Ajankohtaista

Hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi Aki Kangasharju, Kaisa Oksanen ja Krista Varantola 1.1.2018 alkaen

Yliopistokollegio valitsi kokouksessaan 16.5.2017 hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuolisiksi jäseniksi KTT Aki Kangasharjun, FT Kaisa Oksasen ja emeritakansleri, FT Krista Varantolan toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2019.

Aki Kangasharju Aki Kangasharju  väitteli Jyväskylän yliopistossa kauppatieteiden tohtoriksi 1998. Hän on työskennellyt tutkijana Pellervon taloustutkimuksessa 1997–2001, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana, tutkimusprofessorina ja tutkimusjohtajana 2001–2012 sekä Nordean tutkimusjohtajana ja pääekonomistina vuodesta 2012. Vuonna 2000 Kangasharju oli vierailevana professorina yhdysvaltalaisessa Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT). Päätyönsä ohessa hän on ollut Tekesin johtokunnan jäsen vuodesta 2014 lähtien.
Kaisa Oksanen Kaisa Oksanen on Jyväskylän yliopiston alumni ja hän on väitellyt City University of Hong Kong -yliopistosta filosofian tohtoriksi yhteiskuntatieteiden alalta vuonna 2009. Hän on työskennellyt vuodesta 2015 lukien erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa politiikka-analyysiyksikössä, jossa hän koordinoi kansallisen ennakoinnin kehittämis- ja johtamistyötä. Hän on aikaisemmin työskennellyt mm.Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssa 2014-2015 vanhempana tutkijana ja Agora Centerissä tutkimuskoordinaattorina vuosina 2009-2013.
Krista Varantola

Krista Varantola on Tampereen yliopiston emeritakansleri ja englannin kielen emeritaprofessori, erityisalanaan kääntämisen teoria ja käytäntö. Hän on toiminut Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenenä elokuusta 2014 lukien. Varantola toimi Tampereen yliopiston rehtorina 1.8.2004-31.7.2009 ja toisena vararehtorina vuosina 1996-1997 sekä ensimmäisenä vararehtorina 1998-1999. Vuosina 1.8.2009-31.7.2014 hän toimi Tampereen yliopiston kanslerina. Vuosina 2008-2015 Varantola oli Göteborgin yliopiston rehtorin Advisory Boardin jäsen.

Krista Varantola toimii Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja NordForskin Education for Tomorrow -ohjelman ohjelmakomitean puheenjohtajana. Hän on myös jäsen Tiedeakatemioiden neuvottelukunnassa (TANK), ALLEAn (All European Academies) eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteisjärjestön hallituksessa, eurooppalaisen naisrehtorijärjestön EWORAn hallituksessa sekä ALLEAn tutkimuseettisen pysyväistyöryhmässä ja European Code of Conduct for Research Integrity -ryhmässä.


Yliopistokollegio on kokouksessaan 25.1.2017 päättänyt, että yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten toimikausi on 1.1.2018-31.12.2019 ja että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Yliopistokollegio vahvistaa syksyllä yliopistoyhteisön eri ryhmien henkilöstöjäsenet ja opiskelijajäsenen. 

Lisäksi yliopistokollegio päätti hallituksen eri ryhmien jäsenmääristä seuraavasti:

Yliopiston professorit -ryhmän jäsenmäärä toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2021 on kaksi, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö -ryhmän jäsenmäärä toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2021 on yksi ja opiskelijat -ryhmän jäsenmäärä toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2019 on yksi.

Lisätietoja:
Yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Sirpa Leppänen, sirpa.h.leppanen@jyu.fi, puhelin 040 805 3201

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,