Ajankohtaista

Ovet auki yhteiskuntaan – ideoita ja työkaluja ilmiöpohjaiseen oppimiseen -seminaarissa

Alkamisaika: maanantai 20. helmikuuta 2017, 14.00

Päättymisaika: maanantai 20. helmikuuta 2017, 16.00

Paikka: Mataran aula, Matarankatu 6 A1

Opettajankoulutuslaitos mukana laajentamassa koulujen toimintaympäristöä.

Ovet auki yhteiskuntaan -projektissa kolmella Jyväskylän koululla ylitetään instituutiorajoja yhdessä lähialueen liikuntaseurojen ja muiden yhdistystoimijoiden kanssa.

Syksyllä käyttöön otettu uusi peruskoulun opetussuunnitelma kannustaa kouluja tekemään yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja toteuttamaan entistä suuremman osan opetuksesta oppiainerajat ylittävinä oppimiskokonaisuuksina.

– Tämän tyyppiselle pilottihankkeelle on kysyntää, koska ilmiöpohjainen opetussuunnitelma koetaan helposti abstraktiksi. KYTKE-hanke on myös ollut luonnollinen foorumi kehittää luokanopettajaopiskelijoiden kompetenssia tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, yliopistonopettaja Aleksi Fornaciari Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksesta kertoo.

OPS-uudistuksen innoittamina Jyväskylän kaupungin opetus- ja nuorisopalvelut, KYTKE-hanke ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos toteuttavat yhteisen projektin, jonka tavoitteena on kehittää koulun yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Ovet auki yhteiskuntaan -projektissa yhteisöpedagogi- ja luokanopettajaopiskelijat koostavat yhdessä opettajien kanssa Lohikosken, Keljonkankaan ja Korpilahden kouluilla oppimiskokonaisuuden, joka toteutetaan yhteistyössä lähialueen yhdistysten kanssa.

Toiminnan kautta pyritään kehittämään niin opiskelijoiden kuin opettajienkin osaamista koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen ja ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamiseen. Esimerkiksi Keljonkankaan koulun Liikunta yhdistää Suomea -projektissa tehdään yhteistyötä liikunta- ja nuorisoseurojen kanssa, edistetään oppilaiden terveitä elämäntapoja ja innostetaan oppilaita liikkumaan. Korpilahdella taas hyödynnetään vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistyksen asiantuntemusta historiaa ja kuvaamataitoa yhdistelevässä projektissa.

KYTKE- hankkeen kautta on puolestaan avautunut monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia paikallisten yhdistystoimijoiden kanssa, Sanna Vierimaa Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo.

Projektien tulokset esitellään maanantaina 20.2. klo 14–16 kansalaistoiminnankeskus Mataran aulassa (Matarankatu 6 A1) järjestettävässä Ovet auki yhteiskuntaan – ideoita ja työkaluja ilmiöpohjaiseen oppimiseen -seminaarissa. Paikalle ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet.

Seminaari on tarkoitettu erityisesti ilmiöpohjaisesta oppimisesta sekä koulun ja yhdistysten välisestä yhteistyöstä kiinnostuneille opettajille ja muille yhdistystoimijoille. Kolmen projektin kokemusten ja menetelmien esittelyn lisäksi seminaarissa kuullaan aihetta taustoittava asiantuntijapuheenvuoro.

Seminaarin järjestää KYTKE-hanke (kytke.humak.fi) yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja kansalaistoiminnankeskus Mataran kanssa.

Lisätietoja:

Sirpa Orell, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 26 67147 tai 050 460 2124, email: sirpa.orell@jkl.fi

Aleksi Fornaciari, Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, puh. 050 577 0268, email: aleksi.fornaciari@jyu.fi

Kimmo Lind, KYTKE-hanke, Humanistinen ammattikorkeakoulu, puh. 020 7621275, email: kimmo.lind@humak.fi

Sanna Vierimaa, KYTKE-hanke, Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3647, email: sanna.vierimaa@jyu.fi

 

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: