Ajankohtaista

Vuosijuhlassa palkittiin ansioituneita yliopistolaisia

Vuosijuhlassa palkitut

Kuvassa vas. Matti Jalasvuori, Juha Hulmi, Jukka Louhivuori, Kalervo Ilmanen, Juho Honkasilta ja Tommi Mäkinen. Kuva: Martti Minkkinen.

Jyväskylän yliopisto vietti perinteistä vuosijuhlaa 8.3. jakamalla tunnustuksia tieteen ja opetuksen saralla ansioituneille yliopistolaisille. Palkinnot lahjoitti Jyväskylän yliopistosäätiö. Lisäksi jaettiin Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto. Kulttuuriohjelmasta vastasivat puhallinorkesteri Puhkupillit ja bodypercussioryhmä KOPS.

Lihastohtori Juha Hulmille tieteellisen tiedon julkistamispalkinto

Tieteellisen tiedon julkistamispalkinnon (5000 €) sai akatemiatutkija Juha Hulmi.

Juha Hulmi on aktiivinen tieteellisen tiedon levittäjä. Hän muun muassa pitää suosittua blogia ja Facebook-sivua nimimerkillä Lihastohtori ja antaa usein haastatteluja perinteisiin valtakunnallisiin medioihin. Lisäksi Hulmi on julkaissut tutkimusaiheestaan kirjan ja pitää koulutuksia.

Hulmi näyttää kaikille tutkijoille esimerkkiä, miten omasta alastaan voi viestiä tehokkaasti ja kansantajuisesti. Hulmi on rohkeasti hyödyntänyt tämän aikakauden keskeisiä viestintäkanavia ja näin saavuttanut suuren yleisön.

Hyvä opettaja -palkinto Tommi Mäkiselle

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta valitsi Hyvä opettaja -palkinnon (3400 €) saajaksi opettajankoulutuslaitoksen yliopistonopettaja Tommi Mäkisen. Opiskelijoiden mukaan Mäkinen keskittyy opettamisessaan virheiden sijaan havainnoimaan onnistumisia. Hän rohkaisee kokeilemaan uusia asioita pelkäämättä epäonnistumista ja näyttää tässä ennakkoluulottomuudessa esimerkkiä. Opiskelijoiden mielestä hän on aidosti välittävä ja lämmin opettaja, joka on läsnä opiskelijoidensa elämässä.

Tutkimus ADHD:n sosiokulttuurisesta rakentumisesta toi väitöskirjapalkinnon

Hyvä väitöskirja -palkinto (3400 €) annettiin kasvatustieteiden tohtori Juho Honkasillalle kasvatustieteen väitöskirjasta ”Voices behind and beyond the label: the master narrative of ADHD (de)constructed by diagnosed children and their parents”.

Honkasilta tutki aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön eli ADHD:n sosiokulttuurista rakentumista perheiden näkökulmasta. Honkasillan mukaan äitien ja nuorten diagnoosille rakentamat merkitykset olivat ristiriidassa keskenään. Äideille lapsen diagnoosi merkitsi lupausta vaikeuksien todeksi ottamisesta ja paremmasta huomisesta. Nuoret eivät sitä vastoin passiivisesti hyväksyneet adhd-etuliitettä tai lääketieteellisen häiriön leimaa identiteettinsä rakennuspohjaksi.

Hyvä esimies luo luottamusta

Hyvä esimies -palkinnon (3400 €) sai liikuntakasvatuksen laitoksen johtaja, dosentti Kalervo llmanen. Laitoksen henkilöstön mukaan Ilmanen on perehtynyt perusteellisesti kaikkiin laitosjohtajalle kuuluviin tehtäviin. Hän on ottanut asioista selvää, kuunnellut alaisiaan, toiminut vuorovaikutteisesti sekä kohdellut laitoksen henkilöstöä luottamuksellisesti, arvostavasti, tasapuolisesti ja vaikeissakin tilanteissa tukien. Ilmasen syvällinen ymmärrys korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta yhdistettynä hänen vilpittömään pyrkimykseensä lisätä henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista keskusteluun yliopistoyhteisön muutoshaasteista on harvinainen yhdistelmä. Ilmanen on vaalinut johtamiskulttuuria, joka on paitsi avoin ja kommunikatiivinen myös luottamusta herättävä.

Innovaatiopalkinto musiikkikäsineen kehittäjälle

Yliopistosäätiön innovaatiopalkinnon, 3 400 euroa, sai musiikkikasvatuksen professori Jukka Louhivuori.

Musiikin laitoksessa toteutetun hankkeen aikana kehitettiin päällepuettavaa musiikkiteknologiaa. Tulosten pohjalta on syntynyt Taction Enterprises -yritys, jonka perustajiin ja osakkaisiin professori Louhivuori kuuluu.

Yrityksen tavoitteena on luoda helppokäyttöisiä ja ilmaisuvoimaisia soittimia. Hankkeessa kehitettyä kosketukseen perustuvaa teknologiaa on mahdollisuus soveltaa myös monilla muilla liiketoiminnan alueilla.

Yrityksen ensimmäinen tuote on musiikkikäsine T-Glove, joka soveltuu musiikista kiinnostuneiden asiakkaiden viihdekäytön lisäksi esimerkiksi opetukseen ja jopa ammattilaisten käyttöön.

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto virusten evoluution tuntijalle

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tunnustuspalkinto (5000 €) myönnetään nuorelle tutkijalle, joka on merkittävästi edistänyt tieteellistä tutkimusta Jyväskylän yliopistossa sekä edistänyt kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tänä vuonna tunnustuspalkinnon sai dosentti, akatemiatutkija Matti Jalasvuori.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella työskentelevän Jalasvuoren erikoisala on virustutkimus, erityisesti virusten evoluutio ja niiden hyötykäyttö antibioottiresistenssien bakteeri-infektioiden hoidossa. Hän on myös astrobiologian eli elämän synnyn tutkimuksen asiantuntija.

Jalasvuori on edennyt urallaan ripeästi, sillä hän väitteli tohtoriksi vuonna 2010 ja toimi sen jälkeen ensin Suomen Akatemian tutkijatohtorina ja nyt vuodesta 2016 akatemiatutkijana. Jalasvuori johtaa parhaillaan kolmevuotista laajaa projektia ja kuuluu tutkimusryhmineen Suomen Akatemian rahoittamaan Biologisten vuorovaikutusten huippuyksikköön. Jalasvuori on julkaissut kolmisenkymmentä kansainvälistä tiedeartikkelia ja osallistunut asiantuntijana yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa ja ulkomailla. Matti Jalasvuori on lisäksi ahkera akateeminen opettaja ja on kehittänyt solu- ja molekyylibiologian opetusta käytännöllisempään sekä tutkimusta että työelämää paremmin palvelevaan suuntaan.

 

Lisätietoja: Tiedottaja Vesa Holm, vesa.j.holm@jyu.fi, puh. 050 361 0979
Jyväskylän yliopistosäätiön asiamies Minna Nirkkonen, Minna.Nirkkonen@peurunka.fi, puh. 040 709 2883

kuuluu seuraaviin kategorioihin: