Ajankohtaista

Liikuntaseurat ja opiskelijat hyötyivät yhteistyöstä

Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineessa toteutettiin loppuvuodesta 2016 alkaen uudenlainen yhteistyöprojekti Jyväskylän alueen liikuntaseurojen kanssa. Opiskelijat jalkautuivat seuroihin 3-5 kuukauden ajaksi tutustumaan ruohonjuuritason seuratoiminnan hallinnointiin ja toteuttivat erilaisia kehittämistehtäviä seurojen tarpeiden mukaan. Liikuntaseuroissa mm. kehitettiin jäsenrekisteriä ja nettisivuja, toteutettiin palautekysely lasten ryhmien toiminnasta, selvitettiin hallituksen ja valmentajien tehtävänjakoa, kartoitettiin koulutustarpeita sekä suunniteltiin ja havainnoitiin tapahtumia.

Projektin pilottivaiheessa oli mukana yhdeksän opiskelijaa ja kahdeksan suurta tai toimintaansa vauhdilla kasvattavaa liikuntaseuraa: Harjun Woima, Jaguars Spirits Athletes, JJK Juniorit, JYP Juniorit, Jyväskylän Naisvoimistelijat, JyväsLentis, Palokan Naisvoimistelijat ja Palokan Riento.

- Liikuntaseuraprojektin myötä oli hienoa huomata, miten pienilläkin askelilla ja resursseilla käytännön tekemistä ja työelämäyhteyksiä voidaan sisällyttää yliopisto-opintoihin. Projektin toteuttaminen oli sujuvaa innostuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kertoo hankkeen suunnittelija amanuenssi Minna Kettunen.

Opiskelijoilta saadussa palautteessa kiiteltiin projektia ja todettiin sen antaneen selkeän kuvan seuratyön kokonaisuudesta ja liikuntaseurasta työpaikkana, antaneen valmiuksia hallinto- ja johtotehtäviin, auttaneen omien osaamisvahvuuksien tunnistamista ja tarjonneen paljon verkostoitumismahdollisuuksia ja kokemusta työelämää varten.

Liikuntaseuroilta saadun palautteen mukaan yhteistyö oli tervetullutta. Seuroille tunnettuuden lisääminen, seuratyön luonteen ymmärtäminen ja tulevien ammattilaisten osaamisen kasvattaminen ovat positiivisia asioita. Seuratyössä tulosta syntyy vain pitkäjänteisellä kehitystyöllä ja tässä työssä opiskelijoiden havainnot, kommentit ja projektit olivat hyödyllisiä. Kaikki mukana olleet seurat ovat sitoutuneet myös jatkossa tarjoamaan oppimismahdollisuuksia opiskelijoille.

- Keski-Suomen Liikunta on mielellään mukana koordinoimassa projekteja, jotka hyödyttävät jäsenseuroja. Tämänkaltainen yhteistyö otetaan mielellään pysyväksi toimintatavaksi hyvin sujuneen pilottivaiheen jälkeen. Projekti on herättänyt kiinnostusta myös JAMK:n suunnalla, joten saatuja oppeja tullaan hyödyntämään laajemminkin, kertoo Keski-Suomen Liikunnan seurakehittäjä Laura Härkönen.

Projektissa toteutuivat kolmen eri osapuolen yhteistyötoiveet. Keski-Suomen Liikunta haluaa aluejärjestönä edistää liikuntaseurojen toimintaedellytyksiä, liikuntaseurat ovat toivoneet lisää yhteistyötä liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa ja opiskelijat puolestaan lisää käytännönläheisyyttä opintojen sisältöihin.

Projekti toteutettiin valtakunnallisen Työelämäyhteistyö yliopisto-opetuksessa -koulutuksen kehittämishankkeena.

Lisätietoja:

Liikuntatieteellinen tiedekunta, amanuenssi Minna Kettunen, minna.m.kettunen@jyu.fi, 040-805 3955
Keski-Suomen Liikunta, seurakehittäjä Laura Härkönen, laura.harkonen@kesli.fi, 050-339 0459

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,