Ajankohtaista

Väitös: 14.1.2017 Liikunnanopettajakoulutus on muuttunut käytännönläheisyydestä monipuoliseen tieteelliseen koulutukseen (Lahti)

Alkamisaika: lauantai 14. tammikuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 14. tammikuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, L304

Jukka LahtiLitM Jukka Lahden liikuntapedagogiikan väitöskirjan "Jumpan jalanjäljiltä akateemiseen maisterintutkintoon. Jyväskylän liikunnanopettajakoulutus 1963-2013" tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Arto Nevala (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena emeritusprofessori Lauri Laakso (Jyväskylän yliopisto).

Liikunnanopettajia on koulutettu Jyväskylässä vuodesta 1963 lähtien, jolloin liikunnanopettajat saavuttivat samat pätevyysvaatimukset ja oikeudet kuin muut aineenopettajat. Kuusikymmentäluvun alkupuolella koulutus oli käytännöllisesti suuntautunutta, mutta heti vuosikymmenen puolivälin jälkeen koulutus lähti kehittymään monitieteiseksi yliopistotutkinnoksi. Koulutuksen alkuvaiheessa Suomessa järjestettiin voimistelunopettajakoulutusta myös Helsingin voimistelulaitoksella. Viimeiset opiskelijat valmistuivat voimistelulaitokselta vuonna 1974.

-Helsingin voimistelulaitoksen lakkauttamisen myötä Jyväskylän liikunnanopettajakoulutus on ainut kouluun liikuntakasvattajia valmistava opinahjo. Tämä on kirvoittanut Jyväskylän koulutuksen voimakkaaseen kansainväliseen yhteistyöhön, kun vertailukohtia ja synergiaetuja on ollut haettavissa ainoastaan ulkomailta, Lahti sanoo

Tutkinnonuudistukset koulutuksen muokkaajina

Vielä 1960-luvulla koulutuksen sisältö oli muokattavissa yksittäisten henkilöiden toimesta, sittemmin sisältö on rakentunut erilaisten toimielinten sekä sidosryhmätyöskentelyn tuloksena. Tutkinnonuudistukset ovat selkeitä koulutuksen sisällön muokkaajia; näin ne heijastelevat suurempia yhteiskunnallisia muutoksia. Tarkastelujaksolle osuu neljä tutkinnonuudistusta: 1978, 1990, 1994 ja 2005.

Lahti tarkasteli liikunnanopettajakoulutuksen sisällön muuttumista luokittelun avulla. Koulutuksen sisältö luokiteltiin opintojaksonimikkeiden perusteella seitsemään luokkaan, joiden määrän vaihtelua tarkasteltiin tietyin ajankohdin.

Suuremmat liikunnanopettajatutkinnossa tapahtuneet muutoslinjat ovat selkeitä. Lähes yhtäjaksoisesti ensimmäisestä tutkinnonuudistuksesta lähtien on tutkimusopintojen sekä liikuntapedagogisten opintojen määrä kasvanut ja yhteiskunnallisten sekä bio-lääketieteellisten opintojen osuus pienentynyt.  

Kansainvälisten tuulahdusten suunta liikunnanopettajatutkinnossa on muuttunut pohjoismaisesta ja saksalaisesta vaikutussuunnasta voimakkaasti anglosaksiseen suuntaan. Esimerkiksi vielä vuonna 1975 oli tutkinnon vieraskielisessä kirjallisuudessa saksan- ja englanninkielistä materiaalia yhtä paljon, yhdeksänkymmentäluvun alkuun tultaessa saksankielinen kirjallisuus oli hävinnyt tutkinnosta täysin.

