Ajankohtaista

Tutkijat haluavat kuulla nuorten käsityksiä sukupuolen merkityksestä

Tällä viikolla kaikille Suomen 9-luokkalaisille jaetaan Chimamanda Ngozi Adichien kirja ”Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä”. Kirjahankkeen idean äiti, Jyväskylän yliopiston yliopistonopettaja Mari-Anne Okkolin kertoo, että Ruotsissa kirja jaettiin kouluihin vuonna 2015 ja jätettiin opettajat itse miettimään, miten sitä hyödyntää.

- Suomessa haluamme tarjota välineitä opettajille käsitellä tätä usein tunteita herättävää ja vaikeaa aihetta. Kokoamme parhaillaan sähköistä oppimateriaalia opettajien tueksi ja tasa-arvotyön pohjaksi, Okkolin toteaa.

Okkolin painottaa, että tarkoitus ei ole tuputtaa mitään ismiä kenellekään.
- Haluamme tarjota välineitä tarkastella sukupuolen ja taustan merkitystä. Emme tarjoa valmiita vastauksia, koska meilläkään ei niitä ole; sen sijaan tarjoamme kysymyksiä ja näkökulmia ajattelun ja keskustelun pohjaksi.

Jyväskylän yliopistossa on tarkoitus yhdistää hankkeeseen myös monitieteinen tutkimus.
- Keräämme aineiston ainakin 25 luokalta eri puolilta Suomea, toivon mukaan myös muissa kouluissa innostutaan lähtemään kirjoittamiseen mukaan. Nuoret kirjoittavat aiheesta ”Mitä väliä sukupuolella?”. Aineisto tuo kattavan kuvan siitä mitä nuoret tällä hetkellä ajattelevat tasa-arvokysymyksistä. Siitä voidaan jatkossa tehdä opinnäytetöitä ja aineisto on tarkoitus tallettaa arkistoon myös tulevien tutkijoiden käyttöön, tutkija Tuija Saresma sanoo.

- Tasa-arvo ei todellakaan ole valmis Suomessa. Kaikki tutkimukset osoittavat, että sosioekonomiseen taustaan ja sukupuoleen liittyvät, alueelliset sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön erot eri mittareilla mitattuna kasvavat huolestuttavasti. Jotta näille asioille voidaan tehdä jotakin, ne pitää pystyä ensin tunnistamaan ja tunnustamaan. Siksi eroista on hyvä ryhtyä puhumaan jo kouluissa, Saresma toteaa.

- Monet tahot ovat huolissaan nuorista ja heihin halutaan kohdentaa erilaisia toimenpiteitä. Harva kuitenkaan kuuntelee, mitä nuorilla on mielessään, mitkä asiat heille ovat tärkeitä. Hankkeemme pyrkii kirjoitusten avulla tuomaan myös nuorten äänen esiin, tutkijatohtori Tiina Nikkola pohtii.

Hanke on osa Suomi 100-juhlavuotta. Itsenä olemisen tärkeydestä - Tasa-arvo työ Suomen yläkoululaisten kanssa (ISOT) -hanke haluaa juhlistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä koulujen ja koulutuksen merkitystä tasa-arvotyössä.

Hankkeen rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Otavan Kirjasäätiö ja Kustannusosakeyhtiö Otava. Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Suomen PEN:in sekä Kulttuurikeskus PiiPoo:n kanssa, joka koordinoi hanketta. Hanketta tukevat OAJ, Suomen rehtorit ry (SURE) ja Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat ry (OPSIA).

Lisätietoja:

FT, YTM Yliopistonopettaja Mari-Anne Okkolin, kasvatustieteiden laitos, puh. 040 805 4316, mari-anne. okkolin@jyu.fi

FT, YTM, dosentti Tutkija Tuija Saresma, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, puh. 040 805 3841, tuija.saresma@jyu.fi

KT, FM Tutkijatohtori Tiina Nikkola, opettajankoulutuslaitos, puh. 040 805 3356, tiina.nikkola@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: