Ajankohtaista

Musiikintutkijoiden 21. symposium - Back to the Future of Music’ Research

Alkamisaika: keskiviikko 19. huhtikuuta 2017, 09.00

Päättymisaika: perjantai 21. huhtikuuta 2017, 17.00

Paikka: Seminaarinmäki, Musica

Humanististen aineiden eloonjäämiskamppailu yliopistojen tuloksellisuuspaineiden alla on saanut musiikintutkijat huolestuneiksi tutkimusalansa jatkuvuudesta. Musiikintutkijoiden 21. valtakunnallisen symposiumin puitteissa haluamme palauttaa tulevaisuudenuskon musiikkitieteellisen tiedon tarpeellisuutta ja kansallista merkittävyyttä kohtaan. Samalla haluamme kannustaa pohtimaan musiikintutkimuksen vaikutusmahdollisuuksia siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Kutsumme kaikki musiikintutkijat Jyväskylään keskustelemaan musiikintutkimuksen tulevaisuudesta ja sen yhteiskunnallisesta ja tieteellisestä merkityksestä, sekä ideoimaan yhä uusia tapoja tutkia musiikkia – ilmiötä, joka on kaikessamoninaisuudessaan ihmiselämälle niin keskeinen ominaisuus.

 

Symposiumin järjestää Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos yhteistyössä Suomen musiikkitieteellisen seuran ja Suomen Etnomusikologisen Seuran kanssa.


Symposiumin kansainväliset kutsuvieraat ovat:

Esitelmiksi voi 17.2.2017 mennessä ehdottaa suullisia esitelmiä, postereita, sekä erityisiä teemasessioita (ks. CFP).

Paikallinen järjestelytoimikunta (JY): yliopistotutkija Kai Tuuri (puheenjohtaja), yliopistonopettaja Henna-Riikka Peltola (koordinaattori), lehtori Riitta Rautio, lehtori Pekka Toivanen, yliopistotutkija Esa Ala-Ruona, suunnittelija Markku Pöyhönen, suunnittelija Taru-Maija Heilala-Rasimov

Ilmoittautuminen, ohjelma ym. www-sivu:

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/tutkimus/konferenssit-seminaarit/symposium2017

Lisätietoja

email
mtsymposium2017@jyu.fi
kuuluu seuraaviin kategorioihin: