Ajankohtaista

Museologian seminaari: Kiertoon, korjaukseen vai poistoon? - Onko museomaailma valmis KonMari-ajattelulle?

Alkamisaika: torstai 20. huhtikuuta 2017, 09.00

Päättymisaika: perjantai 21. huhtikuuta 2017, 17.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

Jyäskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 20.—21.4.2017. Seminaari järjestetään yhteistyössä Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n, ICOM:n Suomen komitean ja Suomen museoliiton kanssa. Suomen 100-vuotisjuhlavuonna seminaarin teemana on kulttuuriperinnön säilyttäminen.

Pyydämme puheenvuoroja muun muassa seuraavista pohdinnoista:

 • Mitä säilytämme ja kuinka perustelemme poisto- tai säilytyspäätökset?
 • Mitkä ovat instituutioiden ja yksityisten tahojen toimintatapoja kulttuuriperinnön säilyttämisessä?
 • Miten museoalan instituutioissa toteutetaan poistopäätökset ja mikä on konservaattorin näkökulma kyseisessä ratkaisussa?
 • Mikä on konservaattoreiden suhde muihin museoalan ammattilaisiin?
 • Mikä on aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön suhde?
 • Jos objekti tuhoutuu tai poistetaan kokoelmista, kuinka sen kantamat merkitykset säilytetään?
Jyväskylän yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 21. kertaa. Museologiaa on opetettu yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Kuinka opintojen aikana sisäistetty arvomaailma edistää tietoisuutta kulttuuriperinnön säilyttämisestä, mutta myös siitä luopumisesta? Mitä museologian opinnot antavat kulttuuri- ja luonnonperinnön kanssa työskenteleville? Miten museologian opinnot valmistavat edellämainittuihin puheenvuoro pohdintoihin? 

Pyydämme ehdotuksia teemaan liittyvistä puheenvuoroista 31.1.2017 mennessä. Tarjoamme puhujille kahta vaihtoehtoista puheen pituutta: keynote-puheenvuoron pituus on enintään 50 minuuttia ja tavallinen puheenvuoro 20-30 minuuttia. Lisäksi puheenvuorojen yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja muuhun interaktiiviseen työskentelyyn. Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:
 • tapahtuman tyyppi
 • tapahtuman nimi
 • lyhyt abstrakti (n.250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)
 • järjestäjät
 • työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)
 • kenelle suunnattu
 • tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät
 • erityistarpeet/ tarvittava laitteisto

Seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset sekä puheiden aihe-ehdotukset voi lähettää osoitteeseen  

Katso ilmoittautuminen, luennoitsijat ym www-sivu:

http://kiertoonkorjaukseenvaipoistoon.blogspot.fi/

kuuluu seuraaviin kategorioihin: