Ajankohtaista

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu on portti kansainvälistymiseen

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen ja informaatioteknologian tiedekunta toivottavat sinut tervetulleeksi 27. Jyväskylän kansainväliseen kesäkouluun. Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu järjestetään 7.–18.8.2017 Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampuksille keräten opiskelijoita yhteen ympäri maailman. Kesäkoulu on kansainvälisille ja suomalaisille opiskelijoille tarkoitettu intensiivijakso, joka sisältää 20 kurssia biologian, ympäristötieteen, kemian, fysiikan, nanotieteen, matematiikan, tilastotieteen, informaatioteknologian ja tietotekniikan aloilta.  Kurssien opetuksesta vastaavat useat kansainvälisen huipputason luennoitsijavieraat.

Kesäsuunnitelmat auki?

Kesäkoulu tarjoaa uusien ajatusten lisäksi mahdollisuuden uusien verkostojen luomiseen, ystävyyssuhteisiin sekä mahdollisuuden kesäopiskeluun. Opiskelijoita kiinnostaa myös kesäkoulun monitieteisyys, mahdollisuus suorittaa eri alojen kursseja. Kesäkoulu tarjoaakin oivallisen kanavan kansainvälisen tutkijankoulutusyhteistyön kehittämiseen.

Kesäkouluun voivat hakea kaikki Jyväskylän yliopiston opiskelijat. Kesäkoulun haku päättyy 30.4.2017. Vuoden 2017 ohjelma on luettavissa www-osoitteessa: http://www.jyu.fi/summerschool.

Tervetuloa kesäkouluun 2017!

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,