Ajankohtaista

Pohjoinen talvi vetää puoleensa Konneveden kampukselle - Jyväskylän kansainvälinen ekologian talvikoulu

Alkamisaika: maanantai 13. helmikuuta 2017, 09.00

Päättymisaika: perjantai 24. helmikuuta 2017, 17.00

Paikka: Konneveden tutkimusasema

Jyväskylän kansainvälinen ekologian talvikoulu järjestetään kymmenennen kerran Konneveden tutkimusasemalla 13.–24.2.2017 Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toimesta. Talvikoulussa joutuvat puntariin niin opiskelijoiden tiedot, ongelmanratkaisukyky, uuden tiedon omaksuminen sekä ryhmätyöskentelyssä vaadittavat sosiaaliset taidot. Joka vuosi talvikouluun riittää tulijoita sekä kotimaasta että ulkomailta. Talvikouluun osallistuu tänä vuonna yhteensä 37 opiskelijaa, jotka edustavat 18 eri kansallisuutta. Monelle ulkomaalaiselle talvikoulu on elämys suomalaiseen luontoon tarjoten ensimmäinen kosketuksen hiihtämiseen, lumikenkäilyyn, avantouintiin sekä tietysti saunomiseen.

 Lumi ja jää ovat talvikoulun perusedellytys

Ekologian talvikoulussa perehdytään talvisen luonnon erityispiirteisiin kahdella viikon mittaisella kurssilla. Ensimmäisen viikon Boreal Winter Ecology -kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat pohjoisen havumetsävyöhykkeen erikoispiirteisiin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kurssin pääpaino on käytännön kenttämittauksissa ja näitä tukevissa luennoissa. Kurssilla selviää miten eläimet ja kasvit selviytyvät talvesta, kuinka lyhyt kasvukausi vaikuttaa kasvien ja eläinten talvehtimiseen sekä miten ennustettu ilmastonmuutos tuo talviin epävakautta lumipeitteen tarjotessa suojaa talvehtiville kasveille ja eläimille. Kurssi sisältää ekskursion Pyhä-Häkin kansallispuiston ikimetsään, jossa humisevat 400 vuotta vanhat ikihongat.

Riistaekologian jäljillä

Talvikoulun toisen viikon kurssilla perehdytään riistaekologiaan. Opiskelijat tutustuvat riistaeläinten levinneisyyteen ja elintapoihin, peto-saalis –suhteisiin, riistan tauteihin sekä kestävän käytön perusteisiin. Lisäksi pohditaan luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja metsien suojelua.

Talvikoulun päättää riistaekologiaa käsittelevä workshop (22.–24.2.2017): “Wildlife-human co-existence or conflict”, jossa perehdytään riistaeläinten ja tulokaslajien monimuotoisuuden säilyttämiseen, riistakantojen kestävään käyttöön ja riistaeläinten ja ihmisen väliseen yhteiseloon ja sen vaikeuksiin. Esityksiä on ihmisen ja luonnon suhteesta alkaen Afrikan ”Big five”sta Suomen susiin ja ilveksiin, villisikaongelmiin, jotka vasta ovat rantautumassa Suomeen ja aina naalin ja turismin yhteiseloon Pohjois-Skandinaviassa. Pääpuhujina ovat Daniel De Sambu Keniasta, joka puhuu suurriistan ja paikallisten asukkaiden yhteiselosta ja salametsästysongelmista, sekä Ilpo Kojola, joka puhuu aina kiinnostavasta aiheesta ”Mitä teemme susille?”. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Konneveden tutkimusasema on tunnettu kokeellisen ekologian, evoluutiobiologian, vesistötieteiden tutkimuskeskittymä, jossa tehdään vahvaa luonnonsuojelubiologiaan liittyvää tutkimusta. Yksi korkeatasoisen ekologisen tutkimuksen kulmakiviä on riistantutkimus, riistakantojen, populaatiodynamiikan, riistaeläinten käyttäytymisen, hyvinvoinnin ja lisääntymisen tutkimus sekä tutkimustulosten soveltaminen yhteiskunnan käyttöön ja riistaeläinkantojen hoitoon. Workshoppiin osallistuu lähes 50 tutkijaa kahdestatoista eri maasta.

Lisätietoja:

Talvikoulun johtaja, Konneveden tutkimusaseman johtaja, professori Hannu Ylönen, 050 539 9542 hannu.j.ylonen@jyu.fi
Amanuenssi Elina Leskinen, 050 581 8351, elina.leskinen@jyu.fi

Ohjelman löydät talvikoulun www-sivulta: 

https://www.jyu.fi/science/muut_yksikot/winterschool

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,