Ajankohtaista

Väitös: 17.12.2016 Taiteilijoiden liikkuvuuden vaikuttimet ja identiteetti (Vargas)

Alkamisaika: lauantai 17. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: lauantai 17. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, RUU D104 (Helena)

Rita Vargas. Kuvaaja Esa Ylijaasko
Rita Vargas. Kuvaaja Esa Ylijaasko

MA Rita Vargas de Freitas Matiaksen taidehistorian väitöskirjan "International Artists-in-Residence 1990–2010: Mobility, Technology and Identity in Everyday Art Practices"(Kansainväliset residenssitaiteilijat 1990‒2010. Liikkuvuus, teknologia ja identiteetti arjen taidekäytännöissä) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Dr. Herman Bashiron Mendolicchio (Barcelonan yliopisto) ja kustoksena professori Annika Waenerberg (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanniksi.

Rita Vargas de Freitas Matiaksen taidehistorian väitöskirja avaa monitieteisestä näkökulmasta residenssitaiteilijoiden kansalliset rajat ylittävien työskentelytapojen merkitystä sosiaalisessa, kulttuurisessa ja teknologisessa kontekstissa.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää taiteilijoiden vaikuttimia matkata työskentelemään ulkomaille, jolloin he joutuvat monikulttuurisessa ympäristössä päivittäin pohtimaan identiteettiään ja elämään sekä työskentelemään koko ajan tilapäisissä ja muuttuvissa olosuhteissa. Vargas de Freitas Matias kysyy visuaalisen analyysin merkitystä tilanteessa, jossa taiteilijoiden kehittyneet dokumentointikäytännöt alituiseen vaihtelevat, mutta samalla ne vaikuttavat tapaamme katsoa visuaalista taidetta ja muuttavat myös ajatuksiamme visuaalisuudesta.

Tutkimuksessa ehdotetaan tapaa, jolla voidaan analysoida sekä in situ eli paikkasidonnaisia -teoksia että digitaalisen median kautta julkaistuja töitä. Lisäksi analysoidaan sitä, miten digitaalinen kommunikaatio ja sosiaalinen media tukevat taiteilijoiden elämänikäistä oppimisprosessia.  Väitöstutkimus pyrkii tunnistamaan millaisia ovat ne työt, joita tässä kontekstissa luodaan ja mitä nämä työt viestivät.

Tutkimustulokset kiteyttävät kolme asiaa, ensinnäkin taiteilijoiden viestinnän muodot ja valmiudet kulttuurienvälisiin sopeutumisprosesseihin, toiseksi taiteilijoiden pääasialliset tarkoitusperät digitaalisen median käyttöön ja sen vaikutusseuraukset taiteilijoiden matkustuskäytäntöihin ja kolmanneksi ne esittävät laadullisen analyysin valikoitujen taiteilijoiden performansseista heidän antamiensa tietojen valossa.

Tuloksena analyysistä, joka yhdistää taiteilijoiden työprosessit ja heiltä kerätyn informaation, pohditaan, kuinka taiteilijat mieltävät olevansa “välitilassa” tai miten heidän voi nähdä omaksuvan hybridin identiteetin. Tutkimus erittelee sosiaalisia, teknisiä ja kulttuurisia ulottuvuuksia, joiden avulla voi tunnistaa kulttuurieroja ja kehittää keskinäistä kanssakäymistä taiteilijan ja kuraattoreiden, keräilijöiden, gallerioiden, museoiden, residenssien ja paikallisten tai maailmanlaajuisten yhteisöjen välillä.

Työssä havaitaan myös, että taiteilijoiden huolenaiheet kumpuavat esiin jännitteinä, jotka muodostuvat globalisaation, valvonnan ja hajaannuksen ja toisaalta eristyneisyyden, yksityisyyden ja keskittyminen välille. Näitä teemoja taiteilijat käsittelevät paikan käsitteen kautta. Kyseiselle prosessille voidaan antaa kaksi eri merkitystä: moniaistisiin kokemuksiin perustuva ympäristötietoisuus ja huomion kiinnittäminen päivittäisten rutiinien tärkeyteen.

Julkaisutiedot:

Väitös on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 272, ISBN 978-951-39-6872-4. Jyväskylän yliopisto 2016. Väitöskirjaa myyvät yliopistokauppa Soppi, puh. 040 805 3825 tai myynti@library.jyu.fi ja yliopiston verkkokauppa
E-julkaisuna: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/52174

Lisätietoja:

Rita Vargas de Freitas Matias, puh. +358465426489, rita.vargas@gmail.com,
tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Rita Vargas de Freitas Matias on opiskellut useissa yliopistoissa: University of Évora (MA Fine Arts and Art Education), University of Southampton (Winchester School of Arts) ja Jyväskylän yliopisto.

Hän on työskennellyt Jyväskylän kesän tapahtumassa (paino- ja kuva-asiat), opettajana Jyväskylän kesäyliopistossa ja tehnyt yhteistyötä grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamon kanssa.

Abstract

Considering the exponential growth of artistic residencies between 1990 and 2010 at an international level, artists working in associated mobility programmes have been challenged by unsettled transnational working practices and competition. This, in turn, provides them with the opportunity to develop their creative processes. It is shown that artists’-in-residence openness and willingness to travel internationally is, on the one hand, related to the development of information technology, and on the other, supported by travelling facilities, which have impact on lifelong learning and cultural maintenance. Whereas change of geographical environment is often associated to psychological and physical conditions, artists’ statements reveal the dichotomy and paradox between globalization, collaboration and dispersion versus isolation, individualism and concentration. Possibilities for documenting and circulating artworks through digital communication tools and in-situ supply support and generate knowledge and recognition. All these possibilities, however, are challenged by uncertainty. The acknowledgment of cultural differences and barriers is expressed by artists in the most varied ways, especially through performance art and site-specific installations. As a source of inspiration, cross-cultural environments are negotiated by artists’ hybrid identities, situated at the intersection of Western and Non-Western aesthetic traditions. Artists’ cross-cultural environments are composed of international and intercultural communication issues and practices, where the sense of place, environmental awareness through multisensory experiences and the importance of everyday routines are reflected. Methodologically, this research is two-fold, based on a qualitative content analysis of selected artists-in-residence statements and artworks, and on a conceptual framework developed on social processes, artists’ individual motivations and technology purposes.

Keywords: artists-in-residence, mobility programmes, creative processes, cross-cultural environment, hybrid identities, mobility, technology, digital media, cultural hybridity, intercultural communication, sense of place, environmental awareness.


kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,