Ajankohtaista

Väitös: 28.1.2017 Kristityt lumilautailijat yhdistelevät eri kulttuureja kielen avulla (Peuronen)

Alkamisaika: lauantai 28. tammikuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 28. tammikuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora Auditorio 3

Saija Peuronen
Saija Peuronen

FM Saija Peurosen englannin kielen väitöskirjan ”Heteroglossic and Multimodal Resources in Use: Participation across Spaces of Identification in a Christian Lifestyle Sports Community” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjinä professori Jannis Androutsopoulos (Universität Hamburg) ja Dr. Vally Lytra (University of London, Goldsmiths). Kustoksena professori Sirpa Leppänen (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.

Eri kulttuureiden risteymäkohdissa toimivat yhteisöt pystyvät hyödyntämään monipuolisesti erilaisia ilmaisukeinoja, niin digitaalisissa kuin fyysisissäkin tiloissa.

Peurosen väitöstutkimuksen kohteena oli suomalainen nuorisoyhteisö, jonka jäseniä yhdistävät kristillinen maailmankatsomus ja kiinnostus elämäntapalajeja, etenkin lumilautailua kohtaan. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, joissa Peuronen analysoi, miten yhteisön toimintaan osallistuvat nuoret hyödyntävät erityisesti englannin ja suomen kieltä, liikkuvaa kuvaa ja tiettyihin kulttuureihin liittyviä puhetapoja.

– Eri asiantuntijuuksiin perustuva huumori ja leikillisyys luovat yhteenkuuluvuutta sekä mahdollistavat tietynlaisten kulttuuristen stereotypioiden käsittelyn, vaikkapa sen jäsenten pohtiessa naisten asemaa kirkossa tai päihteidenkäyttöä lautailukulttuurissa, Peuronen kiteyttää.

Peurosen sosiolingvistiikan alaan kuuluva tutkimus osoittaa, että tutkitun ryhmän kaltaiset ryhmittymät voivat rakentaa yhteisöään käyttämällä hyödyksi kielen monimuotoisuutta ja kulttuurikohtaista ilmaisuvoimaa. Esimerkiksi lautailutermejä, suomalaisia sanontoja, raamatunjakeita tai laulujen lyriikoita voidaan irrottaa muista asiayhteyksistä ja muokata niiden merkitystä omiin tarkoitusperiin sopivilla tavoilla.

– Pohtiessaan yhteisönsä luonnetta eräällä lumilautailuleirillä, yksi yhteisön jäsen kiteytti ajatuksensa seuraavasti: tää on sitä newschoolia että Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin lautailijoille ku suksijoillekin nykypäivänä. Esimerkissä yhdistyvät leikkimielinen sanailu lumilautailijoiden ja newschool-laskettelua harrastavien asemasta yhteisössä. Samalla newschool-termi saa uskonnollisen sävyn, kun sitä määritetään Jeesuksen vuorisaarnan sanoihin viitaten, Peuronen selventää.

Omaehtoisesti luodut tilat ovat erittäin merkityksellisiä suomalaisille nuorille, sillä ne auttavat maailmankatsomukseen, kulttuureihin ja elämäntyyleihin liittyvien kysymyksien käsittelemisessä. Tutkimuksessa nuorten omia tiloja lähestyttiin verkkokeskustelujen, kasvokkaisen vuorovaikutuksen, haastattelujen ja videoiden analyysin kautta. Tutkimus lisää tietoa nuorisoyhteisöistä ja auttaa ymmärtämään, miten yhteisöjen jäsenet voivat hyödyntää muun muassa kieltä ja liikkuvaa kuvaa pyrkimyksessään sovittaa yhteen erilaisia perinteitä ja näkemyksiä.

Lisätietoja:

Saija Peuronen, puh. +358 445151111 (parhaiten tavoitettavissa klo 10-15), saija.peuronen@jyu.fi

Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, puh. +358 508053638, tiedotus@jyu.fi

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 305, 116 s., Jyväskylä 2017, 1459-4323; 305 (nid.) ISSN 1459-4331; 305 (PDF); ISBN 978-951-39-6949-3 (nid.) ISBN  978-951-39-6950-9 (PDF). Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi. Linkki väitöskirjan pdf-versioon: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6950-9

Saija Peuronen (o.s. Partanen) kirjoitti ylioppilaaksi Kauhajoen lukiosta vuonna 2001. Hän valmistui filosofian maisteriksi ja englannin ja ranskan aineenopettajaksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008. Tämän jälkeen hän toimi tutkimusavustajana ja projektisihteerinä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeissa. Vuodesta 2010 hän on työskennellyt tohtorikoulutettavana Suomen Akatemian rahoittamassa Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen huippututkimusyksikkö VARIENGissa, kielentutkimuksen tohtoriohjelma Langnetissa, Jyväskylän yliopiston kielten laitoksella ja Suomen Akatemian rahoittamassa Language and Superdiversity: (Dis)identification in Social Media –hankkeessa.

Abstract

This dissertation examines how members of one particular youth community, Christian lifestyle sports enthusiasts in Finland, use language and other semiotic resources to construct participation in their community of practice (CoP). The CoP is organized around the late-modern activity culture of lifestyle sports. The participants also share the Christian faith and in their snowboarding camps organize Bible study sessions and engage in prayer and worship. The theoretical and methodological framework incorporates sociolinguistics, social semiotics, discourse studies and connective ethnography, including the exploration of both the digital and physical spaces of the community. The dissertation comprises four articles that include micro-level examinations of the community members’ situated uses of heteroglossic and multimodal resources, and thus attention to a diversity of socially meaningful language forms and modes. The data for these studies were gathered during the years 2006-2014, each data set representing a different communicative context. Specifically, I analyzed discursive social positioning of self and other in interviews, linguistic and discursive heteroglossia in computer-mediated communication and in spoken interaction, and mediated performance in online videos. 

This research shows that participation in this CoP is constructed in shared activities simultaneously with the negotiation of social categories and relations. Hence, participation is defined by a sense of groupness which makes the community distinct from other groups but nevertheless connected to global cultures, practices and styles. The CoP members also articulate an understanding of their joint enterprise, the community’s Christian mission, amidst many transcultural flows. Heteroglossic and multimodal resources are employed for negotiating solidarity, constructing expertise (especially in terms of terminologies, products and video-making practices), and interpreting and recontextualizing the Bible and other semiotic material connected to Christianity within the lifestyle sports culture. These findings point to shared translocal actions and practices by which the community members deal with positions, voices and social relations in highly reflexive, strategic and creative ways that enable them to engage in processes of (dis)identification in their own spaces at the intersection of youth culture, religion and lifestyle sports. 

Keywords: sociolinguistics, ethnography, discourse studies, youth culture, community of practice, participation, identification, Christianity, lifestyle sports

Lisätietoja

Saija Peuronen
saija.r.peuronen@jyu.fi
+358408053219
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,