Ajankohtaista

Soveltavan kielentutkimuksen keskukseen iso ESR-rahoitus

Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (Solki) koordinoima hanke Perustaidot haltuun: malli maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukseen on saanut kolmivuotisen Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen (346 217 €).

Hanke käynnistyy huhtikuun 2017 aikana ja siinä rakennetaan täydennyskoulutusmalli maahanmuuttajia ohjaaville ja opettaville henkilöille. Hankkeen toteuttamiseen osallistuu Solkin lisäksi kieli- ja viestintätieteiden laitoksen, opettajankoulutuslaitoksen ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kielenoppimisen- ja opettamisen asiantuntijoita.

Perustaidot haltuun -hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida valtakunnallisesti hyödynnettävä koulutusmalli, jossa vahvistetaan maahanmuuttaja-aikuisten perustaitoja (opiskelutaitoja, numerotaitoja, tietotekniikkaa soveltavia ongelmanratkaisutaitoja sekä luku- ja kirjoitustaitoa) ja kehitetään heitä ohjaavien opettajien ja ohjaajien osaamista perustaitoihin painottuvassa toiminnassa. Tärkeä tavoite on maahanmuuttaja-aikuisten jatkokoulutukseen tai työhön pääsemisen edistäminen.

Hankkeessa keskitytään vähän koulutettujen maahanmuuttajien sekä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Kyseiset maahanmuuttajaryhmät ovat vaarassa syrjäytyä työelämästä ja laajemmin yhteiskunnasta, mikäli heidän koulutuspolkuaan ei tueta riittävästi.

Työelämätaitoja korostetaan yhä enemmän läpi koulutusasteiden, ja kielikoulutuksen ja alakohtaisten sisältöjen integroinnin tarve lisääntyykin voimakkaasti. Myös tässä maahanmuuttajia opettavat kaipaavat uutta osaamista. Hankkeessa huomioidaan sekä suomea (S2) että ruotsia (R2) kohdekielenään oppivat maahanmuuttajat ja heidän opettajansa ja ohjaajansa.

Hankkeen aikana täydennyskoulutukseen osallistuu noin 50 opettajaa tai ohjaajaa sekä heidän opiskelijansa; kaiken kaikkiaan hankkeen aikana tavoitetaan siis vähintään 800 henkilöä.

 

Yhteystiedot:

Tutkimuskoordinaattori Taina Tammelin-Laine
taina.a.tammelin-laine@jyu.fi
040 805 3230

Yliopistotutkija Heidi Vaarala
heidi.vaarala@jyu.fi
040 805 3172

kuuluu seuraaviin kategorioihin: