Ajankohtaista

Väitös: 28.1.2017 Peruskirjoitustaitojen opetus ei enää riitä verkkoyhteiskunnassa (Kallionpää)

Alkamisaika: lauantai 28. tammikuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 28. tammikuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, S212, Vanha juhlasali

Outi Kallionpää
Outi Kallionpää

 

FM Outi Kallionpään kirjoittamisen väitöskirjan ”Uuden kirjoittamisen opetus -osallistavaa luovuutta verkossa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii professori Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija Risto Niemi-Pynttäri (Jyväskylän yliopisto).

Internet on vahvistanut kirjoitustaidon merkitystä. Myös kirjoitustaidon käsite on laajentunut. Väitöskirjassaan Kallionpää on jakanut nämä kirjoittamisen taidot kuudeksi osa-alueeksi, ja kutsuu niitä uudeksi kirjoittamiseksi. Uuden kirjoittamisen taitoihin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliset kirjoitustaidot, luovuustaidot ja multimodaaliset tekstilajitaidot.

Uusia kirjoitustaitoja tulisi väittelijän mukaan opettaa monestakin syystä. Nykyisellään koulukirjoittamisen opetus ei kohtaa verkossa tapahtuvan kirjoittamisen luomia haasteita. Kallionpää tyrmää niin sanotun ”diginatiivimyytin”.

– ­­Verkossa kirjoittavat nuoret ovat taidoiltaan hyvin eri tasoisia, jolloin kouluopetuksella on myös tärkeä rooli toimia tasa-arvoisten viestintävalmiuksien tarjoajana koko ikäluokalle.

Huono kirjoittaja syrjäytyy tulevaisuudessa

Verkkoviestinnän merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa kasvaa ja yhä useammat elämän osa-alueet kytkeytyvät uuden kirjoittamisen hallintaan. Kallionpään mukaan tulevaisuuden syrjäytyjiä voivat olla ne nuoret, jotka eivät kykene aktiiviseen osallistumiseen verkossa, vaan putoavat passiivisiksi, viihteellisten verkkosisältöjen kuluttajiksi. Väittelijän mukaan uuden kirjoittamisen käytännöt tekevät kirjoittamisen opiskelusta myös mielekkäämpää, joka vaikuttaa positiivisesti kirjoitustaitojen kehittymiseen.

Väitöstyössään Kallionpää on kehitellyt mallin, jolla uusien kirjoitustaitojen opetusta on mahdollista lähestyä. Mallin ytimessä on verkossa tapahtuva yhteisöllinen, luova kirjoittaminen, ja sitä on mahdollista soveltaa uuden opetussuunnitelman monilukutaito-opetuksessa.

Lisätietoja:

Outi Kallionpää outi.j.kallionpaa@student.jyu.fi puh. +358456711562
Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, tiedotus@jyu.fi, puh. +358408053638

Outi Kallionpää (o.s. Toiviainen, synt. 1972) on kirjoittanut ylioppilaaksi Pohjoispuiston lukiosta Hyvinkäältä vuonna 1992. Kallionpää on valmistunut kansainvälisen kaupan tradenomiksi Espoo-Vantaan ammattikorkeakoulusta vuonna 1997 ja tehnyt yli kymmenvuotisen uran ITC-alalla erilaisissa myynti- ja markkinointitehtävissä. Vuonna 2009 hän on suorittanut Jyväskylän yliopistossa sekä filosofian maisterin tutkinnon, pääaineenaan kirjallisuus, että opettajan pedagogiset opinnot. Vuodesta 2011 lähtien Outi Kallionpää on hoitanut Rajamäen lukion äidinkielen ja kirjallisuuden vanhemman lehtorin virkaa Nurmijärvellä.

Teos on julkaistu sarjassa SCRIPTUM Creative Writing Research Journal 1/2017. ISSN 2342-6039; ISBN 978-951-39-6948-6. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201701121134

Abstract

This dissertation examines how the concept of writing skills has been expanded by sociocultural change in a digitalized society. It also deals with the teaching of those new skills, especially in a general upper secondary school context. The study consists of four separate articles. The first article frames the sociocultural change itself. It specifically focuses on the changes in communication practices caused by social media and the growing importance of writing caused by the change. This changed environment might require the mastery of new communication skills. In a society based on interaction, online communication, and creative content development, new kinds of social and creative communication skills seem to be a key. Outi Kallionpää calls these new skills new writing. Her second article defines those new writing skills, especially in the school context. She reflects on several previous studies and proposes six new, separate competence areas: technical skills, multimodal writing skills, social skills, publicity skills, multitasking and concentration skills, and creativity skills. Although the importance of writing skills – traditional as well as new – are increasing in our society, students’ writing skills and the motivation to study writing seem to be decreasing. To address this contradiction, her third article attempts to identify what would motivate students to write and to study writing. The results suggest that writing in new media environments, creative writing, and different creative and social practices can motivate students. New writing consists of all of these motivating elements. In the fourth article, based on her previous results, she develops a pedagogical model, participatory pedagogy, to teach new writing, especially in an upper secondary school. Her model uses imagination, creativity, and fiction as motivators. For participatory pedagogy, the study atmosphere should be supportive and social, and the teaching method should be based on collaborative workshops and projects. The multimodal eTexts written by students as part of participatory pedagogy can be seen as promoting social action. All four articles share the idea that creativity and social actions are the most important factor of the new writing skills that are needed for the participatory culture of new media. For this reason, she suggests that creative and collaborative eWriting might be a potential method for learning those skills and gaining the motivation to write and to study writing.

Keywords: new media, high school, social media, multiliteracies, creative writing, new literacies

The dissertation is published in SCRIPTUM Creative Writing Research Journal 1/2017. ISSN 2342-6039; ISBN 978-951-39-6948-6. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201701121134

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,