Ajankohtaista

Väitös: 4.5.2017 Perustajayrittäjyys muuttuu yhteiskunnan mukana (Möttönen)

Alkamisaika: torstai 04. toukokuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: torstai 04. toukokuuta 2017, 15.00

Paikka: Mattilanniemi, Agora, Aud. 2

Tuomas Möttönen
Tuomas Möttönen

FL, VTM Tuomas Möttösen taloushistorian väitöskirjan ”Kasvun tekijät: Tutkimus Suomen teollistumisen ajan perustajayrittäjistä 1870-1990" (Growth makers: The founder entrepreneurs in Finland from 1870 to 1990) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Hannele Seeck (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen.

Möttösen väitöstutkimus käsittelee laajaa ja pitkäaikaista liiketoimintaa harjoittaneiden yritysten perustajia vuosien 1870-1990 välisenä aikana. Tutkimuksessa on yhdistetty perustajayrittäjyys ja yleinen liiketoimintaympäristön kehitys. Tutkimuksesta selviää, kuinka talouden kehittymisvaiheet ovat tarjonneet yritysten perustamiselle erilaisia tilaisuuksia, eivätkä perustajan ominaisuudet ja kyvyt ole ainoa menestystä rakentava tekijä.

– Vaikka yrittäjyys on noussut tärkeäksi yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi, sitä mitä perustajayrittäjyys on, ei ole riittävästi käsitelty tieteellisessä tutkimuksessa, Möttönen sanoo.

Tutkimuksen avulla uutta tietoa yrittäjistä ja perustajayrittäjyydestä

Yrittäjien tutkiminen tuotti neljä perustajayrittäjätyyppiä: self-made man –yrittäjät, käytännönyrittäjät, koulutetut yrittäjät ja ammattijohtajayrittäjät. Tutkimuksessa käsiteltiin näiden tyyppien esiintymistä neljässä ajanjaksossa, alkaen vuodesta 1870 ja päättyen vuoteen 1990.

Näiden vuosien saatossa Suomen talous on kehittynyt, ja perustajayrittäjyys sen mukana. Ensimmäisten self made man –tyyppiä edustavien perustajayrittäjien raivattua tietä ajanjaksolla ennen maailmansotia, alkoi sotien välisenä aikana työkokemuksella olla entistä suurempi rooli perustajayrittäjyydessä. Sotien jälkeen koulutuksen merkitys lisääntyi, ja yrityksen perustamisessa edesauttoi siihen sopiva koulutus. 1960-luvulta eteenpäin yrityksen perustamista edisti kokemus johtajan työstä.

Möttönen on käyttänyt tutkimuksensa pääaineistona Suomen taloushistoriallisen yhdistyksen tuottamaa Suomen talouselämän vaikuttajat-biografiakokoelmaa (SKS). Kokoelma sisältää kaikkiaan 2300 pienoiselämäkertaa. Väitöstutkimuksessa kohteeksi valikoituivat 402 perustajayrittäjää, joille on myönnetty 1. tai 2. luokan talouden alan arvonimi (vuori-, teollisuus- ja kauppaneuvokset).

Möttösen tutkimus tuottaa uutta tietoa yrittäjistä ja perustajayrittäjyydestä historiallisena ilmiönä. Samalla tutkimus täydentää jo olemassa olevaa taloushistorian tutkimusta, sillä Möttösen tutkimuksesta poiketen yrityshistoriatutkimuksen pääpaino on tähän mennessä ollut lähinnä suuryrityksissä ja niiden johtajissa.

– Yritysten perustajat ovat olleet talouskasvun tekijöitä. Suomalaiseen yrittäjyyteen on kuulunut se, että heitä on tullut erilaisista kansanryhmistä. Tutkimalla yrityksen perustajia voidaan lisätä ymmärrystä yritystoiminnan syntymisen ja laajentamisen mekanismeista, Möttönen toteaa.

Lisätietoja:

Tuomas Möttönen, puh. 050 3298321, tuomas.mottonen@jyu.fi.

Viestintäharjoittelija Kirke Hassinen, puh. 040 805 3638, tiedotus@jyu.fi.

Tuomas Möttönen on toiminut Suomen talouselämän vaikuttajat -kokoelman toimitussihteerinä ja kirjoittajana. Hän on ollut projektitutkijana Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksessa (ETLA). Möttönen on valmistunut ylioppilaaksi Cygnaeus-lukiosta vuonna 1996, filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2002, valtiotieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2004 ja filosofian lisensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2015. Möttönen toimii Jyväskylän yliopistossa post doc –tutkijana. Hän myös valmistaa oppilaitosten yrityskasvatusohjelmiin soveltuvaa oppikirjaa suomalaisten yrittäjien historiasta sekä tietokirjaa luovutetun Karjalan alueen talouselämän vaikuttajista.

Teos on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities, 2017, 329 s. ISSN 1459-4323; 309 (nid.) ISSN 1459-4331; 309 (PDF), ISBN 978-951-39-7016-1 (nid.), ISBN 978-951-39-7017-8 (PDF). Painettua teosta saa Jyväskylän yliopiston verkkokaupasta, puh. 014 260 3487, myynti@jyu.fi. Teos on luettavissa sähköisenä http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7017-8

Abstract:

Company founders are important agents in business economics. I investigated entrepreneurs who founded successful, long-standing and high-growth companies. The data include 402 Finnish founder entrepreneurs who had founded a company and had been awarded the Finnish title of neuvos during the period 1917‒2015 (i.e., since the beginning of Finnish independence). So far only few longitudinal studies have been presented on company founders in Finland.

This study focuses on the era of industrialism and addresses the following research questions. First, what kind of entrepreneur groups are identified in different phases of industrialism, when studying backgrounds, education and work careers of those people who have founded successful and long-standing business enterprises in Finland? Second, how has Finnish founder entrepreneurship changed as an historical phenomenon?

I identified four main entrepreneur types: self-made man, practical entrepreneur, educated entrepreneur and business entrepreneur. These types serve to illustrate what kind of people founded enterprises in different periods of industrialism. The main result is that after the liberalization of economic life (1860‒70s) highly successful company founders came from all kinds of social backgrounds. In this data set the self-made men were the most common in the first period (enterprises founded 1875‒1913), practical entrepreneurs in the second period (enterprises founded 1914‒1939), educated entrepreneurs in the third period (enterprises founded 1940‒1959), business entrepreneurs in the fourth period (enterprises founded 1960‒1990).

Studying company founders afforded many insights into entrepreneurship and the development of Finnish economy and society. This study showed that business founding as a phenomenon changed during the era of industrialism, but unchanging characteristics can be discerned throughout the research period. Entrepreneurship is a very personal phenomenon, but at the same time it is inextricably linked to different phases in the development of an economy. Understanding entrepreneurship requires simultaneously considering these phenomena.

Keywords: Entrepreneurs, founders, self-made man, industrialism, economic growth, typology, business history.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,