Ajankohtaista

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan avoin tutkimustapahtuma

Alkamisaika: torstai 23. maaliskuuta 2017, 10.15

Päättymisaika: torstai 23. maaliskuuta 2017, 15.45

Paikka: Seminaarinmäki, Ruusupuisto-rakennus

Miten perinteet ja nykyisyys siirtyvät tulevaan?

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan avoin tutkimustapahtuma

Torstaina 23.3. klo 10.15 alkaen Ruusupuisto-rakennuksessa

Jyväskylän yliopiston kasvatusalan tutkimuksella on yli 150 vuoden perinteet. Tutkimustietoa ja kansainvälistä yhteistyötä on pitkään hyödynnetty suomalaisen koulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisessä.

To 23.3.2017 klo 10.15–15.45 professori Jouni Välijärvi kertoo yli 150 vuoden perinteestä, tutkimustiedon hyödyntämisestä ja kansainvälisistä vaikutteista suomalaisen koulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisessä.

– Kansainvälisyys on aina ollut tärkeässä osassa suomalaisen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen kehittämisessä, Välijärvi toteaa.  

Esitystä seuraa keskustelu, jossa professorit Anna Rönkä, Jari-Erik Nurmi, Mirja Tarnanen ja Jussi Välimaa pohtivat perinteitä, tämän päivän tutkimusta ja sen tuloksia. Keskustelu suuntaa myös tulevaisuuteen ja uusiin haasteisiin. Ajankohtainen kysymys on, miten kansainvälisesti verkottunut tutkimus tukee kehitystä suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmalla.

Klo 14.15–15.45 on tarjolla viisi sessiota:

1)      Dysleksian pitkittäistutkimus (Jyväskylä Longitudinal Study of Dyslexia), Akatemiatutkija Minna Torppa, tutkijatohtori Kaisa Lohvansuu, yliopistotutkija Jarmo Hämäläinen, tohtorikoulutettava Maria Psyridou ja projektitutkija Kenneth Eklund

2)      Vuorovaikutteinen oppiminen ja opettaminen (Dialogic Learning and Teaching), tutkijatohtori Sami Lehesvuori ja maisteriopiskelija Kaisa Jokiranta

3)      Internet-ympäristössä lukemisen kriittinen arviointi (Critical Evaluation in the Context of Internet Reading), professori Paavo Leppänen, maisteriopiskelija Elina Hämäläinen, tutkijatohtori Carita Kiili ja professori Miika Marttunen

4)      Ohjaus ja neuvonta: Oman elämän hallinta tämän päivän yhteiskunnassa (Guidance and counselling: Managing one’s life in today’s society), yliopistotutkija Johanna Rantanen ja maisteriopiskelija Sanna Selkamo

5)      Akateemisen työn muutokset: identiteetti ja urat (Transforming Academic Profession: identities and careers), yliopistotutkija Terhi Nokkala, projektitutkija Taru Siekkinen ja yliopistotutkija Jan Ursin  

Tilaisuus on englanninkielinen, koska tilaisuuteen osallistuu myös kansainvälisten yhteistyökumppaneiden edustajia ja kansainvälisiä opiskelijoita.

Lisätietoja:

Elina Lehtomäki, +358406896456, elina.k.lehtomaki@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: