Ajankohtaista

Ari Virtanen fysiikan professoriksi

Ari Virtanen
Ari Virtanen, kuva: Petteri Kivimäki.
Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on kutsunut fysiikan professorin tehtävään FT, dosentti Ari Virtasen 1.4.2017 alkaen. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan laitokseen. Se keskittyy ydin- ja kiihdytinpohjaisen fysiikan tutkimukseen ja jatkokoulutukseen.

Ari Virtanen (s. 1952 Tampere) on opiskellut Jyväskylän yliopistossa, teki väitöskirjansa Oak Ridgen kansallisessa laboratoriossa Yhdysvalloissa vuosina 1987–1988 ja väitteli Jyväskylässä filosofian tohtoriksi ydinfysiikan alalta vuonna 1989. Tämän jälkeen hän toimi vierailevana tutkijana Niels Bohr -instituutissa Tanskassa vuosina 1990–1991. Fysiikan dosentiksi hänet nimitettiin vuonna 1995.

Virtanen aloitti kiihdytinlaboratorion ydin- ja kiihdytinfysiikan sovellusten kehittämisen vuonna 1996 ja on sen jälkeen johtanut omaa tutkimusryhmää, joka on tuottanut sovelluksia mm. lääke-, avaruus- ja suodatinteollisuudelle. Liiketoimintakonseptillaan Virtanen voitti Suomen korkeakoulujen Yrittäjyysfoorumin 1. palkinnon vuonna 2011. Euroopan Avaruusjärjestö ESA:n ja alan teollisuuden rahoituksella hän on ryhmänsä kanssa tutkinut mm. hiukkaskiihdyttimen ionisuihkuilla tuotettujen virheiden vaikutuksia elektroniikan komponenteissa. Tutkimuksesta on hyötyä satelliittivalmistajille kehitettäessä avaruuden säteilyolosuhteita paremmin kestäviä elektronisia laitteita.

Ennen professoriksi nimittämistään Virtanen toimi fysiikan laitoksessa tutkimusjohtajana. Virtasen laaja tieteellinen julkaisutuotanto käsittää 177 kansainvälistä artikkelia, joista 130 vertaisarviointia noudattavissa julkaisusarjoissa. Tasavallan presidentti myönsi hänelle vuonna 2014 Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin.

Lisätietoja:
Professori Ari Virtanen, puh. 050 541 9401, ari.j.virtanen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,