Ajankohtaista

KOHU-hanke starttaa huhtikuussa Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa

Mediakohuja tutkiva hanke käynnistyy huhtikuussa Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksessa Koneen säätiön tuella. Hankkeen nimi on Mediakohut, (dis)informaatio ja tunnemyrskyt internetissä. Projektin vastuullinen johtaja on yliopistotutkija Urpo Kovala. Hankkeen muut tutkijat Tuija Saresma, Irma Hirsjärvi, Maria Ruotsalainen ja Jonne Arjoranta tutkivat vihapuhetta, populismia, nettikeskusteluja ja mediaverkostoja.

Mediakohu-hankkeessa puretaan ja analysoidaan kohujen muodostumista. Tutkijat tarkastelevat verkkokeskustelijoiden vuorovaikutusta ja konflikteja ja tunteikkaiden mediakohujen muotoutumisen tapoja. Tutkimuksessa myös vaikutetaan kohujen dynamiikkaan analyyttisin ja kärjistyksiä kyseenalaistavin väliintuloin. Median toimintatapoihin ja sen vaikutuksiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lisäksi pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisen keskustelun rakenteisiin ja tapoihin.

Kohteena ovat erityisesti nopeasti kehittyvät kohut, mutta myös valeuutisten levittämisen tavat mediamaisemassa. Monitieteinen hanke yhdistää akateemista tutkimusta, media-aktivismia ja mediapedagogiikkaa.

Hankkeelle on tarve, sillä yhteiskunnallinen keskustelu on levinnyt perinteisestä mediasta sosiaaliseen mediaan, ja sen myötä myös suoranainen vihapuhe on levinnyt laatumediankin kommenttipalstoille. Mediamaiseman muutoksen myötä kansalaisten on yhä tärkeämpää ymmärtää ja olla kriittinen sen suhteen, miten nykymedia toimii ja minkälaisia tarkoitusperiä sillä on.

Hanke on saanut Koneen säätiöltä kuuden kuukauden ponnistusapurahan. Hanke järjestää valtakunnallisen tutkijoiden ja toimittajien seminaarin 25.8.2017 Jyväskylässä. Ensimmäisiä tutkimustuloksia esitellään Kulttuurintutkimuksen seuran ja Kirjallisuudentutkijain seuran Ympäristöt-seminaarissa Jyväskylässä 22.–23.5.2017.

Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta www.mediakohu.fi.


Lisätietoja:

tutkijatohtori Jonne Arjoranta
045 674 9385
jonne.arjoranta@jyu.fi

 

kuuluu seuraaviin kategorioihin: