Ajankohtaista

Väitös: 21.12.2016 Mielenkiintoiset oppimisympäristöt herättävät innostuksen kemiaan (Nuora)

Alkamisaika: keskiviikko 21. joulukuuta 2016, 12.00

Päättymisaika: keskiviikko 21. joulukuuta 2016, 15.00

Paikka: Ylistönrinne, KEM4

Piia Nuora
Piia Nuora

FM, KM Piia Nuoran kemian väitöskirjan ”Monitapaustutkimus LUMA-toimintaan liittyvissä oppimisympäristöissä tapahtuvista kemian oppimiskokemuksista” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Pekka Hirvonen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Jan Lundell (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Uudistuneissa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteissa korostetaan vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista oppimistyön resurssina. LUMA-toiminnan (LUMA = luonnontieteet ja matematiikka) avulla oppijoille tarjoutuu mahdollisuuksia luonnontieteiden oppimiseen mielenkiintoisissa oppimisympäristöissä.  

Nuoran väitöskirjassa tarkastellaan tapaustutkimusten avulla LUMA-toimintaan liittyvissä ympäristöissä tapahtuvia eri asteiden oppijoiden ja luokanopettajien kemian oppimiskokemuksia. Väitöskirja liittyy Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen tarjoamaan LUMA-toimintaan ja sen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen. Monitapaustutkimus koostuu neljästä erillisestä tapaustutkimuksesta: alakouluvierailut, nuorten tiedeleiri, lukiolaisten kemian laboratoriotyökurssi ja kokeellisen kemian kenttäkurssi.

Tutkimusaineisto koostuu kyselyistä, haastatteluista ja kirjoitelmista. Aineistoa kerättiin vuosien 2011–2016 aikana. Tutkimukseen osallistui 108 oppijaa eri koulutusasteilta ja 53 luokanopettajaa alakoulusta.

Tutkimuksessa selvitettiin kemian oppimiskokemuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustuloksena saatiin myös tietoa siitä, miten oppimisympäristön muutos vaikuttaa kemian oppimiseen niin oppijan kuin opettajan näkökulmasta. Tulosten mukaan formaalin kouluopetuksen ulkopuolinen ympäristö tukee kemian oppimista tarjoamalla oppijoille mahdollisuuden hyödyntää monipuolisia kokeellisia työtapoja auttaen samalla syventämään aiemmin opittuja asioita.

Lisäksi mielenkiintoiset aiheet ja kokeelliset työt herättävät oppijoissa innostuksen ja kiinnostuksen kemiaan ja toimivat samalla motivoivina tekijöinä. On tärkeää tarjota nuorille erilaisia oppimisen vaihtoehtoja kouluopetuksen rinnalle. Opettajille tämä tarjoaa mahdollisuuden toimintatapojen muutokseen.

– Opetusstrategioita on hyvä välillä vaihtaa, jolloin oppijoiden innostus luonnontieteiden opiskeluun voidaan maksimoida. On hyvä huomata, että opettajan työn mielekkyys lisääntyy samalla, kun oppijat saadaan aidosti kiinnostumaan opetettavista aiheista. Uusi oppimisympäristö haastaa opettajat pedagogiseen kehittämiseen. Muutos on aina mahdollisuus, minkä avulla opettaja voi kehittyä työssään. Tässä muutoksessa opettajat tarvitsevat myös tukea, Nuora korostaa.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää mielekkään kemian opetuksen suunnittelussa ja oppijoita aktivoivan LUMA-toiminnan kehittämisessä.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Department of Chemistry, University of Jyväskylä, Research Report No. 197, 171 s., Jyväskylä 2016, ISBN 978-951-39-6851-9 (nid.), ISSN 0357-346X (nid.). Väitöskirjaa myyvät yliopistokauppa Soppi, puh. 040 805 3825 tai myynti@library.jyu.fi ja yliopiston verkkokauppa

 

Lisätietoja

Piia Nuora on valmistunut vuonna 2010 filosofian maisteriksi ja vuonna 2014 kasvatustieteen maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hän on toiminut vs. matemaattisten aineiden lehtorina Alavuden yläkoulussa, projektikoordinaattorina Keski-Suomen LUMA-keskuksessa ja tohtorikoulutettavana kemian laitoksella Jyväskylän yliopistossa.

Piia Nuora, puh. 040 805 3706, piia.nuora@jyu.fi
tiedottaja Anitta Kananen tiedotus@jyu.fi, puh. +358 40 805 4142

Abstract

This dissertation reports on a multiple case study which examines chemistry learning experiences in learning environments related to science, technology, engineering and mathematics (STEM) activity. The research responds to the need to strengthen research-based chemistry education development.

The empirical section looks into the views of learners from different levels of education as well as those of primary school class teachers regarding chemistry learning experiences in STEM learning environments. The research seeks to answer the following main research questions: (1) What factors affect chemistry learning experiences in STEM learning environments? (2) What impact does learning environment change have on chemistry learning? The multiple case study consists of four separate case studies: (1) primary school visits, (2) a youth science camp, (3) laboratory chemistry for general upper secondary school students and (4) an experimental chemistry field course.

According to the results, there were various factors that affected chemistry learning experiences in STEM learning environments. These factors related to the personal, social and societal context as well as to the physical one. The findings also provide information, from teacher and learner perspectives, on how change in the learning environment affects chemistry learning. According to the results, a learning environment outside of formal school education supports chemistry learning by providing learners with a wide range of experimental methods while helping them to deepen the knowledge of things they have learned previously. Specific topics related to everyday life help to anchor the knowledge to theory. In addition, interesting experimental work generates enthusiasm and interest in learners to learn chemistry and also serves as a motivating factor. The case studies highlighted the active agency of the learner in a positive atmosphere. These ideas are also promoted in Finland's new national core curriculum. The results showed that teachers need support in learning environment change: a new learning environment challenges teachers to develop pedagogy.

Keywords: multiple case study, chemistry learning, chemistry education, experimental chemistry, learning environment, learning styles, STEM activity

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,