Ajankohtaista

Väitös: 29.3.2017 Luottamusta on mahdollista tukea ja johtaa (Hakanen)

Alkamisaika: keskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: keskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Gamma -sali

Mila Hakanen
Mila Hakanen

KTM Mila Hakasen johtamisen väitöskirjan “The development and management of interpersonal trust in a business network in health, exercise, and wellbeing markets” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Vesa Harmaakorpi (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Tuomo Takala (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Hakanen selvitti väitöstutkimuksessaan ihmisten välisiä luottamussuhteita suomalaisessa liikunta-, terveys-, ja hyvinvointisektorin liiketoimintaverkostossa. Väittelijä keskittyi tapaustutkimuksessaan erityisesti luottamuksen määrätietoiseen kehittämiseen ja johtamiseen sekä näiden mittaamiseen. Luottamusta on tutkittu monesta näkökulmasta, mutta luottamuksen kehittäminen ja johtaminen ovat vasta nouseva tutkimusalue. Väitöskirja sisältää neljä artikkelia, joista jokainen käsittelee luottamusta eri näkökulmista.

Luottamus on keskeistä kaikissa organisaatioissa ja verkostoissa, joissa ihmiset tekevät yhteistyötä. Tutkimus nosti esiin luottamuksen kehittymiseen liittyviä mahdollistajia ja esteitä. Lisäksi Hakanen tarkasteli luottamuksen ja huipputiimien rakentamisen välistä yhteyttä.

– Luottamus on yksi tärkeimmistä alueista huipputiimejä rakennettaessa, selkeän vision ja vuorovaikutuksen lisäksi. Kunnioitus, reiluus ja avoin vuorovaikutus ovat keskeisiä tekijöitä ihmisten välisiä luottamussuhteita rakennettaessa. Luottamuksen rakentaminen on hidas ja jatkuva prosessi, joka on varsinkin henkilöiden välisten suhteiden alkuvaiheessa hyvin hauras, Hakanen sanoo.

Tutkimuksessa nousi esiin myös luottamuksen kehittämiseen ja johtamiseen vaikuttavia osa-alueita, joita ovat esimerkiksi johtajuustaidot ja vuorovaikutus. Henkilöiden väliset luottamussuhteet ovat jatkuvassa prosessissa. Luottamusta seuraamalla ja mittaamalla voidaan tunnistaa luottamukseen liittyviä haasteita ja ongelmatilanteita. Seurantaan sopivat muun muassa vuorovaikutuksen määrän ja laadun sekä jaettavan tiedon laadun mittaaminen.

Tutkimuksessa nousi esiin myös epävirallisten tapaamisten tärkeys. Ne tukevat virallisia tapaamisia paremmin yhteishengen muodostumista ja tutustumista.

Lisätietoja:
Mila Hakanen, puh. 044 57 61 861, mila.hakanen@jyu.fi.
Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, puh. 040 805 3638, tiedotus@jyu.fi

Mila Hakanen kirjoitti ylioppilaaksi Nivalan lukiosta vuonna 2000. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2010 pääaineenaan johtaminen.  Hän oli mukana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Kasvuyrityslaboratoriossa (Global Venture Lab) tutkijana ja projektipäällikkönä vuosina 2008–2012. GVL oli osaamissijoittamiseen perustuva yritysten kasvuympäristö, joka yhdisti opetuksen ja tutkimuksen yrityskehityksen kanssa. Hakanen teki oman väitöskirjatutkimuksensa Tekesin rahoittamassa hankkeessa ”Globaaliksi skaalautuvat liiketoimintamallit liikunta-, terveys-, ja hyvinvointisektorilla”. Väitöskirjan artikkelit on julkaistu seuraavissa julkaisuissa: Journal of Business Models, Nordic Journal of Business ja Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics, Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2017, 86 p., ISSN 1457-1986; 173, ISBN 978-951-39-6995-0 (nid.), ISBN 978-951-39-6996-7 (PDF). Pysyvä linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6996-7

Abstract:

The aim of this dissertation is to explore the development, management and measurement of interpersonal trust in the context of a business network. More specifically, the focus is building and managing trust in the early stages of networking by examining how interpersonal trust forms in business networks and anchors relationships, and in addition, how the level of interpersonal trust could be measured. The data for this study is a qualitative, and collected from the business network that operates in the health, exercise and wellbeing sector. This study consists of three main parts: an introductory essay that consists of the research task, conceptual framework and methodological choices, four articles that present different angles to the studied phenomenon, and a final part including a discussion and the conclusions.

This interdisciplinary study takes part in discussions of leadership and psychology, more precisely, the areas of interpersonal trust and business networking. The key contributions of this study are in the trust-building dimensions for the management of interpersonal trust.  More holistic view is needed for the management of interpersonal trust at the business network level. Interpersonal trust building is a slow process that can also easily be discontinued as a result of blockers. Respect and fairness can be seen as important enablers for interpersonal trust, and in addition, active and open communication is needed.  The enablers and blockers were found in the early formation of interpersonal trust and are divided into seven areas: earlier positive experiences, trustworthy actions, communication, personality, environment, atmosphere and trust at the network level. The findings of this study highlight the meaning of different dimensions in the development and management of interpersonal trust, such as leadership skills, communication, actions and commonalities, the environment and atmosphere, but also dimensions that are difficult to control. This study points out that it is essential to create performance metrics that concentrate on aspects of business collaboration, such as trust, and suggest the following performance metrics for trust: frequency of interaction, and quality of interaction and communication. Finally, the findings revealed a strong connection between trust and high-performing teams.

Keywords: trust, interpersonal trust, distrust, communication, networking, business networks, management of interpersonal trust, Finland, high-performing teams, social capital

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,