Ajankohtaista

Vaasalaiset tuloo!

Vaasan yliopiston kieliaineiden vieraita Jyväskylässä keskiviikosta perjantaihin

Vaasalaiset tulevat katsastamaan tulevaa kotiyliopistoaan. Noin 80 Vaasan yliopiston kieliaineiden henkilöstön ja opiskelijoiden edustajaa saapuu jyväskyläläisten vieraiksi loppuviikoksi. Vierailun aikana vaasalaisilla on mahdollisuus tutustua jyväskyläläisiin kollegoihinsa, kieli- ja viestintätieteiden (Kivi) laitokseen sekä Jyväskylän kaupunkiin. Henkilökunnan vierailun huipennuksena on uuden laitoksen aloitusjuhla keskiviikkona.

Vaasan yliopiston henkilöstön ohjelmassa keskiviikkona ja torstaina on tutustumista Kivi-laitokseen ja sen tiloihin sekä Agorassa että Seminaarinmäellä Fennicumissa. Lisäksi on järjestetty oppiainekohtaisia tapaamisia, jotka ovat jatkoa Vaasassa 30.11.2016 pidetyille oppiainetapaamisille. Näissä tapaamisissa työskentely on jo varsin konkreettista ja niissä mm. käydään läpi opetussuunnitelmia.

Vaasalaisilla on tilaisuus myös osallistua uuden laitoksen aloitusjuhlaan, jossa he pääsevät tapaamaan laitoksen henkilöstöä epävirallisissa merkeissä.

Torstaipäivän ohjelmaan sisältyy tapaaminen rehtorin ja hallintojohtajan kanssa, sekä tilaisuudet henkilöstöjärjestöjen ja kaupungin edustajien kanssa. Vieraille esitellään kaupunkia myös kiertoajelulla.

Opiskelijat puolestaan vierailevat Jyväskylässä perjantaina. Kivi-laitoksen opiskelijat ovat olleet tiiviisti mukana suunnittelemassa ohjelmaa, jonka otsikkona on ”Tuu meille Jyväskylään -päivä”.  Päivän aikana vaasalaisille opiskelijoille tarjotaan tietoa helmikuun alkupuolella järjestettävästä siirtohausta, jossa heidän on mahdollista hakeutua Jyväskylän yliopiston opiskelijoiksi.

Lisäksi opiskelijat voivat keskustella infopisteissä heitä askarruttavista kysymyksistä. Paikalla on edustajia mm. ylioppilaskunnasta ja kielten ainejärjestöistä, asuntojen ja terveydenhoitopalveluista sekä korkeakoululiikunnasta. Toimintaansa esittelevät myös Studen Lifen hyvinvointineuvojat eli hyvikset ja oppilaitospappi. Jyväskylän kaupunki esittäytyy myös opiskelijoille.

Mistä on kysymys?

Vaasan yliopiston tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirtyvät liikkeenluovutuksena 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon. Siinä yhteydessä Vaasan yliopiston henkilökunnasta ne, joilla on siirtopäivänä työsuhde voimassa kieliaineissa, siirtyvät vanhoina työntekijöinä Jyväskylän yliopistoon.

Vaasan kieliaineiden opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Jyväskylään 6. – 16.2.2017 järjestettävässä kohdennetussa siirtohaussa, joka on nimenomaan heille suunnattu. Varsinainen avoin siirtohaku järjestetään maaliskuussa.

Muutos tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuden erikoistua ja kehittää osaamista laajemmin, ja toisaalta yliopistot haluavat yhdessä vahvistaa yliopistojensa profiileja. Vaasan yliopiston tavoitteena on erikoistua yhä vahvemmin kauppatieteisiin, tekniikkaan, viestintätieteisiin ja hallintotieteisiin kehittääkseen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyään. Jyväskylän yliopisto puolestaan haluaa vahvistaa kielten painoalaansa.

Tiedote sopimuksen sisällöstä:
https://www.jyu.fi/hum/tiedostot/tiedote%20sopimus%20marraskuu%202016.pdf

Lisätietoja:
Suunnittelija Marjo Havila, puh. 050 428 5280, marjo.havila@jyu.fi
Raija Oikari, puh. 0400 248 067, raija.oikari@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,