Ajankohtaista

Väitös: 10.3.2017 Vammaisten henkilöiden ammatillinen koulutus Etiopiassa vielä vähäistä (Malle)

Alkamisaika: perjantai 10. maaliskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 10. maaliskuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, MaA 211

Abebe Yehualawork Malle
Abebe Yehualawork Malle

MA Abebe Yehualawork Mallen erityispedagogiikan väitöskirjan ”Policy-practice gap and the participation of students with disabilities in Ethiopia`s formal vocational education programme” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä dosentti Antti Teittinen (Kehitysvammaliitto) ja kustoksena professori Timo Saloviita (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Abebe Yeahualawork Malle tutki väitöskirjassaan vammaisten henkilöiden ammatillisen koulutuksen ongelmia Etiopiassa. Maassa vuonna 1994 toteutettu koulutusreformi lisäsi oppilaitosten ja opiskelijoiden määrää, mutta vammaisten henkilöiden kouluttautuminen on tästä huolimatta vähäistä. Suurimpia rajoituksia kehitykselle ovat tutkimuksen mukaan asenteelliset, ympäristölliset sekä koulutusjärjestelmän toimintaan liittyvät esteet.

Vammaisuuteen liittyvät kysymykset ovat esillä lakiteksteissä, toimenpideohjelmissa ja muissa valtiollisissa asiakirjoissa. Dokumenttianalyysi kuitenkin paljasti näiden kohtien olevan usein vain sivumerkintöjä, joissa käytettiin perinteisiä ja vanhentuneita käsitteitä. Heikkouksien syynä väittelijä näkee kielteiset asenteet, puuttuvan tiedon sekä vammaisten henkilöiden vähäisen osallisuuden hallintotyöhön. Väittelijä pohtii myös, täyttävätkö asiakirjat YK:n ihmisoikeuksia koskevat säädökset.

Koulutusjärjestelmien ja erityisesti vammaisten henkilöiden ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on väittelijän mukaan tärkeää, että asia on kansalaisten omissa käsissä. Näin voidaan saavuttaa näkyviä tuloksia ja edistää vammaisten henkilöiden ammatillista koulutusta.

Väitöstutkimuksen aineisto koottiin analysoimalla dokumentteja sekä haastattelemalla hallinnon virkamiehiä, vammaisjärjestön edustajia, koulujen henkilökuntaa ja vammaisia opiskelijoita. Vertailutietoa koottiin myös Etiopian naapurimaista Keniasta ja Tansaniasta. Tarkastelun yleisenä viitekehyksenä olivat ihmisoikeusnäkökulma sekä tavoite inklusiivisesta yhteiskunnasta ja koulutusjärjestelmästä.

Lisätietoja:

Abebe Yehualawork Malle, puh. 0449587843 (Suomi) tai +25191145257, abework2011@yahoo.com

Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, puh. 0408053638, tiedotus@jyu.fi

Abebe Yehualawork Malle valmistui Addis Ababassa Yekatit 12 High Schoolisa vuonna 1984. Vuonna 1988 hän suoritti Addis Ababan yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon historia pääaineena ja vuonna 2008 maisterin tutkinnon erityispedagogiikka pääaineena. Abebe Yehualawork sokeutui lapsuudessaan ja toimii nykyisin etiopialaisen vammaisjärjestön ”Help for Persons with Disabilities” toiminnanjohtajana, hänellä on kokemusta myös opetusalalta ja kansainvälisestä hanketyöstä.

Teos on julkaistu sarjassa jyväskylä studies in education, psychology and social research 578, 44 s., Jyväskylä 2017, ISSN: 0075-4625 ISBN: 978-951-39-6966-0 (nid.) ISBN: 978-951-39-6967-7 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6967-7

Abstract

In Ethiopia, individuals with disabilities have limited access to educational and vocational training opportunities due to environmental, attitudinal and institutional barriers. The overarching purpose of the study was to investigate the status of inclusiveness of relevant policy and legal instruments of the study countries and their practicality in vocational education programmes. The specific aims of the study were to: explore the extent to which the issue of special educational and training needs for persons with disabilities is addressed in the education and training policy of Ethiopia, specifically focusing on technical and vocational education and training (TVET); investigate prevailing challenges and opportunities in relation to the participation of students with disabilities in vocational education programmes in Ethiopia and, finally, to examine the status of inclusiveness of the education and training policy of Ethiopia compared with the situations of Kenya and Tanzania, focusing particularly on vocational education. The study data were gathered from the selected national as well as regional TVET institutions, ministries of education, TVET agencies/authorities and other government organisations and DPOs of the study countries. The data collection tools comprised focus group discussions; interviews; questionnaires; systematic observations and document analysis. A total of 110 trainers and 28 students with disabilities from the selected colleges completed the questionnaires. Forty representatives and leaders of DPOs and selected indigenous NGOs working on the issue of disability participated in four focus group discussions held in the study countries. In addition, 30 regional and college-level administrators and 29 high- profile experts and government representatives of the study countries were interviewed. A total of 10 colleges selected from five big regions of Ethiopia were evaluated through direct observation in terms of the accessibility of their physical environments. Document analysis was conducted on the contents of the relevant policy, legal and implementation instruments to determine their inclusivity status. The findings revealed that the issue of disability has not been sufficiently addressed in relation to issues of strategy, prioritisation and implementation due to the lack of appropriate facilitation and skilled human power. 

Keywords: persons with disabilities, Ethiopia, Kenya and Tanzania, policy development and analysis, inclusion, technical and vocational education and training (TVET)

Lisätietoja

Abebe Yehualawork Malle
abebe.y.malle@student.jyu.fi
+25191145257 or +358449587843 (Fin.)
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,