Ajankohtaista

Maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa yliopiston hakijapalveluista

SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) tarjoaa korkeakoulutukseen tukevaa ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille. Palvelut on suunnattu kaikille siirtolaisille, jotka ovat kiinnostuneet korkeakoulutuksesta ja haluavat aloittaa korkeakouluopinnot suomalaisessa korkeakoulussa. Jyväskylän yliopiston SIMHE-toimisto on siirtynyt yliopiston koulutuspalvelut -yksikköön, hakijapalveluiden ja muiden opiskelun tukipalveluiden yhteyteen.

Hakijapalveluissa ohjausta ja neuvontaa tarjotaan maahan muuttaneille 27.3. alkaen:

  • SIMHE-toimistolla (T-rakennus, 2.kerros, os. Seminaarinkatu 15) maanantaista torstaihin ajanvarausten mukaan
  • kuukausittaisissa Poluttamo-tapaamisissa Kotona Jyväskylässä –hankkeen tiloissa Matarankadulla
  • erilaisissa erikseen tiedotettavissa opintoinfotilaisuuksissa.

Ohjausta ja neuvontaa on tarjolla myös etäkeskusteluina videoneuvottelun välityksellä ja puhelimitse. Ajanvaraus ja lyhyt kuvaus omasta koulutustaustasta ja -intresseistä tulee tehdä ennakkoon ohjaaja Marita Häkkiselle osoitteeseen

Jyväskylän yliopiston SIMHE palvelee korkeakoulutuksesta kiinnostuneita keskustelemalla heidän kanssaan korkeakouluopinnoista ja opiskelun kysymyksistä sekä antamalla ohjausta ja neuvontaa tarkoituksenmukaisille korkeakoulutus- ja urapoluille pääsemiseksi. Jyväskylän yliopistossa tehdään myös koulutusrakenteiden kehittämistyötä, jotta siirtolaisten kysymykset tulisivat huomioiduksi paremmin. 

SIMHE-työn tavoitteena on sujuvoittaa Suomessa asuvien korkeakouluopintoihin hakeutumista ja tukea aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Varsinaiset AHOT-päätökset tehdään oppilaitoksissa. Luvanvaraisten ammattialojen tutkintojen ja ammattipätevyyksien tunnustamisesta sekä ammatinharjoittamisoikeuksista vastaavat toimintavaltaiset viranomaiset.

SIMHE:n palveluja tarjottiin ja kehitystyötä tehtiin aiemmin UniPID-verkoston hallinnoimassa pilottihankkeessa. Vuonna 2016 SIMHE:n henkilökohtaista ohjauspalvelua hyödynsi noin 130 siirtolaista. SIMHE järjesti myös useampia infotilaisuuksia asiakasryhmille, ja näihin osallistui noin 200 korkeakoulutuksesta kiinnostunutta.  Vuoden 2016 SIMHE järjesti laajan seminaarin yliopistotoimijoille ja keskeisille sidosryhmille. Seminaarissa käydyt keskustelut, jaetut hyvät käytänteet sekä tarpeelliset kehittämisideat on esitelty Open the doors! -julkaisussa.  

SIMHE-JYU kuuluu vastuukorkeakoulutoimintaan, jota rahoitetaan strategisesta rahasta opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa käytyihin neuvotteluihin perustuen. Jyväskylän yliopiston kanssa vastuuta jakavat ja yhteistyötä tekevät Turun ja Helsingin yliopistot sekä Helsingissä Metropolian, Joensuussa Karelian ja Oulun ammattikorkeakoulut. Kaikki vastuukorkeakoulut tarjoavat toiminnoissaan ohjausta maahan muuttaneille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita korkeakouluttautumaan Suomessa. 

Lisätietoa: 
Marita Häkkinen, 
marita.h.hakkinen@jyu.fi
p.040 805 4913 

SIMHE-JYU:n yhteystiedot:

Jyväskylän yliopisto

Hakijapalvelut ja muut opiskelun tukipalvelut / Koulutuspalvelut

Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15, T-rakennus (2. kerros, huone 222)

Palveluita tarjotaan myös verkossa.

Ajanvaraus: simhe-info@jyu.fi  

Seminaarijulkaisu "Open the doors!" : Migrants in Higher Education : Fostering Cooperation at Universities Seminar 13.-14.12.2016 in Jyväskylä
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53167

Opetus- ja kulttuuministeriön tiedote 15.2.2017   
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuttajien-koulutuksen-kehittamiseen-ja-integrointiin-uusia-ehdotuksia 

Opetus ja kulttuuriministeriön raportti Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpideesitykset II: 
http://minedu.fi/documents/1410845/4240776/okm5.pdf/c8ba5aef-5038-4be0-80fd-80d75a00f8e7

Kotona Jyväskylässä Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/Kotona-Jyväskylässä-hanke-Home-in-Jyväskylä-project-466364436886915/?ref=page_internal

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,