Ajankohtaista

Väitös: 16.6.2017: Maahanmuuttokeskustelu heijastuu monikulttuuristen perheiden omiin puheisiin (Nissi)

Alkamisaika: perjantai 16. kesäkuuta 2017, 12.00

Päättymisaika: perjantai 16. kesäkuuta 2017, 15.00

Paikka: Seminaarinmäki, H320

Kaisa Nissin etnologian väitöskirjan "Uskonnot, kulttuurit ja perhe. Etnologinen tutkimus monikulttuuristen liittojen kerronnoista Suomessa” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä akatemiatutkija YTT Anna Rastas (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Laura Stark (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on suomenkielinen. 

Kaisa_Nissi_nettisivu.JPG
Kaisa Nissi
Kulttuurille ja uskonnolle annetaan monenlaisia tulkintoja suomalaisnaisten ja maahanmuuttajamiesten liitoissa, selviää Kaisa Nissin väitöskirjatutkimuksesta. Kulttuuria ja uskontoa tulkitaan tilannekohtaisesti selittämään puolisoiden erilaisuutta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin liittoja, joissa nainen on suomalainen ja taustaltaan luterilainen ja mies puolestaan maahanmuuttaja islamilaisen kulttuurin alueelta. Nissin tutkimus syventää ja haastaa aiempia käsityksiä integraatiosta ja tuo näkökulmia kulttuurien keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ulkomaalaisen puolison rooli haastava

Suomalaiset puolisot toimivat tärkeänä tukena uuteen maahan asetuttaessa, mutta tästä huolimatta ulkomaalaisen puolison rooli uudessa maassa on usein haastava.

– Perheiden sisällä käytävä puhe kulttuurista ja uskonnosta heijastelee islamista ja maahanmuutosta käytävää julkista keskustelua. Stereotypiat kaksikulttuurisista liitoista voivat olla joskus varsin voimakkaita myös pariskuntien omassa puheessa, Nissi pohtii.

Ulkopuolisten odotukset, suomalaisen suvun suhtautuminen ja myös puolisoiden omat ennakko-oletukset voivat vaikeuttaa asettumista tavalliseen arkeen, ja molemmilta puolisoita vaaditaan neuvottelukykyä ja joustoa oman taustansa analysoimisessa.

– Toisaalta kulttuurieroja ei voi typistää pelkästään keskusteluista syntyviksi, Nissi jatkaa. – Erilaiset odotukset sukupuolten vastuusta ja velvollisuuksista, rahan käytöstä tai suvun asemasta voivat aiheuttaa ristiriitoja ja niiden merkitys tulkitaan kulttuurin kautta. Kodeissa molemmista kulttuureista halutaan säilyttää tärkeät puolet esimerkiksi juhlaperinteissä.

Dialogia uskontojen ja kulttuurien välillä tarvitaan

Pariskunnat edustavat pienoiskoossa sitä monikulttuurista keskustelua, jota koko yhteiskunnassa yleisellä tasolla käydään. Arkipuheessa kulttuuria ja uskontoa käytetään limittäin, ja on myös tyypillistä, että näiden eroa ei useinkaan pystytä määrittämään.

Vaikka monikulttuurisuutta on tutkittu paljon, eri uskontojen välisten liittojen tutkimus on Suomessa ollut vähäistä.

– Vuoden 2015 jälkeen kulttuuriset ja uskonnolliset kysymykset ovat tulleet entistä ajankohtaisemmiksi, ja myös monikulttuuristen liittojen määrä nousee osana suomalaisuuden määrittelyä, joten tämän tutkimuksen tuloksilla on merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa, Nissi painottaa.

Lisätietoja

Kaisa Nissi, kaisa.nissi@jyu.fi, puh. 045-6722170

Viestintäharjoittelija Anni Laine, anni.l.k.laine@jyu.fi, 0408054483

Kaisa Nissi on valmistunut Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi 2006 pääaineenaan kulttuuriantropologia (etnologia). Nissi on työskennellyt muun muassa koulutus- ja opetustehtävissä, avoimen yliopiston opetuksessa sekä teatterin ja taiteen tehtävissä vapaalla teatterikentällä ja järjestötoiminnassa mm. Ylioppilasteatteriliitto Sytyssä. Nissi on myös valmistunut sairaanhoitajaksi Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta vuonna 2015. Hoitotyössä Nissi on toiminut mielenterveystyön tehtävissä, ja tällä hetkellä hän työskentelee pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sekä kulttuurilähtöisen mielenterveystyön kysymysten parissa.

Teos on julkaistu sarjassa Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja numerona 12, 355s, Turku 2017, ISBN 978-952-7167-29-8, ISSN 2343-3507. Sitä saa siirtolaisinstituutista: http://kauppa.siirtolaisuusinstituutti.fi/.

Abstract

Religions, Cultures and the Family.

Ethnological research of the discourses on multicultural marriages in Finland

This research examines the understandings of religion and culture among the Finnish-born women and their Muslim-background immigrant men. The research examines how multicultural families construct their everyday life, negotiate gender roles, family life and practices in multicultural homes. The focus is in the experiences which are told by the couples themselves in interviews and in internet discussion groups.

Research questions are: how religious and cultural expectations and values are lived in everyday life? How is gender seen in multicultural homes?  How are culture and religion seen from the perspective of multicultural families, and how are culture and religion presented in definitions of ”Islamic” and ”Finnish” images, in defining the spouses?  

The material consists of in-depth interviews for six multicultural couples (both men and women) and on internet discussion groups from anna.fi, vauva.fi, suomi24.fi and meidanperhe.fi -pages. Material is qualitative ethnographic material which also means a deep reflectivity for the research process and for the role of the researcher. Men are first-generation immigrants with a Muslim background and women are Finnish-born with a Lutheran-Christian background. Most of the speech in the material come from the Finnish wives and their role was stronger in all discussions. 

Material is analysed with content analysis and discourse analysis. Concepts of power, gender, culture and religion are discussed and analysed, and those concepts are intertwined in the speech of the informants as they discuss the role of the culture or religion in their lives.

Results of the study show that definitions of culture, religion or ethnicity are flexible, changing and dependent on the situation. Understandings of multicultural families are constructed and discussed in relation to social expectations, public discussions and in relation to the ”other” culture in a family. Different cultural backgrounds may create deep bonds between the spouses but they can also provoke challenges when cultural backgrounds cannot be discussed and the other is seen stereotypically representing his/her own background.

According to this study, everyday life in examined multicultural marriages is in constant change and negotiated in relation to public discussions. Women identify themselves independent, equal and self-supporting whereas men are seen either dominant, stereotypical ”Muslims”, or as ”Western”, kind and good breadwinners for the family. The biggest cultural conflicts can be seen in family roles, gender and in men's role in the society.

Keywords: multicultural families, religion, culture, power, gender roles, muslim immigrants, discourses

Lisätietoja

Kaisa Nissi
kaisa.nissi@jyu.fi
+358456722170
kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,