Tulevaisuuden haasteet 

Liikunnanopettajakoulutus on alati muutospaineiden alla. Koulutuksen odotetaan esimerkiksi herättävän oppilaissa elinikäisen liikuntaharrastuksen kipinän sekä kehittävän oppilaiden sosiaalis-affektiivisia taitoja. Toisaalta koulutus halutaan nähdä jopa mahdollisena Suomen urheilumenestyksen nostajana. Nuorisokulttuurin ja yhteiskunnan muutokset asettavat koulutuksen järjestäjälle mielenkiintoisen haasteen rakentaa koulutus niin, että tulevat opettajat kykenevät mielekkäästi hoitamaan koulujen liikuntakasvatustehtävän.

-Juuri nyt elämme mielenkiintoista aikaa koko liikuntatieteellisellä alalla. Tiedekunta on aloittanut vuoden 2017 alusta hallinnollisesti ilman erillislaitoksia.

Lahden tutkimuksen aineisto koostui viranomaisjulkaisuista, opinto-oppaista, arkistomateriaalista, haastatteluista ja sanomalehdistä sekä kirjallisuudesta. Tutkimuksessa kuvataan liikunnanopettajakoulutuksen sisällön kehittymistä lähinnä historiantutkimuksen lähtökohdista.

Lisätietoja:

Jukka Lahti, puh. 044 2375093, jukka.p.lahti@jyu.fi
Viestintävastaava Liisa Harjula, puh. 040 805 4403, tiedotus@jyu.fi

Lahti on valmistunut ylioppilaaksi Alajärven lukiosta vuonna 1991 ja liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1998. Sen jälkeen hän on työskennellyt liikunnan ja terveystiedon opettajana Vammalassa, Lohjalla ja Laviassa sekä lehtorina Turun opettajankoulutuslaitoksessa. Vuosina 2005-2015 Lahti työskenteli Jyväskylän yliopistossa lehtorina ja tohtorikoulutettavana. Tällä hetkellä hän toimii koordinaattorina Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:ssä.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Sport, Physical Education and Health numerona 251, 204 s., Jyväskylä 2016, ISSN: 0356-1070; 251. ISBN (painettu): 978-951-39-6896-0. ISBN (PDF): 978-951-39-6897-7.

 

ABSTRACT

Lahti, Jukka. From the Footsteps of Helsinki Gymnastics Institute to Academic Master’s Degree – Physical Education Teacher Education in Jyväskylä University in 1963–2013.

Physical education teacher education (PETE) became an academic discipline in 1963 in Finland at the University of Jyväskylä, which remains the only site for physical education teacher education in the country. All qualified PE teachers in Finland are educated to master’s level. This thesis describes the content formation of PE teacher education in its 50 years’ history in Finland. The data consists of study guides of the University of Jyväskylä and Jyväskylä University College of Education from 1963 to 2013, public and private archive materials, legal records concerning education, and interviews conducted with key persons in the history and development of PETE in Finland. The data was analyzed using historical document analysis. In addition, the content of PETE through the years was classified to seven classes according to the names of the courses. According to the results, the content of PETE has changed significantly over the decades. The curriculum was rather practically oriented in its early years in the 1960s. At that time students usually graduated in three years, whereas now students of physical education study for approximately five years in a versatile, international university community. It appears that one of the main reasons for the changing content of PETE is curriculum reforms. Content of PETE has also been influenced by individual persons, international aspects and changes in society. Within the examined period, research studies and sport pedagogy studies have become more significant in the content of PETE. Evidently the amount of social studies and bio-medical studies has been decreased. At the moment PETE is facing an interesting challenge: education will be organized in one faculty without separate departments, just like when the education started in Jyväskylä.  PE teachers have a significant role in developing positive attitude towards physical activity in childhood and adolescence. In the future, PETE is walking a tightrope with the demands from different directions. PE teacher education is expected to include diverse range of courses, give ability to solve future problems and produce teachers, who are able to continue working until the age of retirement.

Keywords: physical education teacher education, history, Finland, curriculum

Lisätietoja

Jukka Lahti
jukka.lahti@vammaisurheilu.fi
050 548 7732
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,