Ajankohtaista

Gerrit Groenhof kemian professoriksi

Gerrit GroenhofJyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on kutsunut kemian professorin tehtävään FT, dosentti Gerrit Groenhofin 1.9.2017 alkaen. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitokseen. Professorin tehtävät keskittyvät biologisten makromolekyylien kemiaan.

Gerrit Groenhof (s. 1976 Den Ham, Alankomaat) on opiskellut Groningenin yliopistossa ja väitellyt siellä filosofian tohtoriksi biofysikaalisen kemian alalta vuonna 2005. Jyväskylän yliopiston fysikaalisen kemian dosentiksi hänet on nimitetty vuonna 2015.

Groenhof on työskennellyt akatemiatutkijana Jyväskylän yliopistossa vuodesta 2012. Tätä ennen hän on toiminut mm. Jyväskylän yliopistossa yliopistonlehtorina (2012-) sekä Max Planck -instituutissa Saksassa tutkimusryhmän johtajana (2009-2012) ja post-doc-tutkijana (2005-2008).

Groenhofin tutkimuksen päämäärä on tarkkailla atomien liikettä ja hallita näitä liikkeitä.
- Tämä on oleellista jos halutaan parantaa sairauksia tai kehitettäessä nanoteknologian sovelluksia, Groenhof määrittelee.

Lisätietoja:

Professori Gerrit Groenhof, puh. 040 805 4664, gerrit.x.groenhof@jyu.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,