Ajankohtaista

Väitös: 8.4.2017 Suomen venäläisvähemmistön syrjinnän takana stereotypiat (Nshom)

Alkamisaika: lauantai 08. huhtikuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: lauantai 08. huhtikuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, Seminarium S212

Elvis Nshom
Elvis Nshom Ngwayuh. Kuva: Roni Ikonen

MA Elvis Nshom Ngwayuhin kulttuurienvälisen viestinnän väitöskirjan ”Perceived threat and prejudice towards immigrants and Russian minorities living in Finland” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Dale Hample (University of Maryland) ja kustoksena professori Stephen Croucher (Jyväskylän yliopisto). Väitös on englanninkielinen.

Nshomin väitöskirja käsittelee suomalaisten Suomen venäläisiin maahanmuuttajiin ja vähemmistöön kohdistuneita ennakkoluuloja ja koettua uhkaa. Tutkimuksessa kävi ilmi, kuinka varsinkin vanhemman sukupolven edustajat kokivat venäläisten maahanmuuttajien olevan uhka suomalaiselle yhteiskunnalle. Sekä nuoremmassa että vanhemmassa sukupolvessa esiintyi negatiivisia ennakkoluuloja Suomen venäläisiä kohtaan.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää ennakkoluulojen taustalla vaikuttavia syitä. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaan ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita aiheuttavat kokemukset vähemmistön tuomasta uhasta. Nshom jaotteli koetut uhkakuvat konkreettisiksi ja symbolisiksi uhiksi sekä negatiivisiksi stereotypioiksi. Käsitys konkreettisesta uhasta viittaa pelkoon siitä, että vähemmistö voisi vaikuttaa negatiivisesti yhteiskunnan enemmistön turvallisuuteen tai poliittiseen valta-asemaan, kun taas symbolisella uhalla tarkoitetaan uhkia, jotka aiheutuvat eroista valtaväestön ja vähemmistön tavoissa, arvoissa ja moraalikäsityksissä. Negatiiviset stereotypiat ovat puolestaan oletuksia mahdollisesta uhasta.

Varsinkin negatiiviset stereotypiat olivat yleisiä, mutta vanhemman sukupolven keskuudessa esiintyi myös konkreettisiksi ja symbolisiksi koettuja uhkakuvia. Tutkimuksen mukaan tämä saattaa olla seurausta Suomen ja Venäjän välisestä poliittisesta historiasta ja suomalaisten kokemasta sorrosta, josta vanhemmilla kansalaisilla on omakohtaisempi kokemus. Kertomukset sorrosta ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle.

Suomea on kehotettu kiinnittämään huomiota venäläisvähemmistön kohteluun ja heihin liittyviin ennakkoluuloihin myös The European Comission Against Racism and Intolerance’n (ECRI) toimesta vuonna 2007. Varsinkin vanhempi ikäpolvi omaa ennakkoluuloja venäläisvähemmistöä kohtaan, mutta niin vanhat kuin nuoretkin kokevat vähemmistöjen aiheuttavan etenkin konkreettista uhkaa yhteiskunnalle. Ennakkoluuloja murrettaessa tulisi keskittyä myös stereotypioiden kumoamiseen, sillä niiden on huomattu aiheuttavan negatiivisia ennakkoluuloja.

Lisätietoja:

Elvis Nshom, puh. 040 244 7441, ngwayuhelvis2000@yahoo.com

Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, puh. 040 805 3638, tiedotus@jyu.fi

Elvis Nshom valmistui kandidaatiksi Journalism and Mass Communication –ohjelmasta Buean yliopistosta, Kamerunista, vuonna 2009, ja maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta Cultural Diversity –ohjelmasta. Elvis Nshom toimii yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities 306, Jyväskylä 2017, ISSN 1459-4323, ISBN 987-951-39-6972-1 (pdf) Väitöskirjaa saa Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksiköstä, puh. 040 805 3825, myynti@library.jyu.fi ja se on luettavissa JYX-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6972-1

Abstract

This study is an attempt to better understand the relationship between Finns and Russian minorities living in Finland. This study considers the role of perceived threats to the attitudes of Finnish adolescents towards Russian minorities. The theoretical framework for this study was the integrated threat theory (ITT). Even though ITT has been revised and threats have been reduced to two major threats (realistic and symbolic threats) (Stephan et al., 2015), this study utilized the original conceptualization of ITT which stipulates that prejudice and negative attitudes towards minorities can be explained by four types of threats that are: realistic threats, symbolic threats, negative stereotypes, and intergroup anxiety. Realistic threats are threats to the physical and economic wellbeing and political power of the in-group; symbolic threats are threats that arise because of differences in norms, values and morals with the out-group; negative stereotypes are implied threats to the in-group; and intergroup anxiety refers to the anxiety the in-group might experience in the process of interaction with members of the out-group especially when both groups have had a history of antagonism (Stephan & Stephan, 1996, 1998, 2000). First, this study showed Finns in general do perceive Russian minorities as a threat (realistic threat, symbolic threat, and negative stereotypes) and that among the different types of threat; realistic threat and symbolic threat were more prevalent among older Finns than among younger Finns. No significant difference was found between both groups for negative stereotypes. This study also showed perceived threat to be a significant predictor of prejudice, and that among the different types of threat, negative stereotyping was the strongest predictor of negative attitudes towards Russian minorities. This study also revealed that Finnish adolescents generally perceive immigrants as a threat and that among the different types of threats, realistic threat and symbolic threat were the most perceived threats from immigrants in Finland. This is especially important because realistic threat and symbolic threat were found to be positively related to prejudice or negative attitudes towards immigrants and this positive relationship between threat and prejudice was the same among early, middle, and late adolescents.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,