Ajankohtaista

Katse tulevaan – kirjoittamisen muutos ja murros

Minkälaisista kirjoittamisen ilmiöistä tarvitsemme lisää ymmärrystä? Mitä kaikkea tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia? Miten kirjoittamista voisi opettaa ja ohjata? Valtakunnallisilla Kirjoittamisen tutkimuksen päivillä suunnataan katse tulevaan ja etsitään monitieteisesti vastauksia näihin kysymyksiin. Päivät pidetään Jyväskylässä 17.5.– 18.5.2017.

Kirjoittaminen on perusolemukseltaan yhä samankaltaista toimintaa kuin tuhansia vuosia sitten – ajatuksien kielentämistä ja merkityksien välittämistä symbolien avulla. Kuitenkin 2020-lukua lähestyttäessä kirjoittaminen on myös muuttunut: murroksessa ovat niin kirjoittamisen välineet, käsitteet kuin käytänteet.

Kulttuurin digitalisoitumisen myötä kirjoittaminen toimintana on läsnä kaikkialla. Esimerkiksi suuri osa arkisesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta tapahtuu kirjoittamalla. Kirjoittamisen kaikkiallistumisesta huolimatta – tai ehkä juuri sen vuoksi – erilaisten kirjoittamistapahtumien ja tekstilajien tunnistaminen haastaa ajatteluamme: jokapäiväisen tekstitodellisuutemme ymmärtäminen edellyttää rohkeutta tarkastella kirjoittamista monipuolisesti ja eri tieteenalojen näkökulmia yhdistellen.

Päivillä pohditaan muun muassa sitä, mitä kaikkea voi kirjoittaa (Anne Mari Rautiainen), luovaa kirjoittamista ammatillisen kehittymisen ja identiteetin tukena (Anne Martin), sarjakuvaa terapeuttisena välineenä (Katja Kontturi) ja virkatekstien muokkaamista verkkoon sekä niihin liittyviä kirjoitettuja ja kirjoittamattomia lakeja (Riitta Suominen ja Ulla Tiililä). Päivät avataan vuorovaikutuksellisella mediakatsauksella, jossa päivien tematiikasta keskustellaan online-tilassa kommenttitaululla.

Kirjoittamisen tutkimuksen päivillä kannustetaan tarjoamaan uteliaisuutta herättäviä puheenvuoroja ja keskustelunaiheita perinteisten tieteellisten esitelmien lisäksi. Minkä ajankohtaisen ilmiön tai kysymyksen sinä haluaisit tuoda yhteiseen keskusteluun? 


Tapahtuman tiedot:

Kirjoittamisen tutkimuksen päivät – kirjoittamisen muutos ja murros
Aika: 17.5.– 18.5.2017
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäki ja Ruusupuisto
Verkkosivu: https://www.jyu.fi/en/congress/kirtut2017


Yhteystiedot:

Anne Mäntynen
anne.k.mantynen@jyu.fi
+358408054119

Päivien järjestämisestä vastaa Jyväskylän yliopiston Kielikampus.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: