Ajankohtaista

ETMU-päivät yliopistolla: Rotu, valta ja liikkuvuus

Alkamisaika: torstai 26. lokakuuta 2017, 09.00

Päättymisaika: perjantai 27. lokakuuta 2017, 17.00

Paikka: Sali tarkentuu myöhemmin

ETMU-päivät 26.–27.10.2017

Jyväskylän yliopisto

Rotu, valta ja liikkuvuus

Tervetuloa!

Vuoden 2017 ETMU-päivät pidetään Jyväskylässä teemalla Rotu, valta ja liikkuvuus. Nostamme tabuksikin muuttuneen sanan ETMU-päivien teemaksi, sillä haluamme kiinnittää huomiota rodullistamisen prosesseihin sekä rodullistamisen, vallan ja liikkuvuuden kombinaatioihin. Kun pohjoismaisessa muuttoliiketutkimuksessa on tutkittu esimerkiksi maahanmuuttoa ja etnisyyttä, kysymykset vallasta ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle. Valkoisuuden ja kriittisen rotuteorian tutkijat taas ovat analysoineet tarkkanäköisesti vallan ja rodullistamisen prosesseja, mutta liikkuvuuden näkökulma on ollut taka-alalla. Valta, hierarkkiset erot ja rodullistaminen liittyvät kuitenkin kiinteästi liikkuvuuden tutkimukseen. Näihin teemoihin pureutuvat ETMU-päivien kutsutut puhujat

 •  Kaarina Nikunen, Tampereen yliopisto
 • Tobias Hübinette, Karlstad Universitet, Ruotsi
 • Nando Sigona, University of Birmingham, Iso-Britannia

Rodullistamisen käytänteitä ja seurauksia käsitellään myös paneelissa, jonka järjestämme yhdessä antirasistisen RASTER-tutkimusverkoston kanssa.

Kutsumme ETMU-päiville työryhmiä, joissa rotua, valtaa ja liikkuvuutta tarkastellaan yhteydessä muihin hierarkkisiin eroihin ja sosiaalisiin kategorioihin, kuten etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, uskontoon, kieleen, maantieteelliseen sijaintiin tai ruumiilliseen kyvykkyyteen. Toivotamme myös tervetulleeksi analysoimaan sitä, miten muuttoliikettä ja etnisiä suhteita koskevia kuvauksia ja tietoa tuotetaan performatiivisesti. Esimerkiksi mediassa, koulutuksessa ja työelämässä yksittäisten kokemusten, diskurssien ja yhteiskunnan rakenteiden tasoilla tapahtuvia rodullistamisen käytäntöjä voi analysoida erojen ja vallan näkökulmasta.

Toivomme ETMU-päivien virittävän monitieteistä keskustelua esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja paperittomien asemasta, lainsäädännöstä, liikkuvuuden taiteellisista ja kulttuurisista representaatioista, rodullistavasta vihapuheesta ja muuttoliikkeen globaaleista vaikutuksista.

ETMU-päivien viralliset kielet ovat englanti, suomi, ruotsi ja suomalainen viittomakieli. Kaikki keynote-esitelmät pidetään englanniksi. Kannustamme esiintyjiä käyttämään monikielisiä ja visuaalisia keinoja, jotta monitieteinen ja monikielinen keskustelu olisi mahdollista.

ETMU-päivät järjestää seminaarin jatko-opiskelijoille 25.10.2017. Lisätietoa seminaarista ETMU-päivien verkkosivuilla ennen kesää.

Kutsu työryhmille

Kutsumme työryhmien vetäjiä tarjoamaan 300–400 sanan abstraktin työryhmästä osoitteeseen etmu2017@gmail.com. Työryhmän vetäjät voivat ehdottaa aiheita, jotka ovat konferenssin teeman kannalta relevantteja tai jotka muutoin liittyvät etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimukseen. Työryhmän hyväksymisestä ilmoitetaan vetäjille 16.6.2017 mennessä, ja esitelmäkutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017.

Tärkeät päivämäärät ja ohjeet:

 Työryhmäesitysten viimeinen lähetyspäivä 31.5.2017

 • Työryhmäesitysten pituus 300–400 sanaa (mukaan lukien viitteet)
 • Työryhmäesitykset lähetetään osoitteeseen etmu2017@gmail.com
 • Työryhmien vetäjille ilmoitetaan hyväksymisestä 16.6.2017
 • Abstraktikutsu työryhmiin julkaistaan 1.7.2017
 • Abstraktikutsu työryhmiin päättyy 31.8.2017
 • Abstraktien tarjoajille ilmoitetaan hyväksymisestä 15.9.2017
 • Abstraktit lähetetään suoraan työryhmän vetäjälle
 • Rekisteröityminen alkaa 15.9.2017
 • Jatko-opiskelijoiden seminaari 25.9.2017
 • ETMU-päivät 26.–27.10.2017

Kaikissa ETMU-päiviä koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä: etmu2017@gmail.com

Maksut, rekisteröityminen, uutiset, ETMU-päivien verkkosivut: http://etmudays.etmu.fi/ (avataan myöhemmin toukokuussa)

Olemme myös Twitterissä: @ETMU2017, #ETMU2017


Tervetuloa ETMU -päiville!

Toivottaa Jyväskylän järjestelytoimikunta:
Sari Pöyhönen & Tuija Saresma (puheenjohtajat), Minna Nerg (sihteeri), Johanna Ennser-Kananen, Outi Fingerroos, David Hoffman, Karina Horsti, Katarzyna Kärkkäinen, Päivi Pirkkalainen, Miikka Pyykkönen, Maiju Strömmer, Sonya Sahradyan ja Sanna-Mari Vierimaa.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,