioituneille opettajille. Suomalaiset kokivat toimintakulttuurinsa kollegojen välistä tasa-arvoa painottavaksi ja shanghailaiset sen sijaan kollegojen välistä kilpailua korostavaksi.

Tutkituissa kouluissa johtajuusvastuuta oli jaettu kouluyhteisöjen jäsenille, jonka tuloksena kouluihin oli saatu uutta ja uudenlaista johtajuusresurssia. Johtajuuden jakaminen oli myös aktivoinut kouluyhteisön jäsenten toimijuutta vaikuttaa koulujen johtajuusprosesseihin.

Väitöksen tutkimustulosten perusteella jaettu johtajuus ei ole kaikki ongelmat ratkaiseva ihmelääke, vaan sitä tulisi soveltaa harkiten. Tutkimuksessa kävi ilmi, että jaettua johtajuutta käytettiin toisinaan myös omien tavoitteiden ja valtapyrkimysten naamioimiseen. Sekä Shanghaissa että Suomessa koulutuspoliittiset ohjelmat pyrkivät edistämään koulujen demokratiaa tukemalla jaettua johtajuutta, mutta jaettu johtajuus saattoi myös johtaa tarkoitukselliseen opettajien työkuorman lisäämiseen tai valikoitujen intressiryhmien edun palvelemiseen.

Tianin tutkimuksessa muodostettua dualistista resurssi-toimijuus-mallia voidaan käyttää jaetun johtajuuden tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ja analyysimallina. Niin koulujen henkilöstöt, koulutuspolitiikan laatijat kuin koulutuksen hallinnossa työskentelevät voivat hyödyntää tutkimuksen tuottamaa ymmärrystä myös jaetun johtajuuden käytännön soveltamiseen.

Lisätietoja:

Meng Tian, meng.tian@jyu.fi, +358408053653
Viestintäharjoittelija Katja Ketola, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 3638

Meng Tian suoritti kandidaatin tutkintonsa East China Normal Universityssa Shanghaissa 2007 pääaineenaan koulutushallinto ja kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 2011. Hän työskenteli järjestelytoimikunnan puheenjohtajana Suomen ulkoasianministeriön rahoittamassa Global.me-projektissa 2010-2011, minkä jälkeen avustajana kansainvälisessä Educational Leadership -maisteriohjelmassa JY:ssa. Neljän vuoden ajan Tian on työskennellyt tohtorikoulutettavana JY:n kasvatustieteiden laitoksella ja siirtyy nyt tutkijatohtoriksi University of Teacher Education Zugiin, Sveitsiin.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä studies in education, psychology and social research; 571, ISSN 0075-4625, ISBN 978-951-39-6859-5. Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6859-5.


Abstract

The present research employed mixed-methods approach to further theorise distributed leadership and to investigate its manifestations in Finnish and Shanghai schools. The whole research comprised two phases. The first phase contained a meta-analysis (Sub-study I), which systematically reviewed 85 key distributed leadership articles published between 2002 and 2013. The meta-analysis identified two main research paradigms: the descriptive-analytical paradigm and the prescriptive-normative paradigm. It also yielded a resource–agency duality model of distributed leadership. In this model, distributed leadership is seen as a process with both organisational and individual perspectives. From the organisational perspective, leadership as a resource is distributed in different tiers of the school hierarchy to serve organisational goals. From the individual perspective, leadership as an agency is distributed in various actions and interactions of the school members to obtain individual goals. Leadership, both as a resource and as an agency, operates within certain socio-cultural context. In addition, multidirectional power relations are created by school members’ exercises of agency.

The resource­–agency duality model of distributed leadership was subsequently used as a theoretical and analytical framework in the second phase of the research. Sub-studies II (N = 327) and III (N = 203) reported the quantitative survey results, mapping the resource and agency distributions from the Shanghai and Finnish teachers’ viewpoints, respectively. The results showed that the power distance in school was structure-dependant. Both Shanghai and Finnish teachers regarded themselves an untapped leadership resource. The teachers’ agency was predominantly confined to leading students’ learning, but weakly presented in leading school administration and strategic development. Receiving principals’ support, trust, and sufficient time greatly enhanced the teachers’ willingness to lead. By contrast, offering leadership titles or extra salaries were the least effective motivators for promoting distributed leadership.

Sub-study IV employed the phenomenography method to analyse 55 interviews conducted in the three Finnish and five Shanghai schools. The analysis revealed three types of administrative structures, inside of which altogether nine structure-specific distributed leadership conceptions were synthesised. In four Shanghai schools, a four-tier vertical structure had been built to distribute leadership through positions, empowerment, competition, and collaboration. As a special case, one Shanghai school had built a two-tier vertical structure in which leadership was distributed through expertise and mentoring. In the three Finnish schools, leadership was distributed in a two-tier horizontal structure through equity, professional autonomy, and trust. In all the three types of structures, power was pervasive in distributed leadership, and it took the forms of both legitimate and discursive power.

The present research has both theoretical and practical implications. Theoretically, it proposes the resource–agency duality model as a theoretical and analytical framework for future distributed leadership research. Practically, the research provides recommendations to school practitioners, policy makers, and educational administrators. The evidence suggests that distributed leadership should be enacted with caution. Especially, close attention should be paid to examine the complex power relations created during the distributed leadership process. Also, building a coherent and supportive operational environment is crucial for distributed leadership.

Keywords: distributed leadership, resource–agency duality model, Finnish schools, Shanghai schools

Lisätietoja

Meng Tian
meng.tian@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,