Ajankohtaista

Väitös: 13.1.2017 Nuorten liikuntavammojen ehkäisy vaatii hyvää liikehallintaa (Leppänen)

Alkamisaika: perjantai 13. tammikuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 13. tammikuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, H320, Historica

Mari LeppänenTtM Mari Leppäsen liikuntalääketieteen väitöskirjan ”Prevention of injuries among youth team sports: the role of decreased movement control as a risk factor” (Liikehallinnan merkitys vammojen ehkäisyssä nuorilla palloilulajien urheilijoilla) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PhD Rhodri S. Lloyd (Cardiff Metropolitan University, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Urho Kujala (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Katso väitösvideo täältä.

Puutteellinen liikehallinta voi olla merkittävä syy lisääntyneiden liikuntavammojen taustalla. Liikehallinta voi olla heikko myös urheilijoilla, selviää Mari Leppäsen väitöstutkimuksesta.

Mari Leppänen tutki liikuntavammojen ehkäisyä, vammojen yleisyyttä ja vakavuutta sekä liikehallinnan yhteyttä vakaviin polvivammoihin nuorilla salibandyn ja koripallon pelaajilla. Tutkimuksessa havaittiin, että liikuntavammoja voidaan ehkäistä monipuolisella, liikehallintaa ja lihaskuntoa kehittävillä harjoittelulla. Tehokkaiksi havaitut harjoitusohjelmat sisälsivät lihaskuntoa, tasapainoa ja ketteryyttä parantavia osioita. Harjoitteet voidaan toteuttaa ilman kalliita apuvälineitä osana alku- ja loppuverryttelyjä.

Leppäsen tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten salibandyn ja koripallon pelaajien liikehallintaa ja suoritustekniikkaa kahden jalan pudotushyppy -testissä. Tutkimustulokset osoittivat, että pelaajat, jotka eivät keventäneet alastuloa joustamalla polvista, olivat suuremmassa riskissä saada vakava polvivamma kuin pelaajat, jotka laskeutuivat pehmeämmin. Pelaajien liikehallinta osoittautui heikoksi molemmissa lajeissa. Puutteellisen liikehallinnan havaittiin olevan yleistä erityisesti tytöillä.

Äkillisten polvivammojen lisäksi tutkimukseen osallistuneilla pelaajilla havaittiin yllättävän paljon polven ja selän alueen rasitusvammoja. Liiallisesta tai vääränlaisesta kuormituksesta johtuvat rasitusvammat osoittautuivat jopa luultua yleisemmiksi joukkueurheilulajeissa.

Tutkimuksen perusteella liikehallinnan ja suoritustekniikan parantaminen sekä jarruttavan liikkeen lisääminen hypyistä alastulojen ja suunnanmuutosten aikana on tärkeää liikuntavammojen ehkäisyssä. Puutteellinen liikehallinta voi aiheuttaa liiallista kuormitusta nivelille ja saattaa lisätä loukkaantumisriskiä sekä äkillisten että rasitusvammojen osalta. Liikuntavammat voivat aiheuttaa pitkäkestoista haittaa terveydelle ja toimintakyvylle ja pahimmillaan ne lopettavat nuoren liikunnan harrastamisen kokonaan.

- Kohdennettua harjoittelua tarvitsevat etenkin nopeita suunnanmuutoksia ja jarrutuksia vaativien lajien nuoret harrastajat. Vammoja ehkäisevän monipuolisen harjoittelun tulisi olla osa jokaisen kasvavan nuoren liikuntaharjoittelua, Leppänen suosittaa.

Lisätietoja:
Mari Leppänen, mari.h.leppanen@jyu.fi, puh. 044 212 1083
Viestintävastaava Liisa Harjula, tiedotus@jyu.fi, puh. 040 805 4403

Mari Leppänen (o.s. Kauppinen, synt. 1985) kirjoitti ylioppilaaksi Sonkajärven lukiosta vuonna 2004. Leppänen valmistui sairaanhoitajaksi ja ensihoitajaksi Tampereen Ammattikorkeakoulusta vuonna 2010. Terveystieteiden maisterin tutkinnon (liikuntalääketiede pääaineenaan) Leppänen suoritti Jyväskylän yliopistossa vuosina 2011–2013, jonka jälkeen hän aloitti työskentelyn Tampereen Urheilulääkäriasemalla, UKK-instituutissa Tampereella. Väitöskirjan aineisto koostuu Tampereen Urheilulääkäriaseman Urheilijan liiketaidot, lihaskunto ja terveys –tutkimushankkeesta.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Sport, Physical Education and Health 253, ISSN: 0356-1070, ISBN: 978-951-39-6940-0. Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi.

Abstract

Good movement control is essential in team sports that require fast-paced running, pivoting, jumping and landing. Alterations in dynamic neuromuscular control may cause significant stress on the musculoskeletal system, and increase the risk of both acute and overuse injuries. The purpose of this dissertation was to investigate the effectiveness of interventions to prevent sports injuries, the incidence and severity of overuse injuries, and the role of decreased movement control as a risk factor for future injuries in young team sports athletes. The study methods included a systematic literature review and meta-analysis of randomized controlled trials, a retrospective epidemiological investigation on the prevalence of overuse injuries, a cross-sectional investigation on young athletes’ movement control, and a prospective risk factor analysis on the biomechanical characteristics of a jump-landing task. The observational study population comprised a total of 401 young basketball and floorball players from the Tampere district. First, the study revealed that training interventions are effective to prevent sports injuries. Second, overuse injuries in youth basketball and floorball affected mainly the knee and the lower back, and caused long absences from training and competition. Third, decreased movement control was highly common, especially among young female players from basketball and floorball. Finally, stiff landings with less knee flexion and increased vertical ground reaction force were associated with increased risk of anterior cruciate ligament (ACL) injuries among young female team sports players. Certain deficiencies in young athletes’ movement control and jump-landing technique might be related to future injuries. However, the current screening method based on a jump-landing task is not accurate enough to identify athletes who will suffer future injury. Neuromuscular training can improve movement control during sporting tasks and is effective in reducing the risk of injuries. The actions to prevent ACL injuries in young female team sports players should include a focus on avoiding stiff landing patterns by teaching the players to increase knee flexion during landing and cutting movements.

Keywords: sports injuries, team sports, adolescents, movement control, neuromuscular control, anterior cruciate ligament, injury prevention

 

Lisätietoja

Mari Leppänen
mari.h.leppanen@jyu.fi
0442121083
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,