Ajankohtaista

Yhteisöllisyyden rakentajat palkittiin

Henkilökunnan kuusijuhlassa 20.12.2016 myönnettiin ensimmäiset Yhteisöllisyyden rakentaja -palkinnot.

Palkintojen avulla nostetaan esiin kaikkien hyödynnettäväksi yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia toimintatapoja, yksi jokaisesta tiedekunnasta ja erillislaitoksista sekä yliopistopalveluista. Hakuprosessin toteutti ja valintaehdotuksen valmisteli Jyväskylän yliopiston Academic Life -ohjausryhmä.

Yhteisöllisyyden rakentaja -henkilöstöteko on ryhmän tai yksittäisen henkilön ideoima toimintatapa, teko tai hanke, jolla on koettu olevan myönteistä merkitystä yhteisön tärkeiksi kokemien tavoitteiden saavuttamiseen, etenkin henkilöstön hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden edistämisen tai henkilöstön osaamisen kehittämisen näkökulmista. Lisäksi palkitsemisperusteina arvostetaan teon tai hankkeen innovatiivisuutta, esimerkillisyyttä, ajankohtaisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kukin palkinto on arvoltaan 700 euroa. Yhteisöllisyyden rakentaja -palkinnot myöntää Jyväskylän yliopistosäätiö.

Palkitut ja perustelut:

Humanistinen tiedekunta: Kielten laitos, laitoksen johtaja, yliopistonlehtori Anne Pitkänen-Huhta

Yhteisöllisyyden vaaliminen erilaisten tempausten, tapahtumien ja normaaliin arkeen kuuluvien tiimityöskentelyjen avulla. Niistä esimerkiksi sopii joka vuosi toteutettava Valon juhla, jonka perusidea on leppoisa yhdessäolo, hauska ohjelma ja eri oppiaineiden erityispiirteiden esiin tuominen. Järjestämisvastuu vaihtuu vuosittain.

Informaatioteknologian tiedekunta: Dekaani Pekka Neittaanmäki

Innostavan ja terveelliseen liikkumiseen ja yhteishengen nostattamiseen tähdänneen toiminnan käynnistäminen maratonjuoksutapahtuman välityksellä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: Dekaani Hanna-Leena Pesonen

Kannustava esimerkki hyvän henkilöstöjohtamisen käytännöistä ja toimintatavoista, jotka on koettu positiivisina ja vahvistavina yhteisön tavoitteiden saavuttamisen, henkilöstön hyvinvoinnin lisäämisen sekä yhteisöllisyyden kokemuksen kannalta.

Kasvatustieteiden tiedekunta: Lehtori Eija Aalto

Aktiivista, pitkäaikaista, osallistavaa ”ruohonjuuritason” toimintaa. Erilaisten yhteisöllisten toimintamuotojen ideointi (kuten Mikämikä-päivät). Mukaan on innostettu opiskelijoita ja laitoksen henkilökuntaa sekä myös muiden tiedekuntien opettajia ja tutkijoita.

Liikuntatieteellinen tiedekunta: Urheiluseura Liikunnan Riemu, puheenjohtaja Niko Kauppinen

Esimerkki opiskelijatoiminnasta, joka nostattaa myös henkilökunnan me-henkeä ja luo positiivista ilmapiiriä koko yhteisöön.

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Yliopistotutkija Philippos Papadakis

Tutkijoiden yön toimintojen koordinointi Jyväskylän yliopistossa. Philippoksen innostava ja kuunteleva toimintatapa on omiaan nostattamaan yhteishenkeä ja luomaan miellyttävän työskentely-ympäristön.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: YFI-laitoksen Hupitoimikunta, yliopistonlehtori Hannele Harjunen, yliopistonopettaja Minna Ylilahti

Kannustava esimerkki perinteisestä virkistystoiminnasta, joka on pysynyt raikkaana ja ajan hermolla tuottaen toistuvasti yhteisöllisyyttä edistäviä ja yhteishenkeä kohottavia tapahtumia muun muassa rock -hengessä.

Erillislaitokset: Avoin yliopisto, Leo Café ja pedagogiset messut. Yliopistonopettaja Tarja Ladonlahti, yliopistonopettaja Päivi Matilainen, yliopistonopettaja Susanna Nummi, suunnittelija Riina Kärkkäinen, yliopistonopettaja Heljä Koski

Hyvien käytäntöjen jakaminen ja pedagogisen osaamisen lisääminen. Toiminta on tunnistettu hyväksi käytänteeksi myös yliopistomme auditointiin valmistautumisen yhteydessä. Uutena muotona on käynnistetty Pedagogiset messut, jotka tukevat meneillään olevaa opetussuunnitelmatyötä. Näissä hyödynnetään myös kutsuttujen asiantuntijoiden alustuksia.

Yliopistopalvelut: Yliopistoliikunta, liikuntapäällikkö Anneli Mörä-Leino

Yliopistomaailmassa ainutkertainen opiskelijoiden ja koko henkilöstön hyvinvointia tukeva liikunnan palvelukokonaisuus. Henkilökunnan ryhmäliikunta tutustuttaa henkilöstöä yli tiedekuntarajojen. Yliopistoliikunta etsii ennakkoluulottomasti uusia toiminnan muotoja.

Lisätietoja

Jari Rantamäki
jari.j.rantamaki@jyu.fi
0400247999
Academic Life -ohjausryhmä
kuuluu seuraaviin kategorioihin: