Ajankohtaista

Väitös: 13.1.2017 Musiikillisesti koulutettujen ja kouluttamattomien aivot hahmottavat musiikkia eri tavoin (Burunat Perez)

Alkamisaika: perjantai 13. tammikuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 13. tammikuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

Iballa BurunatMA Iballa Burunat Perezin musiikkitieteen väitöskirjan ”Brain integrative function driven by musical training during real-world music listening” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Jessica Grahn (University of Western Ontario, Kanada) ja kustoksena professori Petri Toiviainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Musiikki on universaali ilmiö, joka on evolutiivisesti hyvin vanhaa perua. Kuten fyysinen harjoittelu muokkaa kehoa, myös musiikki harjoittaa aivojen auditiivista kuntoa. Kuitenkin vain pieni osa väestöstä päätyy harjoittelemaan musiikin soittamisessa tarvittavia hienomotorisia liikkeitä tullakseen ammattimuusikoiksi. Tämä tekee musiikista hyödyllisen työkalun tutkittaessa aivojen mukautumista ja muusikoista ihanteellisia koehenkilöitä kokemusperäisestä oppimisesta juontuvien aivomuutosten tutkimukselle.

Väitöskirjassaan Iballa Burunat huomasi, että kun muusikot kuuntelevat musiikkia, heidän aivonsa aktivoituvat symmetrisemmin kuin ei-muusikoiden. Tämä tendenssi korostui erityisesti aivojen liikealueella, mikä puolestaan saattaa viitata muusikoiden aivopuoliskojen tehokkaampaan keskinäiseen kommunikaatioon, jolla on merkitystä käsien koordinaation kannalta.

Muissa väitöskirjan löydöksissä korostuvat muusikoiden ja ei-muusikoiden eroavaisuudet siinä, miten eri aivoalueet kommunikoivat keskenään, kun aivot ennakoivat musiikillisia tapahtumia: muusikot näyttävät simuloivan mentaalisesti äänentuottamista, joka auttaa heitä ennakoimaan musiikin virtaa täsmällisesti.

Burunat käytti tutkimuksessaan uutta lähestymistapaa tutkiessaan, kuinka aivot prosessoivat rytmiä musiikin kuuntelun aikana yhdistelemällä sokean lähteiden erottelun menetelmän sekä tietokoneavusteiset musiikkianalyyttiset metodit. Tämä lähestymistapa paljasti sellaisia verkostoja aivoissa, jotka prosessoivat nimenomaan rytmin hahmottamista ja jotka tukevat muusikoiden kykyä pysyä rytmissä. Käyttämällä luonnonmukaista koeasetelmaa kaikissa kokeissa Burunat osoittaa, että sellaiset laboratorio-olosuhteet, jotka muistuttavat oikeita kuunteluolosuhteita, voivat tuottaa neurotieteen saralla luotettavia tuloksia. Tämä on tärkeää sellaisen mallintamisen kannalta, joka tutkii aivojen tapaa hahmottaa maailmaa.

Burunatin tulokset kannustavat luonnonmukaisen koeasetelman käyttöön tutkittaessa monimutkaisia ilmiöitä neurotieteellisesti ja niillä on vaikutusta aivojen kokemusperäisen muokkautumisen tutkimukseen. Tutkimus valottaa, miten yksi aistikanava (motoriikka) voi vaikuttaa toiseen (äänen havainnointi). Tutkimustietoa musiikin ja aivojen suhteesta voisi käyttää kliinisissä puitteissa hermosoluja rappeuttavista sairauksista kärsivien potilaiden elämänlaadun parantamiseksi.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja TEKES.

figure
Koehenkilöt kuuntelivat musiikkia kuulokkeilla samalla kun heidän aivojensa aktiivisuutta mitattiin fMRI-laitteella. Yksi kokeista osoitti, että kuunneltaessa musiikkia muusikoiden aivojen aktiivisuus on symmetrisempää verrattuna ei-muusikoiden aivoihin. Tämä tendenssi korostui erityisesti aivojen liikealueella. Lisäksi kosketinsoittajien aivoaktiivisuus on symmetrisempää verrattuna jousisoittajiin, etenkin aivojen liike- ja näköalueella. Kuva: Iballa Burunat.

Lisätietoja:

Iballa Burunat Perez, iballa.burunat@jyu.fi, puh. 040 805 4305
Professori Petri Toiviainen, petri.toiviainen@jyu.fi
Viestintävastaava Liisa Harjula, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 4403

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2017, 74 p. (+ included articles). ISSN 1459-4323; 302 (nid.) ISSN 1459-4331; 302 (PDF), ISBN 978-951-39-6908-0 (nid.) ISBN 978-951-39-6909-7 (PDF). Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

Iballa Burunat valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistolta vuonna 2012 pääaineenaan musiikkitiede (Music, Mind and Technology -maisteriohjelma). Vuonna 2013 hän aloitti tohtoriopinnot Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksella pääohjaajanaan professori Petri Toiviainen. Burunat tutkii musiikin kuuntelun aivodynamiikkaa ja musiikin harjoittelun vaikutusta siihen.

Abstract

The present research investigated differences in the brain dynamics of continuous, real‑world music listening between listeners with and without professional musical training, using functional magnetic resonance imaging (fMRI).

A replication study was aimed at validating the reliability of the naturalistic approach to studying brain responses to music, wherein the brain signal and the acoustic information extracted from the musical stimulus were correlated. After a successful replication, a series of three studies dealt with differences in integrative brain function during music listening between musicians and nonmusicians. Findings (a) emphasized the crucial role of the distinctive postural and kinematic symmetry in instrument playing on the symmetry of brain responses to music listening, evidencing a crossmodal transfer of symmetry from sensorimotor to perceptual processing systems; (b) provided novel evidence for increased cerebello‑hippocampal functional coupling in musicians as a function of musical predictability compared to nonmusicians, likely mediated by action simulation mechanisms; (c) highlighted differences in pulse clarity processing between groups and uncovered an associated action‑perception network overlapping with areas previously observed to tightly interact in rhythm processing.

In conclusion, the present research findings, obtained using a naturalistic auditory stimulation paradigm, will advance the understanding of brain integrative function during real‑world music listening, in listeners with and without musical expertise. Particularly, this thesis has implications for a better understanding of training-induced crossmodal reorganization. The new evidence brought by the present findings will hopefully guide the generation and development of future testable hypotheses.

Keywords: functional magnetic resonance imaging (fMRI), functional connectivity, functional symmetry, musical training, predictive listening, Independent Component Analysis (ICA), pulse clarity.

Lisätietoja

Iballa, Burunat Perez
iballa.burunat@jyu.fi
+358408054305
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,