Ajankohtaista

Suomi 100 -demokratiaseminaari

Torstaina 23.3.2017 klo 15.00 alkaen 
Mattilanniemi, Agora, auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali)

Jyväskylän yliopisto järjestää Suomi 100 -demokratiaseminaarin, joka esittelee nykytutkimuksen näkökulmia demokratiaan. Aihetta pohjustetaan Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijoiden puheenvuoroilla, jonka jälkeen pidetään paneelikeskustelu. Asiantuntijoina professorit Jari Ojala, Petri Karonen, Pasi Ihalainen, Niilo Kauppi, Marja Keränen ja Mika Ojakangas. Keskusteluun osallistuu myös poliitikkoja, muun muassa kaupunginvaltuutetut Pauli Partanen ja Ahti Ruoppila ja kaupunginhallituksen varajäsen Kirsi Knuuttila.

Tapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Suora lähetys ja tallenne tapahtumasta on katsottavissa osoitteessa https://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/hallinto/viestinta/suomi-100-demokratiaseminaari 

Asiantuntijat ovat käytettävissä median haastateltaviksi demokratiaan liittyvissä kysymyksissä (yhteystiedot ja esittelyt tiedotteen lopussa).

Tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.Suomi100

Lisätietoja:
Marjo Havila, puh. 050 428 5280, marjo.havila@jyu.fi
http://r.jyu.fi/demokratiaseminaari

Ohjelma:

Suomi 100 -demokratiaseminaari
To 23.3.2017 klo 15.00–18.00

15.00 Seminaarin avaus, kaupunginjohtaja Timo Koivisto

Nykytutkimuksen näkökulmia demokratiaan (juontaa professori Jari Ojala) 

15.10–15.25 professori Petri Karonen, Suomen historia: Pohjoismaisen demokratisoitumisen pitkä linja alamaisuudesta kansalaisuuteen
15.25–15.35 Keskustelua  

15.35–15.50 professori Pasi Ihalainen, vertaileva Euroopan historia: Demokratian kiistanalaisuus sadan vuoden takaisessa Euroopassa ja Suomessa
15.50–16.00 Keskustelua 

16.00–16.15 tutkimusprofessori Niilo Kauppi, Eurooppa-tutkimus: Demokratia Euroopan unionissa ja transnationaalisena innovaationa
16.15–16.25 Keskustelua 

16.25–16.40 professori Marja Keränen, politiikan tutkimus: Demokratian nykytila, superdemokratiaa vai kriisi?
16.40–16.50 Keskustelua 

16.50–17.10 Kahvitarjoilu 

17.10–18.00 Paneeli: Miten demokratiatutkimuksen tuloksia voitaisiin soveltaa kunnallisen, maakunnallisen, kansallisen ja kansainvälisen demokratian kehittämiseen? (juontaa professori Mika Ojakangas) 

 

Asiantuntijat

Professori Jari Ojala (talous- ja liiketoimintahistoria)
puh. 0400 247 387, jari.ojala@jyu.fi

Jari Ojala on erikoistunut vertailevaan talous- ja liiketoimintahistoriaan. Hän on Yhteiskunnan historia -huippututkimusyksikön jäsen ja on mukana Demokratian voimavirrat -tutkimushankkeessa. Viime aikoina hän on tutkinut etenkin metsäteollisuuden pitkän aikavälin globaaleja muutoksia sekä merenkulun taloushistoriaa.

Professori Petri Karonen (Suomen historia)
puh. 0400 247 388, petri.k.karonen@jyu.fi

Petri Karonen tutkii suomalaista yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä (n. 1450–2020). Tutkimus luo kokonaisvaltaista ja moniulotteista kuvaa Suomesta ja suomalaisista, suhteuttaen havainnot ympäröivän maailman prosesseihin ja ilmiöihin. Näin tutkimus lisää merkittävästi ymmärrystä menneestä, nykyisyydestä ja tulevasta.

Professori Pasi Ihalainen (vertaileva Euroopan historia)
puh. 0400 247 457, pasi.t.ihalainen@jyu.fi

Pari Ihalaisen tutkimus keskittyy poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun historiaan pitkällä aikavälillä, vertailevista ja ylirajaisista näkökulmista. Hän tekee yhteistyötä poliittisen historian tutkijoiden, politologien ja kielipolitiikan asiantuntijoiden kanssa tuottaakseen monitieteisiä, vertailevia ja ylirajaisen vuorovaikutuksen huomioivia analyyseja poliittisista diskursseista ja kulttuureista Suomessa, Ruotsissa ja Euroopan johtavissa maissa. Erityisesti Ihalainen on kiinnostunut poliittisen keskustelun, poliittisten käytäntöjen ja fyysisen toiminnan välisistä riippuvuuksista sekä ylirajaisista siirtymistä.

Tutkimusprofessori Niilo Kauppi (Eurooppa-tutkimus)
puh. 040 805 4856, niilo.t.j.kauppi@jyu.fi

Niilo Kauppi on tutkinut erityisesti Euroopan unionin kehitystä ja yhdentymisen ulottuvuuksia laajasta historiallisesta ja kulttuurisesta perspektiivistä käsin. Kauppi työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa FiDiPro-hankkeessa, jossa analysoidaan empiirisesti, minkälaisten poliittisten taistelujen kautta eurooppalainen polity eli poliittinen yhteisö on historiallisesti ja käsitteellisesti muotoutunut. Projektissa keskitytään sekä poliittiseen ajatteluun ja käsitteisiin – kuten ”uuteen geopolitiikkaan” – että konkreettisimpiin valtataisteluihin EU:n instituutioissa ja jäsenmaissa.

Professori Marja Keränen (politiikan tutkimus)
puh. 040 805 4149, marja.h.keranen@jyu.fi

Marja Keränen tutkii poliittista osallistumista, sen muutosta ja merkitystä nykyisessä globalisoituvassa maailmassa. Kun päätöksentekorakenteet ovat monimutkaistuneet ja monitasoistuneet ylikansallisten, poikkikansallisten ja globaalien – niin julkisten kuin yksityistenkin – toimijoiden piiriin, päätöksenteko etääntyy kansalaisten ulottuvilta ja kansalaisvalvonnan merkitys kyseenalaistuu.

Professori Mika Ojakangas (valtio-oppi)
puh. 040 805 4177, mika.m.a.ojakangas@jyu.fi

Mika Ojakangas on kiinnostunut myöhäismodernista mannermaisesta poliittisesta teoriasta, poliittisen ajattelun historiasta, käsitehistoriasta sekä poliittisesta teologiasta. Politiikan teoreetikkona hän on pyrkinyt kehittämään teoriaa ulossulkemattomasta poliittisesta yhteisöstä. Tällä hetkellä Ojakangas kirjoittaa kirjaa omantunnon historiasta länsimaissa.

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: