Ajankohtaista

Leo Törnqvist -palkinto parhaasta tilastotieteen tutkielmasta Santtu Tikalle

Suomen Tilastoseura on myöntänyt Leo Törnqvist -palkinnon Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta valmistuneelle filosofian maisteri Santtu Tikalle vuosina 2015–2016 parhaasta tilastotieteen alan pro gradu -tutkielmasta "Kausaalivaikutusten identifiointi algoritmisesti”.

Kausaliteetti on syy–seuraussuhde eli kahden tapahtuman suhde, jossa toinen tapahtuma aiheuttaa toisen. Kokeelliset tutkimukset ovat perinteinen lähestymistapa kausaalisuuden tutkimiseen tilastotieteessä. Ideaalisessa tilanteessa kiinnostavat muuttujat voidaan mitata halutulla tarkkuudella ja mahdolliset sekoittavat tekijät voidaan eliminoida hyvin suunnitellulla koeasetelmalla. Useinkaan optimaalinen tilanne ei ole saavutettavissa, eikä moniin tärkeisiin kysymyksiin voida saada vastausta kokeellisella tutkimuksella. Palkitussa tutkielmassa on toteutettu kausaalipäättelyn eri työvälineitä ja ne on julkaistu osana avoimen lähdekoodin R-ohjelmistoa.

Suomen Tilastoseura on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on edistää tilastotiedettä ja sen soveltamista. Seura myöntää parhaalle tilastotieteen pro gradu -työlle palkinnon, joka on nimetty Suomen ensimmäisen tilastotieteen professorin Leo Törnqvistin mukaan.

Lisätietoja:

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,