Ajankohtaista

Väitös: 24.3.2017 Mittareita yhteiskunnallisen yrittäjyyden arviointiin (Kannampuzha)

Alkamisaika: perjantai 24. maaliskuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 24. maaliskuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, H320

Merie Joseph Kannampuzha
Merie Joseph Kannampuzha
KTM Merie Kannampuzhan yrittäjyyden väitöskirjan ”Understanding and measuring social entrepreneurship” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Simon Teasdale (Glasgow Caledonian University, Iso-Britannia) ja kustoksena tutkijatohtori Mari Suoranta (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Merie Kannampuzha tutki väitöskirjassaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä, erityisesti kahta tämän alueen tutkimusaukkoa. Ensimmäinen on resurssien käyttöönotto yhteiskunnallisen yrittäjyyden markkinointistrategian kehittämisessä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on monipuolinen käsite, joka koostuu erilaisista organisaatiomuodoista ja toiminnasta. Toinen tutkimusalue keskittyy siihen, miten yhteiskunnallista yrittäjyyttä voi mitata. Väitöskirja koostuu johdantoesseestä sekä viidestä tutkimusartikkelista.

Kysymystä siitä, miten yhteiskunnallisen yrittäjyyden markkinointistrategian kehittämisessä voidaan käsitellä resursseja rajaavia tekijöitä, Kannampuzha käsittelee intialaisen maaseudulla terveyspalveluja tuottavan sosiaalisen startup-yhtiön tapaustutkimuksen avulla.

Ensimmäisessä artikkelissa esitellään opetusmenetelmää, jossa opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja kokeneiden liiketoiminnan osaajien resurssit yhdistettiin yhteiskunnallisen yrityksen ongelmien ratkaisemiseksi. Toisen tutkimusartikkelin tulokset näyttävät, miten yrittäjä kehittäessään sosiaalisen terveyspalveluyrityksen markkinointistrategiaa, käytti hyväkseen ratkaisuja, joissa yhdistyivät verkostot ja yrittäjyyskoulutus, jotka korvasivat resurssien puutteen.

Kolme muuta artikkelia käsittelevät social entrepreneurship -käsitteen mittaamista ja mittariston kehittämistä. Mittauskysymyksen selvittämiseksi yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kerättiin tietoa kuudessa eri Euroopan maassa toimivista yrityksistä, sekä opiskelijoilta, jotka loivat sosiaalisten yritysten alustavia liiketoimintasuunnitelmia. Tutkimuksessa toteutettiin kolme aineistonkeruun kierrosta, jonka päätteeksi tutkimusaineiston muodostivat tiedot yhteensä 263 eurooppalaisesta yhteiskunnallisen yrittäjyyden yrityksestä sekä 184 perustettavasta yrityksestä.

Tutkimuksen perusteella Kannampuzha kehitti Organizational social entrepreneurship -käsitteen ja mittariston. Eli ajatuksen sosiaalisen yrittäjyyden rakenteesta, jonka sisällä voi esiintyä erilaisia sosiaalisia organisaatioita tai yrityksiä. Sosiaalisen yrittäjyyden rakenne esiteltiin järjestelmänä, johon sisältyy sosiaalinen innovaatio, ansiotulo ja hallinta. Tutkimuksessa kehitettiin mittarit näille eri osatekijöille. Tutkimustuloksilla on kauaskantoiset seuraukset kun tutkijat, päättäjät ja hallitukset haluavat tunnistaa ja mitata sosiaalisten yritysten suorituskykyä.

Lisätietoja:

Merie Joseph Kannampuzha, puh. +358443751980, merie.joseph@jyu.fi

Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, puh. 040 805 3638, tiedotus@jyu.fi

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Business and Economics numerona 175, Jyväskylä 2017, ISSN: 1457-1986,  (PDF) ISBN: 978-951-39-6991-2 (nid.), 978-951-39-6992-9 (PDF). Sitä saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, myynti@library.jyu.fi. Linkki väitöskirjan pdf-versioon: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6992-9

Merie Joseph Kannampuzha on suorittanut B.Tech-tutkinnon College of Engineering Trivandrum -korkeakoulussa Keralassa (Intia) vuonna 2004. Kansainvälisen maisterintutkinnon hän on suorittanut Turun kauppakorkeakoulussa ja IAE Aix en Provence -korkeakoulussa (Ranska) ja Tilburgin yliopistossa Alankomaissa vuonna 2009.  Hän on työskennellyt Infosys Technologies Pvt Ltd -yrityksessä vuosina 2004-2007, ING-pankissa Amsterdamissa (Alankomaat) vuonna 2009 ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa vuosina 2010-2016.

Abstract:

This thesis aims to understand the phenomenon of social entrepreneurship and measure its component dimensions. In particular, the thesis addresses two research gaps in the social entrepreneurship research. The first gap addressed is the resource mobilization during marketing strategy development of a social enterprise in its start-up stage. Social entrepreneurship is a diverse concept constituting various organizational form and activities. Hence, the second research gap that this research study addresses is the issue of measurement of social entrepreneurship construct. The thesis consists of an introductory essay and five research articles. The first two articles in this compilation address the first research question. The research question of how to address the resource constraints in marketing strategy development of social enterprise is addressed with a case study of a social start up delivering health care in rural India. The data consist of interviews, email discussions, online discussion forums and student reports collected over a period of two years. The results of the first paper advance the teaching methodology of live case for teaching students to solve problems of social businesses. The results of the second study revealed that the network bricolage and entrepreneurship education bricolage were used as two mechanisms to address resource shortage while developing marketing strategy of the health venture. The results from the study advances knowledge of the development of marketing strategies in a social enterprise. The study also contributes to the field of social entrepreneurship education and social enterprise resource acquisition. The final three articles in the compilation address the second research gap. To address the measurement question, the data was collected from mature social enterprises from six European countries and students developing business plans for nascent social enterprises using three rounds of data collection. The third article in this compilation presents a pilot study of scale development using a sample of 178 Nordic social enterprises. This study identified six constructs associated with social enterprises: creation of market disequilibria, open source sharing of knowledge, earned income generation, limited profit distribution, employee compensation, and autonomy in operation. The fourth article tests six hypotheses based on 245 mature social enterprises and 441 nascent social enterprises. This study identified how the conflicting components of social innovation and earned income in a social entrepreneurial organization affect the outcomes of the perceived social impact and fundability of organizations pursuing social entrepreneurship. The fifth article presents a second study of scale development with a larger sample of 263 mature social enterprises and 184 nascent social enterprises. Based on the study we developed the concept of Organizational social entrepreneurship as a construct that can occur in various types of social organizations. Organizational social entrepreneurship was conceptualized as a formative construct consisting of the dimensions of social innovation, earned income and governance. The study developed scale items to measure each of these components. The study has important implications for policy makers and governments interested in identifying and measuring performance of social enterprises. It also presents a pioneering study which develops a scale for conceptualizing and measuring organizational social entrepreneurship. The scale developed will further future quantitative studies in the field of social entrepreneurship.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,