Ajankohtaista

Elämälle suuntaa Nuorten KOMPASSI:n avulla

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto myönsi vuosijuhlassaan 13.5.2017 PsT, dosentti Noona Kiurulle työryhmineen 40 000 euron kärkihankeapurahan nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa edistävän Nuorten KOMPASSI -mobiilisovelluksen vaikuttavuustutkimukseen.

– Huolimatta valtavasta potentiaalista, mobiiliteknologiaa ei olla aikaisemmin juurikaan hyödynnetty nuorten hyvinvoinnin edistämisessä, vaikka erilaisia oppimispelejä alkaakin olla runsaasti, Kiuru toteaa.

Nuorten KOMPASSI on pelinomainen ja interaktiivinen ohjelma, joka edistää elämän merkityksen etsintää ja kehittää nuoren elämänhallinnan kannalta tärkeitä taitoja. Se valmentaa nuorta aktiivisesti pitämään yllä hyvinvointiaan ja siten ennaltaehkäisemään ongelmia.

Tutkijoiden ohella vapaaehtoiset nuoret osallistuvat ohjelman kehittämiseen, jotta ohjelmasta saadaan nuoria puhutteleva ja kiinnostava. Nuorten KOMPASSI ei tee tarpeettomaksi suoraa face to face -kontaktia, mutta on lisäapu tulevaisuuden pohdintoihin ja aina käytettävissä.

Sovellus valmistuu kevään ja kesän aikana. Sen vaikuttavuutta tutkitaan Keski-Suomessa ensi syksystä alkaen kahden vuoden aikana 9.-luokkalaisten ja toisen asteen opinnot aloittavien opiskelijoiden keskuudessa.

Hankkeeseen osallistuu oppilaita myös Noona Kiurun ja Timo Ahosen TIKAPUU-tutkimuksesta, jossa tutkittiin oppilaiden hyvinvointia, oppimiseen liittyviä tunteita ja sosiaalisia suhteita heidän siirtyessään alakoulusta yläkouluun. Kiuru uskoo, että sovelluksesta voivat hyötyä kaikki elämänsä suuntaa etsivät nuoret, eivät vain erityisryhmät.

– Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on jo käytössään Student Life -hankkeessa kehitetty opiskelijoiden hyvinvointiohjelma Opiskelijan kompassi. Nyt saadaan uudelle ikäryhmälle eli koululaisille ja nuorille oma. Pidän tätä todella suurena avauksena, Kiuru sanoo.

Tänä vuonna apurahan sai 63 hakijaa tai hakijayhteisöä. Kaikki apurahan saaneet ovat nähtävissä Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston verkkosivuilla.


Lisätietoja:

Dosentti Noona Kiuru, noona.h.kiuru@jyu.fi, p. 040 805 4740

Tutkijatohtori Päivi Lappalainen, paivi.k.lappalainen@jyu.fi, p. 040 805 4192

Professori Raimo Lappalainen, raimo.i.lappalainen@jyu.fi, p. 050 443 2349

Professori Timo Ahonen, timo.p.s.ahaonen@jyu.fi, p. 050 553 8437

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,