Ajankohtaista

Liikuntatieteellinen tiedekunta selvittää frisbeegolfin liiketoimintamahdollisuuksia

Suomesta on kasvanut frisbeegolfin suurvalta. Harrastajia on tällä hetkellä yli 100 000, kun vuonna 2014 määrä oli vielä 35 000. Frisbeegolf tarjoaa valtavan potentiaalin. Suomessa on 576 frisbeegolfkenttää, joista 47 sijaitsee Keski-Suomessa. Kilpatason kenttiä on Jyväskylässä, Keuruulla, Viitasaarella, Kyyjärvellä, Kinnulassa ja Laukaassa. Frisbeegolfkenttien rakentaminen ei vaadi mittavia investointeja eikä suuria maa-alueita. Suurin osa kentistä on kunnallisia ja pelaajille ilmaisia. Seuraava trendi on lisätä kenttien laatua sekä saatavilla olevia palveluja myös kaupalliseksi toiminnaksi.

Jyväskylän yliopistossa tehtiin vuonna 2015 frisbeegolfin harrastajaprofiileja käsittelevä tutkimus (Vehmas, Piirainen, Mäkelä & Matilainen, 2016). Tutkimus osoitti, että frisbeegolfin aktiiviharrastajat Suomessa ovat pääosin nuoria aikuisia miehiä, joita motivoi erityisesti lajin sosiaalisuus ja kilpailullisuus. Suurin osa harrastajista oli matkaillut kotipaikkansa ulkopuolelle harrastamaan lajia.

Tätä tutkimusta hyödyntäen liikuntatieteellinen tiedekunta on mukana Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Peurungan yhteistyönä toteutettavassa EU-rahoitteisessa kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää frisbeegolfin harrastajaprofiileja ja liiketoimintamahdollisuuksia Keski-Suomessa.

Hanke tuottaa tietoa Keski-Suomen alueen frisbeegolfin pelaajien harrastamismotiiveista, harrastamiseen käytettävistä varoista, kiinnostuksesta teknologian hyödyntämiseen, matkailualttiudesta sekä muista lajin liiketoimintapotentiaalin vaikuttavista tekijöistä sekä yksittäisten harrastajien että matkailuyritysten näkökulmasta. Tutkimusaineiston keruu on parhaillaan käynnissä.

Tutkimustulosten pohjalta tuotetaan tietoa frisbeegolfin kehittämisen jatkotyöhön. Tämän kansallisestikin merkittävän tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään frisbeegolfin harrastamismahdollisuuksien kehittämisessä, markkinoinnissa ja tutkimuksessa.

Lisätietoja hankkeesta: Hanna Vehmas, yliopistonlehtori, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Puh 040 805 3977, s.posti: hanna.m.vehmas@jyu.fi; Arja Piirainen, yliopistonlehtori, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Puh. 040 805 3585, s.posti: arja.piirainen@jyu.fi; Pertti Matilainen, tilastotieteilijä, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Puh.040 805 3963, s.posti: pertti.j.matilainen@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: